Øget infektionrisiko efter 
samtidig MFR og 
Di-Te-Ki-Pol/Hib

Af Astrid Bradtberg

Selv om det kan være praktisk at give børnevacciner samtidigt, kan det have negative virkninger på børn.

Børn, som får MFR-vaccine sammen med Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine, har 27% højere risiko for at blive indlagt med nedre luftvejs infektioner.

I Danmark administreres børnevaccinationer af de praktiserende læger. 

Med henblik på refusion indberetter de praktiserende læger vaccinations oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister (DDV). 

Sundhedsstyrelsen anbefaler den inaktiverede vaccine De-Te-Ki-Pol/Hib ved 3 mdr, 5 mdr, 12 mdr og når barnet er 5 år og MFR ved 15 mdr samt 4 år.

Men det er ikke alle børn der følger denne anbefaling, hvilket for nogle forældre er et bevidst fravalg.

For andre børn kan der være tale om en udskydelse af vaccinationer.

Det kan have den konsekvens at børnene bliver vaccineret med MFR og Di-Te-Ki-Pol/Hib samtidigt ved samme besøg hos en praktsierende læge.

Selv om det kan være praktisk at administrere børnevacciner sammen, kan det have negative virkninger på børnene.

Landsdækkende undersøgelse af mere end 500.000 børn

Den nye landsdækkende undersøgelse  fra 2016 fra Statens Serum Institut´s (SSI) Forskningscenter for Vitaminer og Vacciner (CVIVA) viser at danske børn, der har modtaget den levende MFR-vaccine sammen med den inaktiverede ikke-levende Di-Te-Ki-Pol/Hib-vaccine, indlægges hyppigere på hospitalet med infektioner end børn, der har fået MFR-vaccine alene.

Det nye CVIVA-studie er et landsdækkende registerbaseret kohortstudie med 520.859 danske børn født i Danmark 1997 – 2006, der blev fulgt fra de var i 15 måneders alderen til 4 år. 

I alt oplevede alle inkluderede børn 71.766 hospitalsindlæggelser for enhver infektion (53 relateret til nogen af ​​de vaccinemålrettede sygdomme) da børnene var mellem 15 måneder og 4 år. 

Ved 2 års alderen, var 4965 børn vaccineret med MFR og Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine på samme tid. 

Undersøgelsen viser, at børn, der har modtaget MFR og Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccinationer samtidigt, har en 27% højere risiko for indlæggelser med infektion i de nedre luftveje ( lunger, bronkier, luftrør), sammenlignet med børn, der har modtaget MFR vaccine alene. Der var ingen forskel på andre infektioner.

Studiet har undersøgt indlæggelser på grund af infektioner i de nedre luftveje, da dette var den eneste form for infektion med signifikant tilknytning til samtidig administration af MFR og Di-Te-Ki-Pol/Hib. 

Undersøgelsen undersøgte ikke om der var nogen forskel i forhold til uvaccinerede børn.

Forskellig praksis fra land til land

Nogle lande som Tyskland, USA og Letland administrerer MFR vaccine sammen med Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine. 

I lande, der ikke anbefaler samtidig administration af levende og inaktiverede vacciner, modtager mange børn vaccinerne ved samme besøg, hvis de ´kommer for sent´ til vaccinationer.

Afrikanske studier viser
øget børnedødelighed, når
forskellige vacciner gives på
samme tid – SSI´s The Bandim Health Project

Inspirationen til undersøgelsen, er tidligere SSI studier fra The Bandim Project i afrikanske lavindkomstlande, der viser at samtidig vaccination (dvs. vaccination ved samme besøg) med levende og inaktiverede vacciner, øger børnedødeligheden sammenlignet med en levende vaccine alene. 

Observationsstudier fra afrikanske lavindkomstlande har derudover konstateret, at  inaktiveret Di-Te-Ki-vaccine mod difteri, stivkrampe, og kighoste (pertussis) er forbundet med højere dødelighed i forhold til børn på samme alder, der ikke er Di-Te-Ki vaccineret. 

På den baggrund ønskede den danske undersøgelse fra 2016 at se nærmere på om disse vacciner sammen, også kan have alvorligt negative konsekvenser for børns sundhed i højindkomstlande. 

Læs den videnskabelige artikel her:

”Simultaneous vaccination with MMR and DTaP-IPV-Hib and rate of hospital admissions with any infections: A nationwide register based cohort study” https://www.journals.elsevier.com/vaccine/news/increase-in-hospital-admissions-for-infections

og http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/123257776/Simultaneous_vaccination_with_MMR.pdf

Analyserne i undersøgelsen blev kontrolleret for en række faktorer relateret både til risikoen for at modtage MFR og Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine sammen samt risikoen for indlæggelser med infektion så som alder, familie livsstil, rygning i familien, uddannelse, befolkningstæthed, tidligere indlæggelser og fødselsvægt. Kilde: ”Increace in hospital admissions for infections following simultaneous vaccination with MMR and DTaP-IPV-Hib”

Børns vaccinations historie præsenteres i dette diagram.

MFR-Gruppen bestod hovedsagelig af børn, der fulgte den anbefalede tidsplan og først fik tre doser af Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine og senere MFR. 

Den gruppe, der modtager samtidig MFR  Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccination bestod hovedsagelig af børn, der fik MFR og 3. dosis Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine samtidig. Kilde: ”Increace in hospital admissions for infections following simultaneous vaccination with MMR and DTaP-IPV-Hib” 

Hospitalsindlæggelser med infektionssygdomme

I Danmark bruges Akutklinikker (skadestuer) sjældent til infektions sygdomme, fordi den primære sundhedstjeneste (praktiserenede læger og sygeplejeklinikker) er tilgængelig til udredning og behandling af infektionssygdomme.

De praktiserende læger (primær sundhedssektor) har dog begrænset diagnostiske værktøjer som akut blodprøver og røntgenstråler.

Derfor bliver børn med alvorlige infektioner normalt henvist til modtagelse på hospitaler med børneafdelinger for yderligere diagnostik og overvågning.

Vacciner administreres ofte sammen på grund af bekvemmelighed og for at opnå højere vaccinationsdækning. 

Men det påvirker også børns generelle sundhed negativt som foreslået i denne undersøgelse. 

Denne undersøgelse tyder på, at i lande som eksempelvis USA, Tyskland og Letland, hvor vaccinationsplanen omfatter samtidig administration af MFR og Di-Te-Ki-Pol/Hib, ville det være vigtigt at teste den anbefalede tidsplan (hvor vaccinerne gives samtidigt) mod en tidsplan med MFR administreret efter Di-Te-Ki-Pol/Hib. 

 

Ordliste:

Di-Te-Ki-Pol/Hib vaccine 

inaktiveret ´dræbt´ vaccine mod difteri, stivkrampe, kighoste (acellulær), polio, og Haemophilus influenzae type B.

MFR vaccine 

vaccine med svækkede levende vira mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Infektioner i de nedre luftveje

lungebetændelse og bronkitis pga. virus og/eller bakterier

 


Kilder/litteraturliste:

S. Sorup, C.S. Benn, A. Poulsen, T.G. Krause, P. Aaby, H. Ravn

Increace in hospital admissions for infections following simultaneous vaccination with MMR and DTaP-IPV-Hib

Vaccine j., (2016 ) volume 34, issue 50: pp. 6172–6180

https://www.journals.elsevier.com/vaccine/news/increase-in-hospital-admissions-for-infections

eller http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/123257776/Simultaneous_vaccination_with_MMR.pdf

 


Bardenheier BH, McNeil MM, Wodi AP et al.

Risk of nontargeted infec- tious disease hospitalizations among US children following inacti- vated and live vaccines

2005-2014. Clin Infect Dis 2017;. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5879781/

 


S. Sorup, C.S. Benn, A. Poulsen, T.G. Krause, P. Aaby, H. Ravn

Live vaccine against measles, mumps, and rubella and the risk of hospital admissions for nontargeted infections

JAMA, 311 (2014), pp. 826-835

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1832541

 


P. Aaby, H. Vessari, J. Nielsen, K. Maleta, C.S. Benn, H. Jensen, et al.

Sex differential effects of routine immunizations and childhood survival in rural Malawi

Pediatr Infect Dis J, 25 (2006), pp. 721-727

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16874172

P. Aaby, H. Jensen, G. Walraven

Age-specific changes in the female-male mortality ratio related to the pattern of vaccinations: an observational study from rural Gambia

Vaccine j., 24 (2006), pp. 4701-4708

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16621182

 

SSI, september 2018 

Interval mellem vaccinationer

https://www.ssi.dk/vaccination/boernevaccination/interval%20mellem%20vaccinationer.aspx

 

C.S Benn, S. Sorup, P. Aaby

Uspecifikke effekter af vaccination i Danmark,

Ugeskriftet 2018

http://ugeskriftet.dk/files/scientific_article_files/2018-10/v07180467_0.pdf?fbclid=IwAR1IM9ylOVatoPBxq8yajpGNi27G-1wJq5h1UOxMw33gkr0OiKzKbnmqQz4

 

Vaccination schedules for individual European countries and specific age groups

https://ecdc.europa.eu/en/immunisation-vaccines/EU-vaccination-schedules

 

2018 Recommended Immunizations for Children from Birth Trough 6 Years Old (CDC,USA, 2018)

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/downloads/parent-ver-sch-0-6yrs.pdf

og

https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/easy-to-read/child-easyread.html

 


NØGLEORD: MFR, DiTeKiPol/Hib, børnevaccinationsprogram,
MFR-vaccine, vaccine risiko