Min datter fik en hjernebetændelse 
efter MFR-vaccination 
da hun var halvandet år

Indlæg fra et medlem som gerne vil være anonymt. Kontakt evt. bestyrelsen hvis du vil i kontakt med vedkommende.

 


Vejen til en hjerneskade

Da min datter var 15 måneder gammel, blev hun vaccineret med MFR-vaccinen hos egen læge. Hun blev samme dag sløv og apatisk, og på femte dagen fik hun høj feber. Da feberen var 41 grader kontaktede vi vagtlægen. Vagtlægen oplyste at det ville gå over uden at foretage yderligere undersøgelser, vi skulle bare tage hjem.

Næste dag tog jeg kontakt til egen læge der fulgte vagtlægens eksempel, og bad os om at tage hjem og sørge for ro omkring min datter. Dette til trods for at hun var sløv og hang på min skulder. I de kommende to måneder var jeg jævnligt til egen læge med min datter, og ringede ofte for at få råd og vejledning om hvordan jeg skulle forholde mig.

Først efter to måneder blev vi henvist til en speciallæge, som sender min datter videre til børneafdelingen på hospitalet. Her kom daværende overlæge på børneafdelingen ind i billedet, og hun konstaterede hurtigt at det var tale om en kraftig reaktion på MFR-vaccinen. Efter knap en måneds undersøgelser kunne min datter påbegynde sin genoptræning.


Tilbage til nul

Det var et helt andet barn vi nu havde, da feberen endelig lagde sig efter vaccinationen. Hun var lam i venstre kropshalvdel, epilepsi, nedsat syn og hørelse. Hun havde svære motoriske problemer og havde mistet evnen til at opfatte afstande og niveauforskelle.

Alt skulle læres på ny og foregå langsomt for ikke at blive overstimuleret. Hverdagen skulle være struktureret og overskuelig, på grund af hendes træthed. 


Børneungecenter for Rehabilitering Kongevejen 256, 2830 Virum 

Er et tværfagligt specialiseret rehabiliteringscenter for børn og unge med erhvervet hjerneskade. De tilbyder neuro-rehabilitering, der er individuelt tilpasset barnet i tæt samarbejde med familie og fagfolk.

Min datter opstartede sin genoptræning og var et år i intensiv træning. Efter dette år modtog vi supervision i eget hjem, samt blev løbende testet. Desuden havde hun vedligeholdelse træning tre gange om ugen til det 14 år. Hjemmefysioterapeut, handicapridning og svømning i varmtvandsbassin.

Intensiv træning er årsag til, at hun i dag er en nogenlunde velfungerende ung pige


God støtte

Men uden daværende overlæge, var vi aldrig kommet så langt. Det var hende der straks identificerede min datters symptomer som en bivirkning af MFR-vaccinen, og indberettede dette til Arbejdsskadestyrelsen. Vi er daværende overlæge dybt taknemmelig for, at sagen blev anerkendt og der blev udbetalt erstatning.  Senere mødte jeg i systemet læger, der ikke anerkendte, at der eksisterer erhvervede hjerneskader efter en MFR-vaccine. Til trods for at sagen er anerkendt i Arbejdsskadestyrelsen.


Konklusion


Vidste du at…

- Lægen har pligt til at oplyse om loven ”Informeret Samtykke” inden vaccination.

- Lægen har pligt til, at læse produktresume.

- Lægen har pligt til, at udlevere indlægssedlen.

- Lægen har pligt til, at indberette formodet bivirkninger.

Nej, dette var jeg ikke blevet oplyst om fra lægens side. 

Hvis loven var blevet overholdt i dette konkrete tilfælde, havde jeg ikke været i tvivl om min datters pludselig forværring af hendes almentilstand. Da jeg flere år efter læste indlægssedlen kunne jeg sætte kryds ved alle eventuelle bivirkninger, også de yderste sjældne.

Hvis jeg havde været oplyst inden vaccination, var min datter kommet i akut behandling for hjernebetændelse og måske ikke haft så store bivirkninger.

Husker tydelig det første daværende overlæge sagde til mig var ”Hvorfor i himlens navn, er du ikke kommet noget før, så der kunne sættes en behandling i gang?!

Hvorfra skal man som forældre havde disse oplysninger, når ikke engang ens egen læge har denne viden.

Jeg tror, desværre heller ikke i dag lægerne ved nok om eventuelle bivirkninger efter en given vaccination. 

 


Nøgleord: MFR, bivirkning, hjerneskade, rehabilitering, erstatning, informeret samtykke