For det frie valg om vaccination

Af Mie Thorsen

Der er kommet et borgerforslag, der foreslår udelukkelse af ikke MFR vaccinerede børn fra offentlige daginstitutioner, til Christiansborg. 
Det får mine tanker hen på en svunden tid, hvor man ekskluderede bestemte folkeslag fra samfundet og mange blev slået ihjel. En mørk, mørk tid i historien. Det er diskrimination og hører ikke nutiden til.

I Danmark har vi et tilbud om vaccination, som vi kan sige ja tak eller nej tak til. Vi har ikke vaccinationstvang. Tvang hænger heller ikke sammen med et demokratisk land som Danmark er.
Hvordan er vi kommet hertil? Det er en gåde for mig, at vores sundhedsmyndigheder og mange mennesker går fuldstændig i panik over 7 tilfælde af mæslinger og at nogle mennesker kræver tvangsvaccination og udelukkelse af ikke vaccinerede børn fra daginstitutioner og skoler. Når man kan huske fortiden før 1986 og selv har haft mæslinger, så er det svært at tro på den skræmmekampagne, som bliver ført i disse år.

For et par uger siden var sundhedsstyrelsen ude med en opgørelse af vaccinations-dækning på de enkelte skoler. Nogle skoler ligger med en vaccinationsdækning på 50-60% og stadigvæk ser vi ikke sygdomsudbrud. Det hænger ikke sammen med, at vores sundhedsmyndigheder og WHO vil have en vaccinationsdækning på mindst 95%, da de mener, at først her vil vi have herd immunity, altså at vi alle er dækket i forhold til sygdomsudbrud. Dette får mig til at tænke på, hvorfor ser vi ikke sygdomsudbrud hos de ikke vaccinerede på skolerne med de lave vaccinationsrater og der hvor de er tæt sammen på skoler og i børneinstitutioner? Er det fordi der også er andre faktorer som spiller ind såsom sundhedstilstand, ernæringstilstand, sunde boliger og adgang til rent vand?

Præmissen for tvangsvaccination er ikke opfyldt i forhold til farlighed af mæslinger. Det må til enhver tid være det enkelte menneske, som bestemmer over sin egen krop, det kan og skal andre ikke gøre.

Mine 2 børn er fuldt vaccinerede. Mit ene barn er meget invalideret af 4 vaccineskader. Vi har som familie på egen krop oplevet fællesskabet og solidariteten i forbindelse med vaccination, men i det øjeblik nålen er ude af armen og man står med et vaccineskadet barn, så er der ikke noget fællesskab og solidaritet – tværtimod. Der er ingen hjælp at hente i vores sundhedssystem og man bliver kaldt de værste ting som konspirationsteoretiker, sølvpapirshat og fake news, det eneste vi har gjort forkert, var at tro på vores sundhedsmyndigheder. Jeg har direkte adspurgt Bolette Søborg i Sundhedsstyrelsen om hvor mange af de HPV-vaccineredes bivirkninger som er indberettet, som også er anerkendte bivirkninger i Sundhedsstyrelsen. Det vidste hun ikke. Det er uacceptabelt at Sundhedsmyndighederne kun kigger på vaccinationsdækning og ikke aktivt går ind og undersøger, diagnosticerer og behandler de mennesker som får bivirkninger og skader af vacciner. Det er i mine øjne det virkelige problem og ikke diskussioner om for og imod vacciner, men det er et godt dække, så man ikke skal tage sig af det egentlige problem. Det er som strudsen der stikker hovedet i busken og ikke kan se noget – derfor ingen problemer og farer.

Danmark er et frit land! 
Individets ret til selvbestemmelse over eget legeme skal respekteres.
Forældre har ret til at bestemme over eget barn og barnets sundhed ud fra forældrenes informerede valg eller fravalg. 
Så længe vi ikke kan få et fuldt indblik i hvad vacciner indeholder og har fri adgang til alle studier med mere af vacciner, må det være det enkelte individs frie valg at takke ja tak eller nej tak til vaccination.

Hvor der er en risiko, stor eller lille - må der nødvendigvis også være et valg!