England, Frankrig og USA

Af Astrid B.

USA (New York, Californien, Maine, Missisippi og West Virginia)
Amerikanske familiers frihed til frit at fravælge vaccination pga. religiøse årsager forsvinder nu. Nogle amerikanske stater kræver nu, at alle studerende og elever skal have alle vaccinationer i det amerikanske børnevaccinationsprogram fra CDC (Centers for Disease kontrol and Prevention) for at kunne gå på offentlige eller private skoler, college samt børnehave og dagpleje. Loven blev vedtaget den 13. juni 2019.

New York er en af de fem stater, der ikke længere accepterer religiøse undtagelser. De andre fire er Californien, Maine, Mississippi og West Virginia. Der er i øjeblikket 15 stater, der accepterer filosofiske undtagelser – disse stater accepterer også religiøse undtagelser. Alle 50 amerikanske stater accepterer medicinske undtagelser for vaccination.

Der er massiv offentlig protest over, at myndighederne nægter personer og familier, der fravælger vaccination pga. religion, adgang til undervisning og uddannelse i offentlige eller private uddannelsesinstitutioner. Dermed ophæver myndighederne befolkningens medicinske valgfrihed. Ifølge en undersøgelse, foretaget af New York State Health Foundation, var der 26.217 studerende på offentlige skoler, private skoler og børnehaver i staten New York med dokumenterede religiøse fritagelser for vaccinationer i skoleåret 2017-18.

Der er allerede lagt sag an mod New Yorks myndigheder, der har vedtaget den nye lovgivning. Sagsanlægget omfatter 55 familier i New York, der ønsker at få prøvet ved domstolen, om lovgivningen overholder den Amerikanske Forfatning. De sagsøgende familiers advokater inkluderer bl.a. Robert F. Kennedy Jr. Selvom lovgivningen håndhæves, siden loven blev indført i år, vil tiden vise, om den kan opretholdes, eller om den er imod den Amerikanske forfatning.

England
Den engelske forening Arnica giver en status på vaccinesituationen i England i 2019. Foreningen føler sig for første gang bekymret over, om tvungen vaccination kan blive indført i UK. Der har været et kæmpe mediefokus og officielle trusler om tvungen vaccination i England.

Den nye premierminister, Boris Johnson, har kaldt forældres bekymringer og overvejelser vedrørende vaccination for "Mumbo Jumbo"; et udtryk, der betyder komplet vrøvl.

Sundhedsministeren Matthew Hancock har flere gange annonceret, at han undersøger muligheder for at indføre lov om tvungen vaccination som betingelse for at få adgang til at komme i skole.

På den årlige kongres for engelske sygeplejersker, Royal College of Nursing (RCN), blev sundhedsministeren kritiseret for hans mobbende sprog over for uvaccinerede og forældre, der fravælger vaccination. Sygeplejerskerne understreger, at forældre ikke skal tvinges til at vaccinere deres børn.

Sundhedsministeren Matt Hancock har udtalt, at den såkaldte ”anti-vaxx-bevægelse” har ”blod på deres hænder”. Ministeren vil ikke udelukke tvungne vaccinationer for at forhindre uvaccinerede børns adgang til skoler.

Et par nøgleeksperter taler dog imod tvungen vaccination. De er bekymrede for, at det vil splitte samfundet yderligere og også skade tilliden mellem læger og patienter. For eksempel har nogle af disse nøgleeksperter haft læserbreve i The Times med opfordring til sundhedsministeriet om at gøre mere for at støtte familier, der ønsker at vaccinere, men som ikke kan få en tid hos lægen.

Ifølge foreningen Arnica vil diskussionen i England koncentrere sig om, hvordan man kan bygge bro over den sociale opdeling, der opstår med ”falske nyheder”, som f.eks. at de uvaccinerede spreder sygdom, og hvordan man kan tackle det negative sprog og hånende ord, der bruges af læger, medieledere, sundhedsministre etc. De pointerer, at det er et mindretal på kun 2% af forældre, der ikke vaccinerer. De har aldrig haft nogen betydelig indflydelse på vaccinationsdækningen i England.

Arnica henviser derudover til en rapport fra ASSET (Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and Total pandemics), der viser at mandater og tvungen vaccination ikke fungerer. Rapporten konkluderer bl.a: “Denne sammenligning kan ikke bekræfte nogen sammenhæng mellem tvungen vaccination og antallet af børnevaccinationer i EU/EØS-landene.”.

Frankrig
Frankrig har i en lang årrække ved lov påbudt tvungen vaccination med tre vacciner (difteri, stivkrampe og polio) for børn i skoler og daginstitutioner.

I 2018 blev denne lov udvidet til i alt 11 vacciner, der er obligatoriske for børn, hvis de skal gives adgang til skoler. Ethvert barn i Frankrig, der ikke har fået alle 11 vaccinationer, når de begynder i skole, vil ikke blive fuldt optaget i skolen. I stedet bliver de foreløbigt tilmeldt, og forældrene får tre måneder til at få gennemført vaccinationerne. Frankrig har endvidere indført obligatorisk skolegang fra 3-års alderen. Loven trådte i kraft september 2019.

Frankrig er ikke det eneste EU-medlemsland, der har tvungen vaccination med et stort antal børnevacciner. Andre inkluderer Italien, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Letland, Polen, Slovakiet og Slovenien.

Frankrig har den laveste procentdel af tillid til vacciner i verden.
En nylig undersøgelse viser, at 33% af den adspurgte franske befolkning siger, at de ikke er enige i, at vaccination er sikker. Undersøgelsen viser, at folk, der bor i lande med høj indkomst, har den laveste tillid til vacciner. Ifølge undersøgelsen er europæere de mest vaccineskeptiske. Befolkningen i Afrika og Asien har størst tiltro til vacciner.

Samlet set betragter 79 % af verdens befolkning vacciner som sikre. Undersøgelsen ”Do you trust science?” blev udført af Gallup World Poll mellem april og december 2018 og omfatter 140.000 mennesker i 140 forskellige lande. Den er udarbejdet for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) af fonden Wellcome og Gallup.