Den tyske vaccinationslov er vedtaget d. 14. nov 2019

Referent Marianne Møller-Nielsen

Den 14. november blev den meget omtalte tyske vaccinationslov (vaccinationspligt) vedtaget i den tyske Bundestag. Loven blev vedtaget med 459 stemmer for, 89 stemte imod, og 105 parlamentsmedlemmer undlod at stemme.

Bundestag har stemt for vaccinationspligt for børn, der er i Gemeinschaftseinrichtungen” - altså børn, der er i institutioner. Det indebærer, at børn, der er i børnehaver, skoler og dagpleje for fremtiden skal kunne vise dokumentation for, at de er vaccinerede (her menes mæslinger), eller også må de betale en bøde på ca. 19.000 danske kroner. Loven kommer yderligere til at gælde for alle ansatte i børnehaver, skoler og på medicinske faciliteter samt asylansøgere. Der findes dog ikke en ren mæslingevaccine i Tyskland. Det betyder, at børn faktisk er tvunget til at blive vaccineret med kombinationsvaccinen, mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Sundhedsudvalget havde forelagt en beslutningsanbefaling.

I en høring med eksperter advarede kommunale centralorganisationer om, at der kan opstå vanskeligheder og problemer med at omsætte loven i praksis. Forbundet nævnte vanskeligheder ved det store opbud af ressourcer, og også problemer omkring udgifter i forbindelse med implementeringen af loven. Desuden nævnte de mulige kontroverser med interessegrupper, f.eks. vaccinationskritiske forældre, eller medarbejdere i institutioner.

AfD-fraktionen (die Fraktion der Alternative für Deutschland) havde forelagt et beslutningsforslag, der blev nedstemt. Det gik ud på, at vaccinations-kvoterne burde baseres på videnskabelige grundlag, og at de foreløbige studier om basisreproduktionstal for mæslinger burde undersøges nærmere i uafhængige videnskabelige studier. Desuden mente de, at det ikke burde været en tvang at lade sig vaccinere. Ikke at de er imod vaccinationer, men de understregede frivillighedsprincippet og oplysning som mere virkningsfulde midler.

Sundhedsministeren Jens Spahn erindrede om, at mæslinger ikke er en harmløs sygdom, og at den ikke er ”therapierbar”, dvs. ikke til at behandle. Ved vaccinationspligt drejer det sig om den enkeltes frihed, men også om den enkeltes ansvar og spørgsmålet, hvorvidt andre udsættes for fare.

Hele dagens behandling kan læses på: Bundestag.de,”Bundestag stimmt für Masernschutzgesetz”. Ovenstående er et udpluk.