Danske forskeres studier kunne give verden mere troværdig vaccine-forskning

Af Palmer Piter Harsanyi

 

Forskerne Peter Aaby og Christine Stabell Benns forskning i bl.a. DTP-vaccinen (svarer til DiTeKi-vaccinen i Danmark, anvendt mod difteri, stivkrampe og kighoste), er nok en af de få, hvis ikke eneste forskere, som har vist såkaldte uspecifikke effekter af vacciner, på både godt og ondt.

Deres forskning har fundet frem til at vacciner både kan have gavnlige effekter på helbredet samt ødelæggende. Deres fund mht. skadelige effekter på helbredet af inaktive vacciner (dvs. vacciner som indeholder såkaldte adjuvanser, som er stoffer som er tilført nogle vacciner for at provokere et immun-respons kontra levende vacciner, som indeholder ”levende”, men svækkede vira) så som DTP-vaccinen, er så alvorlige, at de i studier skriver, at selvom vaccinerne – som de var tiltænkt - beskyttede mod målsygdommene og dermed var effektive, opvejede dette ikke de skader (i form af højere dødelighed) de på langt sigt har vist sig at forårsage.

Pga. af disse videnskabelige fund, har disse to forskere mødt rigtig meget modstand fra både myndigheder og kollegaer. Som Christine Stabell Benn udtaler: ”Vores hypoteser har været anset som meget kontroversielle, og de har mødt megen modstand. Hvis vi har ret, så kan det få stor betydning for børnedødeligheden i lavindkomstlande, og derfor har det været specielt frustrerende, at vi ikke kunne komme igennem med vores budskab.” (Modstanden mod kritik af vacciner er ikke ny. Der findes flere af lignende eksempler og udtalelsen af blot endnu en bekræftelse på fænomenets tilstedeværelse.)

Trods flere års forskning, er deres resultater nu dog nogen lunde begyndt at blive accepteret, i hvert fald hos WHO. Dette skyldes muligvis, at de nok også har fundet positive, uspecifikke effekter af vacciner, hvilket formentlig gør deres resultater mere fordøjelige og acceptable for establishment’et. Dog skal det bemærkes, at en accept af deres resultater ikke samtidig betyder, at der handles på eller ud fra disse, hverken af nogen organisationer eller myndigheder. Dette bliver især tydeligt, når man aner Christine Stabell Benn frustration på hendes for nyligt oprettede Twitter-profil.


Det skadelige fund mht. DTP-vaccinen og hvordan det mentalt har ændret forskerne bag

De negative effekter af DTP og de andre inaktive vacciner (med adjuvans) handler - ud fra de to forskeres studier - kort sagt om, at vacciner som DTP-vaccinen ser ud til at øge dødeligheden hos piger. Hos drenge er situationen den, at man ikke ser den forventede reduktion af dødeligheden som vaccinens beskyttelse burde give, ved at beskytte mod de målsygdomme der vaccineres mod. Så dermed er det negative effekt altså mere beskeden i drenge, end hos piger. (Et studie fra så sent som august i år (2018), bekræfter andre forskere ydermere denne kønsmæssige forskel, som findes mellem kvinder og mænd både mht. hvad vacciners bivirkningsprofil men også effektivitet angår.)

En mulig mekaniske til hvorfor vi ser den øgede dødelighed - efter forskerne at dømme – er måske fordi de inaktive vacciner gør immunsystemet dovent (også selvom nok forskning pt. foreligger til at implicere vaccine-adjuvanser til at forårsage samme skadelige effekt, selvom ordet adjuvans intetsteds nævnes i deres studier og som rosinen i pølseenden argumenter VaccinePapers.org’s indehaver Chris Shaw i kommentarerne på hans side omkring disse studier, at det er forskellen i immun-aktivering mht. Th1 vs. Th2 immun-respons, som har noget at gøre med om vaccinen vil forårsage større skade end forventet).

En kort sammenfatning samt resume af de to forskere af deres resultater er blevet udgivet i dagbladet Politiken, som er deres forsøg på at udbrede kendskabet til deres forskning, og som samtidig er et ønske om at blive hørt vedr. de skadelige effekter vacciner kan have, så liv hurtigst muligt kan reddes, må man i hvert fald formode.

Dette ønske fra forskernes side, bekræftes ydermere af Christine Stabell Benn, som for nyligt - i oktober måned i år (2018) – som nævnt, har fået oprettet en Twitter-konto, hvor hun prøver at ”råbe” beslutningstagere op omkring (men ikke kun udelukkende) de negative virkninger af vacciner, som deres forskning gennem flere år har fundet frem til. Derudover følger hun på sin Twitter-konto (pr. d. 27. okt. 2018) både den HPV-vaccine kritiske forsker Rebecca Chandler (som tidligere har arbejdet hos den svenske lægemiddelstyrelse, før hun ytrede sin kritik af HPV-vaccinen) samt Del Bigtree, som er vært på udsendelsen HighWire, som nok er den mest sete vaccine-kritiske ugentlige live-udsendelse, på internettet.

Så studierne og modstanden forskerne har mødt, har øjensynligt sat en kile af tvivl ind på at vacciner måske alligevel ikke er lige så store samfundsmæssige goder, som de hidtil har troet samt vi alle er blevet bildt ind.

Denne kile af tvivl kan også anes fra en artikel i Politiken, hvori de to forskere har vovet at skrive følgende; ”I det aktuelle sundhedssystem er sundhed fraværet af alle kendte sygdomme. Derfor investerer verdenssamfundet og industrien i at lave flere og flere specifikke vacciner – teknologien er der, og det går stærkt.
Men måske burde sundhed handle om, hvordan man får et stærkt immunsystem, som beskytter mod mange infektioner. Hvordan skaber man et stærkt immunsystem?"

Man kan jo sige at dette er en af de væsentligste pointer med al det her, for hvorfor overhovedet bruge udelukkende al energi, tid og økonomi at forske i vacciner, som er specifikke og målrettede, dyre at udvikle og producere, og kun specifikt adresserer få sygdomme pr. intervention med risiko for bivirkninger til følge, når understøttelse af immunsystemet kan gøres billigere, mere naturligt, simplere, mindre tidskrævende, påvirkende alskens sygdomme og derudover med utallige positive bivirkninger til følge, på både kort og lang sigt?


Hvorfor først nu forskning som viser dette?

Men hvorfor får vi egentlig først nu et studie som viser denne effekt? Dette skyldes formentlig, at stort set alle hidtidige studier som har kigget på eksempelvis DTP-vaccinens samlede helbredsgevinster (samt i øvrigt også andre vacciner), altid har været farvet af det såkaldte ”healthy user bias” (HUB), som tænkes værende en fejlkilde i studier indenfor bl.a. vaccine-forskning, og som går på at kun de børn som har været ved godt helbred er blevet vaccineret, og de som ikke var, ikke blev det, af forskellige grunde.

Derfor fandt de fleste studier dermed frem til at vaccinerede børn havde lavere dødelighed, som man automatisk har gået ud fra skyldes, at de fik vaccinen og ikke pga. de generelt var mere raske og havde bedre genetik, som disse nye forsknings-resultater nu dermed ser ud til at indikere. Dvs. det hverken var randomiserede studier (randomized controlled trials (RCT’ere)) eller homogene grupper man har kigget på, ind til bl.a. disse to forskeres studier. Både RCT’ere og homogene grupper i studier giver mere præcise svar og dermed også højere på det såkaldte evidenshierarki. Også i de to danske forskeres Aaby og Benns studier bemærkes dette. En revurdering af data med denne nye viden viser til gengæld, at ”al nuværende foreliggende dokumentation tyder på, at DTP-vaccinen kan dræbe flere børn fra andre årsager end det redder fra difteri, stivkrampe eller kighoste."

For yderligere detaljer omkring HUB-fænomenet vedr. disse to danske forskeres studier, kan forskeren Chris Shaws’ side på VaccinePapers.org omkring dette, anbefales.

Med til historien hører også et video-foredrag af Christine Stabell Benn på Danish Institute for Advanced Study’s hjemmeside under Syddansk Universitet omhandlende disse studier fra sidste år, er blevet fjernet (af uvisse årsager). Videoen er dog blevet lagt ud/tilbage på instituttets YouTube-kanal, som var og er overkommelig svært at finde i forhold til hvor videoen tidligere lå (på SDU’s servere med flere relevante hjemmesider linkene til siden, så foredraget på den måde var mere eksponeret end nu). Undertegnede har også lavet en lille video til YouTube, sammensat af andre videoer (bl.a. førnævnte) som omtaler studierne og deres resultater, så snart undertegende er blevet bekendt med disse studiers eksistens. 


Der er så meget vi endnu ikke ved om vacciner, at de fleste vil blive overraskede

Hvis vi et øjeblik kigger bort fra den fundne øgede dødelighed af inaktive vacciner så som DTP-vaccinen, kan det ikke understreges tydeligt nok, at det faktum, at uspecifikke effekter af vacciner forefindes og indrømmes, og først på et tidspunkt som nu, hvor vacciner har været i brug i snart 150 år, og det uanset om de så er udelukkende ville være positive eller negative, med stor tydelighed viser, hvor stor et eksperiment læger, forskere og myndigheder pt. er i gang med, og det, på et verdensomspændende skala, med størstedelen af verdens befolkning som prøvekaniner.
Viden om vacciner bliver vha. forskning som denne, afsløret, som værende baseret på uvidenhed i både hvordan vores immunsystem fungerer samt hvordan de vacciner der produceres, interagere med det. I sammenhæng med dette kan nævnes det sundheds-videnskabelige amerikanske medie STAT tidligere i år i en artikel indrømmede, at grunden til influenza-vacciner ikke virker på de fleste er pga. vores ringe viden om – netop - det menneskelige immunsystem , hvilket også er noget som giver genlyd i Aaby og Stabel Benn artikel i Politiken fra i år; ”Vi er først ved at lære, hvordan vaccinerne påvirker hele immunsystemet”. Derudover indrømmede nogle forskere sidste år mht. kighoste-vaccinen, at grunden til at vaccinen med tiden er blevet så elendig til at beskytte mod sygdommen er, at forskere i årevis har ”lagt antagelser på antagelser”, hvilket i sidste ende viste sig at være forkerte og en afgørende fejl at gøre.
Aaby og Stabell Benns resultater er dermed blot en perle, i en perlerække af lignende problematiske indrømmelser der sker fra tid til anden, men som befolkningen konsekvent ser ud til at blive ”skånet” for (så vaccine-dækningen forbliver så høj i en population som muligt med flok-immunitet-fænomenet brugt som undskyldning), og dermed kan forblive i troen på (og ikke i ”viden” på) vacciners og dermed forskeres og myndigheders imaginære fortræffeligheder i forhold til vacciner.

Disse burde derfor være ret så vigtige information at få ud i befolkningen, som nærmest blindt tror og stoler på forskere, læger og myndigheder, i langt højere grad end hvad der reelt burde være tilfældet.


Når denne forskning baserer sig på DTP-vaccinens effekt i u-lande, hvad så med vestlige forhold?

Det skal bemærkes at de studier som omtales, alle er blevet foretaget i befolkninger i u-lande, og at data ikke direkte dermed kan overføres til vestlige, industrialiserede lande, så som Danmark. Den medicinal-industri-kritiske professor og leder af den Nordiske Cochrane Center - Peter Gøtzsche – skriver – i forhold til dette - i år, i en artikel i Politiken, om at han bl.a. anerkender Peter Aaby’s forskning samt det faktum, at han er blevet upopulær pga. hans resultater; ”Disse resultater gjorde ikke Aaby populær i WHO’s hovedkvarter.” men Peter Gøtzsche er samtidig ”…ikke i tvivl om, at den kombinerede DTP-vaccine er yderst gavnlig i vestlige lande, og en, vi alle bør have.” ud fra tesen om ”Før vi fik disse vacciner, døde mange af difteri, stivkrampe og kighoste.”. Hvilket er – hvis man tænker sig om - en omgang uvidenskabelig argumentation, ud fra bl.a. disse overvejsler, fordi han;


1. Forudsætter næsten udelukkende, at det er vores krops mangel på vacciner /vaccine-indholdsstoffer og ikke andre faktorer (så som hygiejne, sanitære forhold, ernæringsmæssige – mikro- og makrostofmæssige - mangler og andre livsstils- og miljømæssige påvirkninger og modulatorer af immunsystemets funktion) som er årsagerne til den øgede dødeligheden af disse patogener.


2. Udelukker at nogen anden intervention, andet end udelukkende vacciner, kunne have (haft) den fornødne effekt for ligeledes at kunne forhindre en øget dødelighed.


3. Ikke tager hensyn til at langt de fleste udførte studier mht. DTP-vaccinen lider under HUB men muligvis også andre biases dvs. forvrængning af undersøgelsesresultater.


4. Helt og aldeles – ignorerer, er uvidende om eller har glemt – Cochrane-forskning (altså fra det fællesskab af forskere, han selv er formand for i Norden samt har været med til at etablere) fra 2004, i form af en systematisk gennemgang af al – på daværende tidspunkt – tilgængelig videnskabelige littaretur omkring DTP-vaccinens sikkerhed, hvori der blev konkluderet, at der ingen kvalitets-evidens forefindes at konkludere ud fra, at DTP-vaccinen er sikker (dvs. ikke forårsager alvorlige bivirkninger).
Ydermere påstås i studiet efterfølgende, at fordi der ikke findes nogle gode kandidater, ud over aluminium - som er det adjuvans som findes i vaccinen – som adjuvansen i vaccinen kunne erstattes med, og man dermed – i så fald man brugte mere energi på at undersøge aluminium-adjuvanters reelle sikkerhed – ville risikerer at true vaccinations-programmer på verdensplan (i så fald man fandt frem til en ”ubehagelig” konklusion), anbefaler man minsandten i konklusionen i studiet at man af denne grund, ikke foretager yderligere undersøgelser til at vurdere sikkerheden yderligere vedr. aluminium-adjuvanter (som er det indholdsstof i denne vaccine i dette studie, som er mistænkt for at forårsage bivirkningerne).
Dette studie ser i øvrigt ud til at kigge på al tilgængelig evidens vedr. DTP-vaccinens sikkerhed i bredest mulig forstand og altså dermed ikke kun mht. u-lande. Derudover bør det ligeledes bemærkes, at på tidspunktet hvor studiet blev udført, havde en af de tre forfattere en interessekonflikt, ved at eje aktier i en vaccine-virksomhed som netop producerer aluminiumsholdige vacciner.

Hvad med de andre inaktive vacciner, foruden DTP?

Både på den danske og den engelske Wikipedia om Uspecifikke effekter af vacciner (som fungerer som en kort oversigt over Aabys og Stabell Benns forskning) står der at; ”De inaktive vacciner (DTP-vaccine, hepatitis B-vaccine, inaktiveret poliovaccine) kan derimod have negative effekter og øge den samlede dødelighed, selvom de beskytter mod målsygdommene.” henvisende til et studie fra 2012 fra forskerne, som bekræfter udsagnet.
Dette betyder ikke per automatik at alle inatkvie vacciner (dvs. indeholdende en adjuvans) er dermed farlige, men det er i hvert fald det deres studier i høj grad ser ud til at indikere.


Uspecifikke effekter af vaccination i Danmark - Ugeskrift for Læger (29.okt.2018)

Det spritnyeste skud på (forsknings-)stammen er et studie/artikel fra de to forskere i Ugeskrift for Læger (udgivet samme uge, denne artikel blev færdiggjort). Her prøver forskerne at overføre studierne fra u-lande til Danmark. I artiklen bruges bl.a. et begreb, som ser ud til at være en videreudvikling af ”healthy user bias”, kaldet ”healthy vaccine bias” (HVB), som udgør et opmærksomhedspunkt mht. at gruppen af mennesker som lader sig vaccinere, har andre egenskaber end folk som ikke gør, som dermed ikke udgør en homogen gruppe som kan sammenlignes og dermed ikke kan bruges til forskning til at få præcise resultater ud af. HVBs eksistens som en legitim fejlkilde, er blevet bekræftet i studier med influenza-vacciner.


Det ”bemærkelsesværdige” ved denne artikel er dog, at kun primært det levende MFR-vaccine omtales og de få gange inaktive vacciner omtales, sker det i sammenhæng med andre levende vacciner og hvordan de inaktive vacciners negative effekt kan mindskes, ved at give dem på samme tidspunkt, og altid afsluttende med den levende vaccine til sidst, for på den måde at minimere de skadelige effekter de inaktive vacciner har (hvilket i øvrigt også er noget de diskuterer i deres u-lands-studier.)
For vaccine-kritiske personer som denne artikels forfatter, er det dog ikke bemærkelsesværdigt at de inaktive vacciner så godt som ikke nævnes i artiklen, pga. det udbredte tabuisering samt berøringsangst som findes omkring dette emne, især i en artikel som denne, hvor studiet pludselig begynder at omhandle os, i forskernes hjemland Danmark, og ikke længere væk i et u-land, flere tusinder af kilometer væk fra os ”i sikker afstand” forledes man at skrive, ud fra hvorledes manges opfattelser stadig er i dette henseende (også selvom det oftest udspiller sig på et ubevidst plan).


Få, fortrøstningsfulde passager kan dog findes i artiklens konklusion, hvor forskerne igen gør opmærksom på ”…at det er vigtigt at evaluere vacciner i forhold til den generelle børnesygelighed og ikke kun i forhold til forekomsten af vaccinesygdommen” samt erkendelsen af ”…at det er sandsynligt, at vacciner har vigtige uspecifikke effekter også i højindkomstlande, men at vi ikke har de rigtige metoder til at detektere dem i de nuværende bivirkningsregistre.” og hvorfor forskerne derfor foreslår ”… at man udnytter den udbredte vaccineskepsis til at gennemføre randomiserede studier blandt forældre, der ikke ved, om de skal lade deres børn vaccinere. Disse forældre skal ikke ses som en trussel, men som en værdifuld ressource.”

Dette tror jeg ikke blot at de fleste vaccine-skeptiske forældre vil være enige i, men det samme ønske har lydt fra de fleste af dem i mange år, på globalt plan. Derfor er det overordentligt positivt, at nogle seriøse forskere nu rent faktisk tager dette ønske og dermed problematik seriøst, men dermed ikke sagt (og som nævnt før) at myndighederne ligeledes vil gøre dette.