Vaccinedebat i Danmark

Vaccinationsforum i medierne i 2017

Af Astrid Bradtberg
 
Vaccination er blevet dagligt forsidestof  i medierne. Der har endog lydt forslag i offentligheden, om at der burde indføres tvangsvaccination i Danmark ligesom nogle andre steder i verden.
 
I vaccinationsforum ser vi det som en vigtig opgave at deltage aktivt i denne debat.

Else VS Anja

”Vaccinerer vi for meget?” - Else Jensen uddannet sundhedsplejerske og formand for Vaccinationsforum og Anja Poulsen overlæge på BørneUngeKlinikken på Rigshospitalet i Lægemiddelindustriforeningens (Lif) magasin Med. Temanummer om vaccination januer 2017. http://publikationer.lif.dk/Magasin/med02/?page=26
 
Statens Serum Institut (SSI) har i forbindelse med kommunikation på vaccine området, givet denne karakteristik af Vaccinationsforum, som SSI kalder ”anti-vaccinations lobby”:
”Hovedaktør er ”Vaccinationsforum * mindretal blandt forældre * har en betydelig stemme i medierne * bruges af medierne som autoritativ informationskilde i opposition til sundhedsmyndighederne * bringer spørgsmål til medlemmer af Folketinget * stiller spørgsmål til sundheds myndighederne via Foketingest Sundhedsudvalg eller via Sundhedsministeriet * for nyligt  interesse i: HPV-vaccination og bivirkninger, aluminium i vacciner (indsamling af underskrifter fra  mennesker, der krævede aluminiums-frievacciner) * hepatitis-B vaccine (”tvungen” vaccination af nyfødte ved midlertidig brug af hepatitis-B i ”børnevaccinationsprogrammet * kritik af påmindelse system og påmindelses breve for manglende børne vaccinationer. ”
https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/moba/pdf/vaccine-communication-in-denmark--strategies-and-channels.pdf.pdf
 
Vaccinaionsforum har i 2017 udtalt sig i følgende medier:
SAMVIRKE, Politiken, TV2 Nyhederne, TV2 Østjylland, Lægemiddelindustriforeningens (Lif) magasin Med, Netavisen samt deltaget i TV programmet  `Sundhedsmagasinet` på DR1.
 
Emnerne har været:
Mæslinger, MFR- vaccine og vaccinefravalg, trusler om tvangsvaccination i Danmark, meningokok vaccine og aluminiumsallergi pga. vacciner.
 
Lægemiddelindustriforeningens (Lif) blad Med – januar 2017.Temanummer om vaccination. Else Jensen med initialer (EJ):

EJ udtalelse
 EJ udtalelse fortsat

Danske folketingspolitikere i Lif´s magasin Med på spørgsmålet: ”Hvordan skal fremtidens Danmark vaccineres?”:    

Liselott Brix Flemming M Mortensen
Peder Hvelplund Janne Heitmann

 

Danske folketingspolitikere i Lif´s magasin Med på spørgsmålet: ”Hvordan skal fremtidens Danmark vaccineres?”
 
TV2 Østjylland og TV2 Nyhederne 13. marts
”Aarhus-forskere finder vaccine mod meningitis - myndighederne tøver”.
Artikel og TV-indslag om meningokok vaccine. Med Lars Østergaard professor på Aarhus Universistetshospital, Liselott BlixtFormand for Folketingets Sundhedsudvalg og Else Jensen formnd for Vaccinationsforum.
Bedre uddannelse af læger.
Heller ikke i Vaccinations Forum er der den store jubel over at indføre endnu en vaccine. Det skyldes frygt for bivirkninger. - I stedet skulle man hellere uddanne læger bedre til at diagnosticere meningitis. Det er tydeligt i de seneste meningitistilfælde, hvor det er endt med dødsfald. Behandlingen skal gå stærkt. Men til gengæld retter patienterne sig hurtigt, hvis de får den rette behandling,siger Else Jensen, der er formand i Vaccinations Forum, der rådgiver om vaccination og vaccinationsskader.
Hun er farvet af, at hun har mødt mange, der er blevet invalideret af vacciner.
 
- Kliniske forsøg er alt for korte og for små til at fange alle bivirkninger. Mange tåler vacciner, men der er også mange, der ikke tåler dem. Problemet er, at langt de fleste læger tilsyneladende ikke kan diagnosticere en vaccineskade. Folk skal vide, hvad endnu en vaccine koster, hvorfra pengene skal tages, og hvad bivirkningerne kan være, siger Else Jensen..
https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/ny-forskning-kan-udrydde-meningitis-men-doede-er-ikke-nok
og
http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-03-13-ny-vaccine-kan-forhindre-meningitis-men-to-doede-siden-januar-er-ikke-nok
 
Netavisen 20. marts
”Børn med vaccineallergi er ladt i stikken”
 
Vaccinationsforum kritiserer SSI
Else Jensen, uddannet sygeplejerske og bestyrelsesformand i den medlemsfinansierede, uafhængige forening Vaccinations Forum, som arbejder for at udbrede viden om vaccineskader, mener, at der ligger andet til grund for valget mellem en svensk og en dansk vaccine:
– Valget af den danske vaccine frem for den svenske med det lavere aluminiumsindhold kan handle om, at der er tale om dansk produktion, og at det derfor betyder noget for den danske økonomi. Der ligger begrundelser bag, som ikke bliver sagt højt. Statens Serum Institut har stor indflydelse på hele det område i Danmark. Det er dem, der sætter dagsordenen,siger hun.
http://navisen.dk/blog/boern-med-vaccineallergi-er-ladt-i-stikken/
 
Politiken 31. marts
”Vaccine-skeptikere frygter ikke lukkede institutioner for deres børn: Løsningen bliver aldrig vaccine”.
Else Jensen, der er bestyrelsesformand i den vaccine-skeptiske interesseorganisation Vaccinations Forum, siger, at lukkede børnehaver for ikke-vaccinerede børn »vil være et stort skridt tilbage«.
Vil jeres følgere virkelig hellere finde andre udveje end at vaccinere deres børn?
»Ja, det vil de. Der er meget debat i gang på Facebook, og de vil straks oprette private børnehaver. Det bliver løsningen på det. Det er helt klart, at kommer det til tvang, så bliver det private institutioner. Det er jeg ikke et øjeblik i tvivl om«,siger Else Jensen.
»Skal mine børn så heller ikke have lov at lege i gården?«
En sygeplejerske, der kalder sig Anna, vil af arbejdsrelaterede årsager ikke citeres offentligt med navn. Hendes identitet er kendt af Politiken.
Hun har valgt MFR-vaccinen fra til sine børn, fordi hendes søn blev syg efter hans tre-månedersvaccination.
Sygdommen blev efterfulgt af helbredsproblemer, som hun »endnu ikke har fået svar på, hvordan hænger sammen«.
»Vi har valgt ikke at vaccinere den yngste, fordi vi ikke ved, om der er noget genetisk i det her«,siger hun.
På grund af de meget få tilfælde af mæslinger, der er i Danmark (tre tilfælde i 2016), mener Anna, at Liberal Alliances strategi er, at »skyde gråspurve med kanoner«.
»Vaccinerne har nogle konsekvenser, og der er nogle børn, der bliver skadet af de her konsekvenser. Så jeg synes, det er et meget højt krav. Hvem skal tage ansvaret for de børn, der bliver skadet af tvangsvaccination?«,siger hun.
Heller ikke hun vil acceptere, hvis MFR-vaccinen skulle blive til en adgangsbillet til daginstitutionerne.
»Det er ikke et alternativ at vaccinere. Så vi må jo se, hvad der er af andre muligheder«.
»Det er jo ikke et offentligt tilbud, hvis man udelukker en gruppe i samfundet, som faktisk er 17 procent«, siger hun med henvisning til, at 83 procent af danske børn er vaccineret med MFR 2. Hun lægger vægt på, at Liberal Alliances forslag ikke kommer til at forhindre smitte alligevel, fordi de ikke-vaccinerede børn færdes andre steder end i de offentlige daginstitutioner.
»Skal mine børn så heller ikke have lov til at lege i gården, fordi de udgør en smittefare? Hvis man skal følge logikken, så kan min søn jo ikke gå på gaden«, siger Anna. Men synes du ikke, at det er usolidarisk at udsætte andre menneskers børn for smittefare, fordi du ikke vil vaccinere dit eget?
»Det synes jeg sådan set ikke. Altså, det enkelte menneske betyder jo også noget, så man kan ikke sige, at man bliver nødt til at gøre det for andres skyld. Men det er et stort dilemma. Hvilket barn skal jeg sætte først - min nabos barn over mit eget barn?«.
https://politiken.dk/indland/art5894116/Løsningen-bliver-aldrig-vaccine
 
SAMVIRKE 19. april
”Vaccinationer: forældre smitter hinanden med frygt for bivirkninger”.
Forældre har mistillid til myndighederne
En forening, der stiller sig skeptisk over for de vacciner, vi bruger i dag, er Vaccinationforum. Bestyrelsesformand Else Jensen siger:
»En af årsagerne til, at forældre fravælger vacciner, er, at folk har en mistillid til myndighederne og deres måde at håndtere vaccination på.«
Else Jensen er ikke modstander af vaccination, men hun mener, at sundhedsmyndighederne er nødt til at genvinde forældrenes tillid og tage forældrenes bekymringer seriøst.
»Forældre skal forlange at blive taget alvorligt af deres læger og af sundhedssystemet, hvis de kommer med et barn, der er blevet syg af en vaccine,« siger Else Jensen, som er bekymret for, hvordan de forældre, der fravælger vaccinerne, bliver behandlet.
»De forældre, der vælger ikke at vaccinere deres børn, bliver jo forfulgt. Der er nærmest kommet en krig mellem dem, der vaccinerer, og dem, der ikke vaccinerer,« lyder det fra Else Jensen.
 
Kilde: SAMVIRKE https://samvirke.dk/artikler/vaccinationer-foraeldre-smitter-hinanden-med-frygt-for-bivirkninger

Claus Jensen

Sundhedsmagasinet på DR1 d. 30. maj
Om MFR vaccine og fravalg af vacciner.
Fra DR´s omtale af programmet:”9 ud af 10 børn får MFR vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Men der er også forældre, der vælger det fra pga. risikoen for bivirkninger. Men hvor stor er den risiko egentlig? Og hvorfor skal vi i det hele taget vaccineres?” Værter: Peter Geisling og Lillian Gjerulf Kretz.
 
I programmet oplyser Sundhedsmagasinet forkerte tal for mæslingedødelighed, der er i direkte modstrid med SSI´s tal på området. Vaccinationsforum har efterfølgende været i korrespondance med DR om dette og DR har efterfølgende bragt en rettelse for deres fejloplysninger i programmet. Kan ses her på DR´s hjemmeside under ”Etik og rettelser”/ ”fejl og fakta”:
https://www.dr.dk/etik-og-rettelser/fejl-og-fakta/sundhedsmagasinet-praeciserer-tal-om-maeslingedoed
 
Programmet er udløbet på DR´s hjemmeside og kan ikke længere ses der.
 
Øvrig omtale:
Dagens Medicin  6. oktober
”Ti diagnoser fra den digitale tidsalder”
Vaccinationsforum nævnes i en svensk læges forsøg på at være vittig og morsom omkring fravalg af vaccination og mæslinger:”Mæslinger. En nygammel diagnose, tæt på at være udryddet i 1990’erne, men efter et udbrud af vaccinefobi er sygdommen kommet tilbage. Sygdommen er smitsom og forekommer oftest i klynger, f.eks. på Østerbro i København, på Steinerskoler og blandt medlemmer og hangarounds af Vaccinationsforum. Behandling: Få børnene vaccineret, eller skift forældre.” https://dagensmedicin.dk/ti-diagnoser-digitale-tidsalder/
Referencer:
Lægemiddelindustriens magasin Med –temanummer om vaccination- januar
Medvirkende:overlæge Anja Poulsen (BørneUngeklinikken på RH), Else Jensen Vaccinationsforum, professor fra Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen, overlæge i Sundhedstyrelsen (SST) Bolette Søborg, politikere: formand for Folketingest Sundhedsudvalg Lise-Lott Blixt (DF), Jane heitmann (Venstre), Peder Hvelplund (Enhedslisten) og Flemmeing Møller Mortensen(Soc.dem)
http://publikationer.lif.dk/Magasin/med02/?page=26
 
TV2 Østjylland 13. marts
”Aarhus-forskere finder vaccine mod meningitis - myndighederne tøver”.
Medvirkende: professor Lars Østergaardf fra Aarhus Universitetshospital, formand for Folketingest Sundhedsudvalg Lise-Lott Blixt (DF) og Else Jensen formand for Vaccinationsforum
 https://www.tv2ostjylland.dk/artikel/ny-forskning-kan-udrydde-meningitis-men-doede-er-ikke-nok
 
TV2 Nyhederne 13. marts
 ” Ny vaccine kan forhindre meningitis –
Medvirkende: Medvirkende: professor Lars Østergaardf fra Aarhus Universitetshospital, formand for Folketingest Sundhedsudvalg Lise-Lott Blixt (DF) og Else Jensen formand for Vaccinationsforum
http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2017-03-13-ny-vaccine-kan-forhindre-meningitis-men-to-doede-siden-januar-er-ikke-nok
 
Netavisen 20. marts
”Børn med vaccineallergi er ladt i stikken”
Medvirkende: mor til barn med vaccineallergi Pia Christensen, afd. Læge fra SSI Palle Valentiner-Brandt, formand for Vaccinationsforum, uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske Else Jensen
http://navisen.dk/blog/boern-med-vaccineallergi-er-ladt-i-stikken/
 
Politiken 31. marts
 ”Vaccine-skeptikere frygter ikke lukkede institutioner for deres børn: Løsningen bliver aldrig vaccine”.
Medvirkende: SSI, tre forældre til helt el. delvist uvaccinerede børn, Else Jensen formand for Vaccinationsforum
https://politiken.dk/indland/art5894116/Løsningen-bliver-aldrig-vaccine
 
SAMVIRKE  19. april
”Vaccinationer: forældre smitter hinanden med frygt for bivirkninger”
Medvirkende: Palle valentiner-Branth afd.læge hos SSI, Gitte Thybo Pihl ph.d Enhed for Sundhedstjenesteforskning SDU, Else Jensen uddannet sundhedsplejerke og bestyrelsesformand for Vaccinationsforum, Jan Pravsgaard Christensen professor for Immunologi og Mikrobiologi KBU, en far  til vaccinerede børn og Claus Jensen, far til et uvaccineret barn
https://samvirke.dk/artikler/vaccinationer-foraeldre-smitter-hinanden-med-frygt-for-bivirkninger
 
Sundhedsmagasinet på DR1 30. Maj.
”9 ud af 10 børn får MFR vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. Men der er også forældre, der vælger det fra pga. risikoen for bivirkninger.”
Medvirkende:professor Allan Randrup Thomsen fra Københavns Universitet, Else Jensen formand for Vaccinationsforum, Astrid Bradtberg, Gitte Thybo Pihl Phd. Fra Syddansk Universitet, fra Statens Serum Institut: afd. Læge Peter H.S. Andersen og vicedirektør Ole Jensen
Fra Vaccinationsforum deltager bestyrelsesformand Else Jensen og Astrid Bradtberg. Programmet handler om MFR-vaccine og fravalg af vacciner. Programmet er udløbet på DR´s hjemmeside og kan ikke længere ses der.
 
Nøgleord: vacciner, vaccinedebat, Vaccinationsforum, tvangsvaccination, vaccine fravalg, MFR-vaccine