Vaccination af gravide - Skal, skal ikke?

Af Heidi Rebble og Katarina Brinjak

 

For blot få år siden var det uhørt at vaccinere gravide med nogen form for vaccine. Presset fra medicinalindustrien synes at være årsagen til at vi i dag vaccinerer gravide i Danmark mod influenza, og vi vil formodentligt se flere typer vacciner blive tilbudt gravide, hvis vi ser på udviklingen i resten af verden.

 

“Sundhedsstyrelsen vil da heller ikke anbefale unge og raske mennesker at lade sig vaccinere mod influenza” (fra 2004) https://www.dr.dk/nyheder/indland/influenza-vacciner-fungerer-daarligt

 

I Danmark tilbydes gravide, indtil videre, “kun” influenza vaccinen

Siden vinteren 2010/11 har Sundhedsstyrelsen i Danmark tilbudt influenza vaccination til gravide. Vaxigrip (Sanofi) og Influvac er de to influenzavacciner der bliver givet herhjemme, du kan se de nyeste indlægssedler her: http://xnet.dkma.dk/indlaegsseddel/leaflets/leaflets.faces

 

Sundhedsstyrelsen oplyser i 2017 at “Vaccinen har været anvendt til gravide i flere år i mange lande, og derfor er den grundigt undersøgt til brug for gravide. Undersøgelserne viser entydigt, at vaccinen er meget sikker at bruge – både for mor og barn. Blandt andet har forskere ved Statens Serum Institut fulgt alle fødende i en hel årgang og fandt ingen øget risiko for komplikationer som for eksempel tidlig fødsel, lav fødselsvægt og misdannelser hos kvinder, der blev vaccineret under graviditeten”.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/vaccinationer/influenzavaccination/er-du-gravid

(Desværre fremlægger Sundhedsstyrelsen ikke undersøgelserne der underbygger disse fakta, eller oplyser hvilken vaccine der refereres til)

 

Gravide anbefales influenza vaccination, på trods af sparsom effekt

Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination af gravide og læner sig her op af anbefalinger fra WHO og European Centre of Disease Prevention and Control (ECDC). Gravide har i flere internationale undersøgelser vist sig at have øget risiko for alvorlige komplikationer i forbindelse med influenza, samt komplikationer i relation til graviditeten i form af blandt andet for tidlig fødsel og dødfødsel.

Seruminstituttet beskriver i 2014 den sparsomme effekt af vaccination til gravide: “Der er gennemført mange studier af effekten af influenzavaccinen. Et af de seneste studier, er fra det uafhængige nordiske Cochrane Center, som har undersøgt effekten af vaccinen hos raske voksne mellem 16 og 65 år og gravide. Undersøgelsen ser på, hvor mange mennesker der skal vaccineres for at forhindre et tilfælde af sygdom med influenzalignende symptomer. Undersøgelsen konkluderer, at der kun er sparsom effekt af at vaccinere den raske del af den voksne befolkning samt gravide”.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2014/influenzavaccinen-er-effektiv-for-risikogrupper

(Sundhedsstyrelsen oplyser ikke hvilke studier der lå til grund for deres vurdering.)

 

Verdenssundhedsorganisationen WHO sætter kursen og verdenslandene følger trop, i forskellige tempi

WHO indtager en styrende rolle i planlægningen af anbefalinger for vaccinationsdækning i samtlige lande verden over. Det er WHO, der grundet flokimmunitetsteorien, (afhængig af vaccination), anbefaler, 95% dækning for at en vaccine kan virke på en hel befolkning, og også WHO der anbefaler vaccination af gravide. Sundhedsstyrelsens influenza anbefalinger bygger på WHO´s anbefalinger, og undersøgelser omkring risici.

 

Flere vacciner til gravide er givet vis på vej mod Danmark

Flere steder i verden tilbydes gravide endnu andre vacciner, bl.a. DTP-Hib vaccinen, som er en kombinationsvaccine mod difteri, stivkrampe/tetanus, kighoste/pertussis, og Hib-meningitis (hjernehindebetændelse). Du kan bl.a. læse om sygdommene her:

https://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/

 

Der findes mange kombinationsvacciner mod stort set samme sygdomme. Der ses i videoen nederst i artiklen rapporteringer om fatale bivirkninger efter bl.a. DTap vaccinen som er en booster vaccine mod de bakterielle sygdomme difteri, stivkrampe og kighoste.

I USA og i England blev der i 2012 indført DTap vacciner til gravide i 3. trimester. En undersøgelse med ca 400 gravide, viste at DTap vaccinen måtte være sikker, fordi man undersøgte, om babyerne fik kighoste efter fødslen, og da ingen gjorde, konkluderede man, at så var vaccinen effektiv. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4716252/

 

Da få gravide i 3. trimester fik DTap - vaccinen (booster vaccine), fremfører man nu denne vaccine som om den bør gives i hvilket som helst trimester, vel vidende, at vaccinens fyldstoffer er meget usunde for fostret. Markedsføringen af vaccinen er øget, og man kan forvente at den også er på vej til Danmark. Det må kræves, at der kommer bedre studier herom, inden det accepteres i programmet. Der er et problemer kun at undersøge det man vil se på og ignorere andre områder.

 

Influenzavaccinen indeholder stadig 1,5 mg aluminium, hvis man får den vaccine, som bliver produceret hos Sanofi Pasteur i Belgien, og DTaP vaccinen har også en del aluminium. Desuden indeholder forskellige vacciner, især DTaP vaccinen og i HPV vaccinen, også det lidt oversete stof polysorbate 80 som er et fortykningsmiddel der er under mistanke for at ødelægge ægløsningsprocessen. Polysorbate 80 anvendes i forsøg med cancer-medicin som ‘leveringsbro’ af medicin til hjernen, fordi polysorbate 80 åbner forbindelserne til blodhjernebarrieren. Det er stærkt bekymrende at udsætte fostre og spædbørn for dette stof, da toxiner, vira og bakterier således nemmere får adgang til centralnervesystemet – hvor de absolut ikke hører til. Der er ingen studier, som beskriver, at vaccinerne er sikre for gravide kvinder eller deres fostre. Selv i dag, hvor DTaP vaccinen gives til mange gravide kvinder, er der stadig ingen studier, som kan bevise, at der er nogen sikkerhed.

 

Til gengæld viser tal fra forsikringsselskaberne (som en whistleblower har videregivet), at mange ellers sunde og gravide kvinder der fik vaccinerne for influenza og DTaP, efterfølgende fik problemer med deres graviditet og mistede deres børn under svangerskabet. Se videoen herunder for mere information.

https://www.youtube.com/watch?v=gt3kFxFRo-w

 

Søgeord; gravide, influenzavaccine, difteri, stivkrampe, kighoste, DTap, DTP-Hib, Polysorbate 80