Tvangsvaccination i det danske Forsvar

Af Astrid Bradtberg

 

I Danmark er vaccination et frivilligt tilbud, baseret på det ”informerede samtykke”, sådan som det står beskrevet i Sundhedsloven.

I det danske Forsvar forholder det sig dog helt anderledes.

Her er værnepligtige tvunget til at lade sig vaccinere mod stivkrampe, polio og difteri, ellers vanker der straf.

 

Værnepligtige bliver tvangs-vaccineret

Når man er mandlig værnepligtig i Forsvaret, går man ud af den Offentlige Sygesikring og overgår til Forsvarets sygesikring. 

I Forsvarets har man vedtaget et vaccinationsprogram for værnepligtige, som man ikke kan sige nej til, hvis man vil aftjene sin værnepligt.

 

Straffet for ikke at lade sig vaccinere

Er man sund og frisk, og ønsker at aftjene sin værnepligt, men nægter at få indsprøjtningerne mod stivkrampe, polio og difteri, kan det føre til en afsked med militærdrømmen eller straf. Der har været episoder, hvor værnepligtige har nægtet at lade sig vaccinere, eller ikke kan dokumentere at de er vaccineret i forvejen. Det har så udviklet sig til, at Forsvarets interne justitsvæsen har taget over, og så bliver det straffesager. De som af forskellige årsager ikke ønsker en vaccination, kan straffes, enten med en bøde, eller med en besked om at stoppe sin værnepligt omgående. Dette bekræfter Klaus Poulsen, overlæge i Forsvarets Sundhedstjeneste.

Der er dog altid mulighed for legalt at være militærnægter.

 

Værnepligtsloven: 

§ 26. Stk. 2. Værnepligtige, der møder til værnepligtstjeneste, er pligtige at lade sig vaccinere mod epidemiske sygdomme. Forsvarsministeren bestemmer, hvilke sygdomme der er omfattet af 1. punktum, og fastsætter regler om udførelse af vaccinationerne. Kilde: retsinformation.dk

 

Det burde være frivilligt

Mathias Klok er læge hos virksomheden blivvaccineret.dk. Han støtter op om at man vælger at vaccinere alle i militæret. Han går dog ikke ind for tvangsvaccination og ser, at der kan opstå et etisk problem, hvis nogle værnepligtige ikke ønsker vaccine.

 

Tvang i alle former er et etisk problem

Klaus Poulsen, overlæge i Forsvarets Sundhedstjeneste mener, at der er en stor helbredsmæssig risiko ved at undlade at lade sig vaccinere, og ser derfor ingen etiske problemer, eller at det er frihedsberøvende at tvinge værnepligtige til stivkrampe- vaccinationen. 

Anders Edsberg, der er projektleder hos virksomheden Danske Lægers

Vaccinations Service er uenig i dette og støtter ikke tvangsvaccinationen i militæret. 

”Jeg synes bestemt ikke, at man skal tvinges til at tage en vaccination, hvis man ikke har lyst. Det burde være frivilligt, om man vil vaccineres eller ej” siger Anders Edsberg, der ikke forstår, hvorfor militæret tvinger værnepligtige soldater til at få en vaccination.

  

Derfor vil Forsvaret vaccinere 

Forsvaret ønsker at vaccinere alle, fordi det har ansvaret for de værnepligtige. I en vejledningsfolder, ”Sundhed og Værnepligt – en vejledning, til værnepligtige” fra Forsvarets Sundhedstjeneste, står der følgende: ”Du skal medbringe dit vaccinationskort, når du møder på dit tjenestested. Kan du ikke dokumentere, at du er vaccineret, vil du blive vaccineret mod difteri, polio og stivkrampe.”

 

Frihedsberøvende praksis 

En værnepligtig har udtalt sig anonymt til mediet NetAvisen. Under sin værnepligt blev han netop ramt af lovgivningen om tvungen vaccination i Forsvaret. Han har ikke ønsket at få en stivkrampe vaccination både af princip, men også fordi han mener, det indebærer en sundhedsmæssig risiko. Han synes, at kravet kan virke frihedsberøvende når der ikke er et valg, og at værnepligtige ikke burde tvinges til vaccination.

 

Gunner Ødum, tidligere ansat læge i Forsvaret, fortæller om sin erfaringer og opfattelse af vaccination i Forsvaret: 

”Som udgangspunkt skal alle, der er ansat i Forsvaret være udsendelsesbare og det betyder bl.a. at de skal være fuldt vaccinerede, som vi kender det fra børnevaccinationerne. Stivkrampe vaccinationen gentages, hvis den er over 10 år gammel. Derudover bliver man vaccineret mod Hepatitis A og B. Om man kan sige nej tak til Hepatitis A og B er jeg lidt i tvivl om, men jeg tror det ikke. For de værnepligtige gælder selvfølgelig kun stivkrampe vaccination som i dag vist kun kan fås sammen med Difteritis. Jeg har kun hørt om en værnepligtig, der havde meldt sig som frivillig (dvs. han trak frinummer), som vist nok aldrig havde været vaccineret og ikke ønskede at blive vaccineret. Han blev efterfølgende kasseret som uegnet af denne grund. Det er nok en 3-4 år siden. Jeg tror, at man i Forsvaret er bange for at få en erstatningssag, hvis fx. en soldat får stivkrampe pga. en krigsskade eller anden skade, eller hvis det viser sig, at han/hun ikke er opdateret med sine vaccinationer. Man er nødt til at dække sig ind. Jeg kender ingen andre læger end mig selv, der kender til vacciners skadelige virkning bortset fra HPV vaccinen.”

 

Golfkrigssyndrom er en alvorlig lidelse, der er identificeret hos mindst en fjerdedel af de 697.000 amerikanske, samt danske og britiske soldater, der tjente i 1990-1997 og 2003 -2007 i de to Golfkrige. Dette kompleks af flere samtidige symptomer omfatter typisk vedvarende hukommelses- og koncentrationsproblemer, kronisk hovedpine, udbredt smerte, mave-tarm-problemer, eksem og andre kroniske abnormiteter, der ikke kan forklares ud fra veletablerede diagnoser. Ingen effektive behandlinger er blevet identificeret til behandling af  Golfkrig sygdom og undersøgelser viser, at få veteraner er kommet sig over tid. (Gulf War research strategic plan 2013 -2017)

Danske soldater blev syge af vacciner. 

Uanset om soldater tager til krigszoner eller ej, risikerer de senere at lide af det såkaldte Golfkrigssyndrom. I forbindelse med dansk deltagelse i de to Golfkrige (1990-1991 og i 2003- 2007) blev soldaterne vaccineret med en kontroversiel og usikker miltbrand vaccine. Mange soldater blev efterfølgende syge med ”Golfkrigssyndrom”. Golfkrigssyndromet, ramte 25 procent af de amerikanske soldater, som i forbindelse med krigen blev vaccineret mod miltbrand. Også engelske og danske soldater blev vaccineret med miltbrand-vaccinen. Flere amerikanske og britiske rapporter har konkluderet, at en af årsagerne til at mange tusinde soldater er blevet kronisk syge, bl.a. kan være de vaccinationer, som soldater får før afrejse for at være beskyttet mod kemiske og biologiske våben. Symptomerne på Golfkrigssyndromet er bl.a konstant hovedpine, smerter i hele kroppen, uforklarlig træthed, kronisk diarre og problemer med fordøjelse og vejrtrækning. Flere amerikanske og britiske rapporter har konkluderet, at en af årsagerne til at mange tusinde soldater er blevet kronisk syge, bl a kan være de vaccinationer, som soldater får før afrejse for at være beskyttet mod kemiske og biologiske våben.

 

Hvad er Golfkrigssyndrom?

Golfkrigssyndrom er en alvorlig lidelse, der er identificeret hos mindst en fjerdedel af de 697.000 amerikanske, samt danske og britiske soldater, der tjente i 1990-1997 i 1. Golfkrig (danske soldater blev også udsendt 2003-2007 under 2. Golfkrig) . Dette kompleks af flere samtidige symptomer omfatter typisk vedvarende hukommelses og koncentrationsproblemer, uforklarlig træthed, problemer med vejrtrækning, kronisk hovedpine, udbredt smerte, mave-tarm problemer, eksem og andre kroniske abnormiteter, der ikke kan forklares udfra veletablerede diagnoser. Ingen effektive behandlinger er blevet identificeret til behandling af  Golfkrigssyndrom (GWI) og undersøgelser viser, at få veteraner er kommet sig over tid. 

(Kilde: Gulf War research strategic plan 2013 -2017)

 

Se mere her: Film og dokumentarer om ”Golfkrigssyndromet”

Beyond Treason

Om soldater der bl.a blev udsat for miltbrand-vaccine. Soldater der udviklede ”The Gulf War Syndrome”. For mere information eller for at købe denne dvd besøg: http://www.beyondtreason.com/

Se den her https://youtu.be/RRG8nUDbVXU

 

Direct Orders

En prisvindende dokumentar fortæller historien om medlemmer af militæret, som blev beordret mod deres vilje til at tage den kontroversielle miltbrand vaccine. https://youtu.be/wDDMsvErsQw

 

Jarhead

En biografisk krigsfilm fra 2005, baseret på den amerikanske soldat Antony Swofford`s selvbiografi (Gulf War memoir),om sin deltagelse i Golfkrigen fra 1990. 

Referencer:

Værnepligtige bliver tvangsvaccineret

https://jyllands-posten.dk/indland/article6560617.ece

 

Værnepligtige tvinges til indsprøjtning

http://navisen.dk/blog/vaernepligtige-tvinges-til-indsprojtning/

 

Forsvarets personalepolitik. Sundhedstriaden: fysik, helbred, vaccination.

http://docplayer.dk/7206303-Forsvarets-personelpolitik-sundhedstriaden-fysik-helbred-vaccination.html

 

Sundhed og Værnepligt – en vejledning.

http://docplayer.dk/1781307-Sundhed-vaernepligt-en-vejledning-forsvarets-sundhedstjeneste.html

 

Soldater vaccineres mod miltbrand

https://politiken.dk/indland/art5671995/Soldater-vaccineres-mod-miltbrand

 

Forsvaret vaccinerer soldater mod miltbrand

https://politiken.dk/indland/art4923564/Forsvaret-vaccinerer-soldater-mod-miltbrand

 

Miltbrand vaccine under mistanke

https://www.information.dk/2004/03/miltbrandvaccine-mistanke

 

Soldater vacciners mod miltbrand

https://www.b.dk/danmark/soldater-vaccineres-mod-miltbrand

 

Danske soldater vaccineres fortsat

https://www.b.dk/globalt/danske-soldater-vaccineres-fortsat

 

Golfkrigssyndrom kan skyldes vaccine

https://www.dr.dk/nyheder/udland/golfkrigssyndrom-kan-skyldes-vaccine

 

Britisk rapport anerkender Golfkrigssyndrom

https://politiken.dk/udland/art5691816/Britisk-rapport-anerkender-golfkrigssyndrom

 

Golfkrigs syndrom melder sig

https://www.b.dk/globalt/golfkrigs-syndrom-melder-sig

 

Erstatninger til Golfkrigsveteraner

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE3300242/Erstatninger-til-Golfkrigsveteraner/

 

The Gulf War Veterans’ Illnesses Task Force (GWVI-TF) 2012 Report

https://vagulfwartaskforce.uservoice.com/forums/199352-2012-report-of-the-gulf-war-veterans-illnesses-ta/suggestions/3962692-review-gulf-war-veterans-children-spouses-for-poss

 

Gulf War research strategic plan 2013 -2017

https://www.research.va.gov/resources/pubs/docs/GWResearch-StrategicPlan.pdf