Vaccinesikkerhed

 

 

 

Af Astrid Bradtberg

 

Hvad indeholder en vaccine?

I en ny undersøgelse der netop er offentliggjort i tidsskriftet International Journal of Vaccines and Vaccination, undersøgte man indhold og renhed af 30 hyppigt benyttede vacciner.

 

Kort overblik over undersøgelsen:

Vacciner er ved at blive undersøgt nærmere  for de mulige bivirkninger, de kan forårsage.

 

For at levere nye oplysninger blev et elektron-mikroskop anvendt til at undersøge 44 vaccineprøver med henblik på at verificere tilstedeværelsen af ​​partikel forurening. Dette blev udført ved hjælp af et “Environmental Scanning Electron Microscope” (ESEM) udstyret med en røntgen mikrosonde.

 

Resultaterne i denne nye undersøgelse viser tilstedeværelse af mikro- og nanostørrelse partikler bestående af uorganiske elementer i vaccine prøverne.

Det drejer som indhold i vacciner der ikke er oplyst som indhold i vaccinerne.

Partiklernes uberettigede tilstedeværelse i vaccinerne er derfor uforklarligt.

En betydelig del af disse partikelkontaminanter er allerede  rapporteret i faglitteraturen som ikke bionedbrydeligt og ikke biokompatible. De indsamlede resultater underbygger  hypoteser om vacciner og sammenhængen med en række sygdomme, der er nævnt og kort diskuteret i undersøgelsen.

Flere af de undersøgte vacciner tilbydes rutinemæssigt i Danmark.

Bl.a influenzavacciner og vacciner i “børnevaccinationsprogrammet”.

I undersøgelsen fandt man udbredt forurening af vacciner: røde blodceller af ukendt oprindelse og omfattende forurening med metalpartikler, herunder bly, chrom og wolfram.

 

Man fandt så meget som 125 partikler/mikroliter i en dråbe af nogle af de undersøgte vacciner, der bruges til mennesker. Fundet af forurenede vacciner, der ifølge forskerne er alarmerende og ikke burde kunne ske.

 

Disse resultater kommer på tidspunkt, hvor vacciner er under stigende angreb for deres sandsynlige rolle i pludseligt indsættende og permanente lidelser, herunder autisme og ADHD. Influenza-vacciner er blevet forbundet med Guillan-Barre syndrom, og HPV-vaccine er sat i forbindelse med POTS og tidlig ovariesvigt (sterilitet).

 

Uddrag fra et interview med en af hovedforfatterne bag studiet Dr. Antonietta Gatti:

 

JLW: Hvad fandt I?

AG: “Med vores elektron-mikroskop teknik  analyserede vi  prøver fra vacciner og fandt  partikler i vaccinerne. Disse partikler skulle ikke  kunne findes i vacciner. ”

 

Læs hele interviewet her:

https://jameslyonsweiler.com/2017/02/03/micro-and-nanocontamination-in-vaccines-the-gatti-interview/?blogsub=subscribed%23blog

 

Kilder:

Gatti AM, Montanari S

New Quality-Control Investigations on Vaccines: Micro- and Nanocontamination

-International Journal of Vaccines and Vaccination  (MedCrave, 2017)

 

Link: http://medcraveonline.com/IJVV/IJVV-04-00072.pdf

 

Søgeord, nøgleord: vacciner, nanopartikler, forurenet vaccine, vaccinesikkerhed, indhold i vaccine