Vaccinationsforum som almennyttig/ almenvelgørende forening

Af Helle Rode

Tak for opbakningen!

I 2016 har vi som bekendt arbejdet på at få foreningen godkendt som almennyttig / almenvelgørende forening hos SKAT. De fleste betingelser for dette var allerede opfyldt, men foreningen manglede 100 gavegivere, som hver gav min 200 kr. til foreningen inden for et givent skatteår. Det bad vi om hjælp til og det skal jeg love for, at vi fik. Vi nåede ca. 120 gavegivere i 2016. Mange tak for den opbakning!

Hvorfor ikke fra 2016?

Sidst i december, da målet var nået, rettede jeg henvendelse til SKAT for at få styr på et par spørgsmål vedrørende det regnskab, som skal medsendes, når man ansøger. Her får jeg så oplyst, at det er for sent at ansøge for 2016. Det kunne jeg ikke lige få til at hænge sammen, da året jo endnu ikke var slut, men det viser sig så, at ansøgningsfristen er 1. oktober – så man reelt kun har 9 måneder til at opfylde kriterierne. Når man først har ansøgt og er godkendt, så har man fremadrettet alle årets 12 måneder til at opretholde kriterierne, men i ansøgningsåret har man altså kun 9 måneder. Dette for at SKAT har tilstrækkelig med tid til at behandle alle ansøgninger. Jeg har to gange tidligere på året haft fat i dem med spørgsmål til ansøgningen og i den forbindelse har de intet nævnt om denne frist. Det synes jeg godt, de lige kunne have ulejliget sig med, da det jo ikke ligefrem er logisk. Men når det så er sagt, så er det altså min bøf. Jeg burde have været nede i alle detaljer af bekendtgørelsen, men må indrømme, at jeg primært hang mig i den del, som beskrev de kriterier, der skal opfyldes, og ærlig talt ikke havde overvejet, at det kunne hænge så ulogisk sammen, som tilfældet er. Jeg havde fat i SKAT på ny for at høre, om man så ikke måtte ansøge for 2017 baseret på data fra 2016. Det ville jo være rimeligt nok, da man så faktisk havde 12 måneder til rådighed, som man har, når først man er godkendt. Men det må man heller ikke. Så der er kun én vej frem – nemlig at gøre det hele om igen og denne gang på endnu kortere tid. At vi skal rumlen igennem igen for 2017 kommer ikke som en overraskelse – det vil vi skulle hvert år fremover, når først vi har en godkendelse. Men at vi ikke kan få godkendelsen igennem for 2016 og at vi kun har 9 måneder til at hente den hjem i 2017 er en streg i regningen.

Hvad gør vi så nu?

Jeg er selvfølgelig brandærgerlig over det her og helt vildt træt af, at vi skal starte forfra og jeg græmmer mig over, at jeg ikke havde helt styr på tingene, før jeg søsatte det her projekt. Og ikke mindst er jeg også rigtig træt af, at så mange har bakket op og måske nu føler, at det har været forgæves. Men når det er sagt, så prøver jeg også at se på det i et lidt større (længere) perspektiv. Mig bekendt er der ingen andre her til lands, der taler vores sag eller kæmper for et frit valg. Og den kamp er næppe vundet i morgen eller om få år, for vi er oppe imod nogle af de mest indflydelsesrige og pengestærke organisationer og en hel industri med en ualmindelig beskidt dagsorden. Det er ren David og Goliat. Så set i det store perspektiv er det egentlig mindre væsentligt om år 1 som almenvelgørende forening er 2016 eller 2017, da foreningen formentlig vil have eksistensberettigelse i mange år frem og nok kun vil vokse i takt med, at det går op for flere og flere, hvilke eksperimenter de kommende generationer udsættes for i lægevidenskabens hellige navn. Mit sigte er og har hele tiden været at gøre foreningen bedre rustet økonomisk til fortsat at informere objektivt om vaccinationer og forsvare det frie valg.

Tilbagebetaling vedr. 2016

Hvis du har indbetalt et gavebeløb i 2016, så er dine penge naturligvis ikke spildt. De går til foreningens fortsatte virke og til at fremme foreningens formål. Men sigtet var også en godkendelse, så bestyrelsen har besluttet at tilbyde alle at få deres gavebeløb for 2016 retur, hvis de måtte ønske det. Dette skal i givet fald meddeles kassereren skriftligt inden 1. april 2017.

Opfordring igen-igen

Samtidig er bestyrelsen også enig i, at vi vil går for at få godkendelsen i hus i 2017 og dernæst vedligeholde kriterierne fremadrettet. Derfor opfordrer vi på ny alle til at indbetale 200 kr. til foreningen. Beløbet kan enten indbetales til foreningens bankkonto eller på MobilePay til kasserer Karen Østergaard (tlf.: 23 25 08 09).

På forhånd tak for hjælpen!

Bestyrelsen har vedtaget at vi i 2017 vil afholde et møde for alle vaccineskadede for det beløb, 19.350 kr.,som vi fik ind via denne indsamling, for på den måde at vise, at denne indsamling alligevel har bragt noget godt med sig.