Sverige stemmer NEJ til lovforslag om tvangsvaccination

Af Astrid Bradtberg

 

Det svenske folketing ”Riksdagen”, har nedstemt et lovforslag om tvangsvaccinationer med henvisning til ”alvorlige sundhedsmæssige bekymringer” og det faktum, at de overtræder  borgernes forfatningsmæssige rettigheder.

 

Udover at Riksdagen også har noteret sig den ”massive modstand (af svenskere) mod alle former for tvang med hensyn til vaccinationer”, har Riksdagen også henvist til ”hyppige alvorlige bivirkninger” hos børn, der modtager vaccinationer.

Den svenske Riksdags fornuftige beslutning står i kontrast til hvad der sker i USA, Australien og andre vestlige lande lige nu.

Tvangsvaccination er et brud på grundloven og fjerner ikke farerne ved vacciner.

Da tvangsvaccination er det samme som tvangsmedicinering, er forslaget meget kontroversielt.

Især efter narkolepsiskandalen i forbindelse med influenzavaccinen Pandemrix, som ikke førte til øget sikkerhed omkring farerne ved vacciner.

Hverken sundhedsmyndighederne eller regeringen har sat specifikke krav til industrien om at fjerne de krops fremmede tilsætningsstoffer og restprodukter, som vacciner indeholder.

Riksdagens beslutning, SoU7, det Sociale Udvalg´s beretning 2016/17, der omhandler en række tiltag for folkesundheden i Sverige, gjorde, at en stor del af befolkningen blev særligt optagede af dette, fordi det indeholdt flere forslag, der vil kunne bane vejen for både flere vaccinationer og tvungen vaccination.

Det var noget, der involverede mange, ikke kun dem, der har fravalgt vaccinen, men også folk, der er for vaccinen, men bestemt ikke ønsker at se nogen tvang.

 

Kilder:

1) Tvångsvaccinering kan bli verklighet i Sverige – 4 maj 2017 tar Riksdagen beslut

http://newsvoice.se/2017/03/24/tvangsvaccinering-regeringen/

 

2) Sweden Bans Mandatory Vaccinations Over ‘Serious Health Concerns’

http://yournewswire.com/sweden-mandatory-vaccinations/

 

3) Riksdagen röstade Nej till alla vaccinmotioner

http://www.thenhf.se/riksdagen-rostade-nej-till-alla-vaccinmotione r /

 

4) Skrivelse till ansvariga politiker i Riksdagen angående Arkelstens tvångsvaccinering

http://www.thenhf.se/skrivelse-till-ansvariga-politiker-i-riksdagen-a n gaende-arkelstens-tvangsvaccinering/

 

5) Yttrande om Sofia Arkelstens tvångsvaccinationsmotion 2015/16:430

http://www.thenhf.se/wp-content/uploads/2017/03/NHF-Swedens-ytt r ande-till-Socialutsottet-2017-03-27.pdf

 

6) Det går ej att på laglig väg tvångsvaccinera sin befolkning

http://www.thenhf.se/det-gar-ej-att-pa-laglig-vag-tvangsvaccine r a-sin-befolkning/

 

7) Motion till riksdagen 2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M)

Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram

https://data.riksdagen.se/fil/42B6012B-8BC1-4A26-B628-FFA6D60 0 2CB2

8) Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU7 – s. 44 vedr vaccination https://data.riksdagen.se/fil/77EB646D-37F9-4E33-9A89-331A5AA 0E85A

 

Sofia Arkelsten (M) och Jesper Skalberg Karlsson (M) fra det svenske parti Moderata Samlingspartiet, vil indføre tvangsvaccination i Sverige. Lovforslaget var til afstemning 10. maj 2017. Lovforslaget blev nedstemt i Riksdagen, med henvisning til forfatningsmæssige borgerrettigheder i den svenske Grundlov.