STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED har ikke styr på patienternes sikkerhed. Bør den hellere hedde: STYRELSEN FOR PATIENTUSIKKERHED ?

 

 

 

Af Else Jensen

 

I 2015 oprettedes enheden i Sundhedsstyrelsen ”Styrelse for Patientsikkerhed ”, for at sikre sig mod tidligere tiders gentagelse med at lade farlige læger fortsætte deres arbejde, ikke kun i Danmark, men også i andre nordiske lande. Noget der var foregået i stor udstrækning uden at myndighederne greb ind.

Altså en stor omrokering af Sundhedsstyrelsen med henblik på bedre patientsikkerhed. En tidligere ansvarlig for dette område blev oven i købet fyret.

Det er derfor med vantro, at man læser denne artikel i Dagens Medicin der fortæller, at denne enhed overhovedet ikke har fungeret. 

Styrelsen har ganske vist fundet 62 tilsynssager, heriblandt 17 i den alvorlige ende med fratagelse af autorisation. Men de har beholdt disse oplysninger for sig selv, ikke orienteret ministeriet, og ikke orienteret de andre nordiske lande, som de har indgået denne aftale med om udveksling af netop sådanne oplysninger.

I Dagens Medicin udtaler sundhedsministeren og Sundhedsudvalgets formand  sig om sagen,- og de lægger ikke fingrene i mellem:

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V): ”Styrelsen for Patientsikkerheds håndtering af sagsforløbet sender ikke noget signal om, at den har styr på sit tilsyn. Og det synes jeg er temmelig problematisk, set i lyset af de sager der har været, hvor konklusionen var, at der skulle være en tættere opfølgning på tilsynssager”, siger hun til Dagens Medicin.

Det er en helt usædvanlig kritik af Sundhedsstyrelsen fra en sundhedsminister.

Formand for sundhedsudvalget, Liselott Blixt (DF) lægger heller ikke fingrene imellem:

”Styrelsen for Patientsikkerhed bør ikke slippe af sted med en redegørelse for sin fejl, der førte til, at de andre nordiske lande gennem halvandet år ikke har fået 62 afgørelser i styrelsens tilsynssager. Der er brug for at få placeret et personligt ansvar for fejlen, og om nødvendigt at få vedkommende fyret.”

”Først og fremmest har vi brug for en minister, der tager fat om det her, og stiller sig i spidsen for, at der bliver fulgt op på det, f.eks. med en månedlig indberetning fra styrelsen. Og så må man finde ud af, hvem der har ansvaret, og så må vedkommende fyres.”

Hun mener ikke, at hun som politiker kan blive ved med at se igennem fingre med sådanne sager.

”Gud hjælpe mig at vi så hører, at det er det danske tilsyn, der har siddet på hænderne. Det synes jeg simpelthen er dybt kritisabelt. Jeg ville da skamme mig, hvis jeg var dem.”

Vaccinationsforums kommentar : Hele sagen virker særlig grotesk, set i lyset at den iver og arbejdsindsats de har udøvet med at overvåge Stig Gerdes og til sidst fratage ham autorisationen. Her er der ikke nogen de glemmer at informere, hverken medierne eller andre myndigheder. Og denne nyhed kommer samtidig med nyheden om deres eget svigtende tilsyn. Er det ikke deres egen tur til at blive fyret ? Vi har tilgode at se hvilke  konsekvenser dette får for Sundhedsstyrelsen.

 

http://dagensmedicin.dk/liselott-blixt-tilsynet-burde-skamme-sig/

Begrundelsen for at nedsætte den nye styrelse:http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Ministeren/2015/August/Ny-styrelse-skal-styrke-patientsikkerheden.aspx