Fællesskaber og et tættere Europæisk samarbejde

Af Heidi Rebble - Vaccinationsforum nye repræsentant i EFVV https://www.efvv.eu/

 

EFVV fremlagde årets budget og regnskab samt tiltag omkring den europæiske petition, der ikke har set ud til at give det feedback, man håbede på. Til gengæld er der kommet donationer fra hele verden.

 

De lande, som var repræsenterede, fremlagde situationen omkring vaccination i eget land, samt introducerede kort sig selv til de andre.

 

Set i lyset af forholdene specielt i Polen, Serbien, Slovakiet og Ungarn var samtlige tilstedeværende enige om, at eftersom Italien og Frankrig inden for kort tid ville implementere pligtvaccinering for børn, så var emnet omkring pligtvacciner noget, der skulle diskuteres ud fra synspunktet om, hvad EFVV kunne bidrage med.

 

Umiddelbart var holdningen, at vi som paraplyorganisation for de nationale vaccineforeninger og andre foreninger med relation til emnet, skulle danne et fælles medie og bagland for opdatering og nyheder vedrørende regler og retningslinier inden for de forskellige lande. Mødet blev organiseret således, at vi opdeltes i tre grupper: Jura, marketing og videnskab.  Jeg meldte mig til juragruppen, da jeg mente, at vi fra Danmark havde en alternativ indgangsvinkel, eftersom vi ikke har indført nogen pligtvacciner af nogen art.

 

Dagene gik med at diskutere i grupperne samt følge op på, hvor langt vi var nået, over for hinanden. 

EFVV vil ændre på deres brochure, således at de nye foreningers logo kommer med på – herunder også Vaccinationsforum, og man ønsker et slogan som bliver noget i retning af Vacciner er et frit valg, hvor der er en risiko, må der være et valg. Marketinggruppen arbejder på det. Man ønsker at tilegne sig den orange farve, som har domineret demonstrationerne i Italien, Frankrig og Tyskland, og i Tjekkiet har man allerede en orange sol som badge, den skal implementeres i EFVV’s logo.  Youtube- kanalen får korte videoer omkring generelle emner, der kan omtales på ca 2 min. Disse skal tekstes på lokal sprog, og eller engelsk.

 

Juridisk set er opgaven at holde orienteringen kørende om udviklingen i de forskellige lande. Updates kommer til at findes på websiten, når vi har en opstilling klar, således at det er nemt at finde rundt i.

 

Da dette emne overlapper det politiske aspekt af diskussionen omkring vacciner og pligtvacciner, vil der også være updates herom. Vi er klar over, at man skal være synlige i medierne – især via facebook, som er folkets medie, og altid lynhurtigt kunne dementere fremsatte rygter/ideer om epidemier og farer mht til sygdomme.  Det er også den juridiske gruppes opgave at liste love, som kan have indflydelse på vacciner: importlove, regler om datomærkning, forkert administration osv.

 

Vi opstiller også en oversigt til websiten, hvordan man rapporterer en vaccineskade i de pågældende lande, instanser, rækkefølger, klager osv. Og  vi bidrager med hvordan vi gør i Danmark.

 

Den videnskabelige gruppe opstiller artikel database til websiten med links, generelle problemstillinger som fx ’flokimmunitets-ideen’ – Dementering af fx ’kopper blev udryddet af vaccination’. De irske repræsentanter og de engelske og belgiske har allerede utallige artikler, som kan listes på websiten.

 

En generel pressemeddelelse om EFVV’s videre arbejde bliver sammenfattet af repræsentanten fra Italien, Comilva. Vi vil være så synlige at folk omkring i europa der er i tvivl om vacciner hurtigt ser at de ikke er alene om det. Styrken ligger i sammenholdet.