EU-domstol: Erstatning kan gives for vaccineskade trods mangel på ”videnskabeligt bevis”

 Af Else Jensen 

Dommen er opsigtsvækkende på den måde, at den ikke mener, at det man kalder et videnskabeligt bevis for en sammenhæng mellem en sygdom og en vaccination, er nødvendig for at der kan udløses en erstatning. Det er nok, at der forefindes en tidsmæssig sammenhæng og at man ikke kan finde andre årsager til sygdommen. Her betyder det f.eks. også noget, at der er rapporteret andre tilfælde selv om disse heller ikke bevisligt er udlæst af en vaccine, men det er med til at udgøre indikationer for en sammenhæng og løft af bevisbyrden.

»Såfremt der ikke er videnskabelig enighed, kan en vaccines defekt og årsagsforbindelsen mellem denne defekt og en sygdom anses for bevist, såfremt der foreligger en række bestyrkede, præcise og samstemmende indikationer,« skriver domstolen.

Det giver retten mulighed for  på grundlag af en række bestyrkede  indikationer  at give skadelidte ret. Det vil med andre ord være nok at det er sandsynliggjort.

Den danske neurolog, professor og formand for Scleroseforeningens forskningsudvalg, Finn Sellebjerg, er forundret over domstolens afgørelse og afviser klart, at Hepatitis B-vacciner giver øget risiko for at få sklerose.

Han udtaler, at der er udført utallige videnskabelige undersøgelser der ikke har kunnet påvise en sammenhæng, og mener at det derfor er en juridisk vurdering (og ja, det er jo net på hav det er og burde være)

 

http://dagenspharma.dk/siger-eu-domstolens-afgoerelse-vacciner/

 

Afgørelsen kan få stor betydning for vurderingen af patienterstatningssager i Danmark.

Det mener Kent Kristensen, lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Den her dom har stor betydning, fordi EU-Domstolen lemper på kravet  til bevis for skader, der skyldes brug af lægemidler.- Nu er det nok at lægge vægt på andre forhold som den tidsmæssige sammenhæng  og antal af registrerede skader, siger han.

Det er godt nyt  for patienter, fordi den lempelse i forhold til bevis, som EU-Domstolen lægger op til, vil have en afsmittende effekt på bedømmelsen af patienterstatningssager.  Han mener derfor også at antallet af erstatningssager for HPV vaccinen vil stige.

 

https://www.information.dk/telegram/2017/06/sundhedsjurist-eu-dom-baner-vejen-flere-erstatninger

 

Ikke overraskende afviser Patienterstatningen at afgørelsen vil føre til flere anerkendelser i Danmark.

”Jeg mener ikke, at dommen kommer til at betyde noget for danske patienter.” ”Det, EU-Domstolen siger, er, at der er fri bevisbedømmelse, når man skal finde ud af, om en vaccine kan give skader.” ”Sådan er det i forvejen i dansk ret, og det er også det, vi opererer med,” siger Karen-Inger Bast.

Det står ifølge Lægemiddelstyrelsen på indlægssedlen!!

Ifølge Lægemiddelstyrelsen er det beskrevet i produktinformationen for Hepatitis B-vacciner, at sklerose er blevet rapporteret i tidsmæssig sammenhæng med vaccinationen. Der er dog i flere tilfælde ikke påvist en årsagssammenhæng. Der er indberettet tre tilfælde af sklerose som formodet bivirkning ved hepatitis B-vaccine i Danmark.

 

https://www.information.dk/telegram/2017/06/patienterstatningen-maner-ro-eu-dom-vaccine

 

Kommentar VaccinationsForum:

Den danske lov om erstatning synes  skizofren.

På den ene side siger den, at et egentlig bevis ikke er nødvendigt, men 51% sandsynlighed for at få en sag anerkendt. Men den forudsætter også og samtidig, at bivirkningen skal være kendt,- hvilket  tolkes som at den er opført på indlægssedlen som en kendt bivirkning (som stort set skrives af producenten).

 Enten skal den vel være anerkendt /kendt, eller også skal den bedømmes individuelt og med en sandsynlighedsvurdering.

Hvad skal man overhovedet have en lovgivning til, et helt apparat som Patienterstatningen og Ankestyrelsen, når enhver praktiserende læge kan slå op og læse indlægssedlen ?

Man skulle ikke tro, at det var muligt at have en lov, der på  på én gang siger at bare der er 51 %  sandsynlighed, samtidig med det andet princip som betegnes som ”kendt bivirkning”?

Og det er den sidste PE tager udgangspunkt i. Desuden hviler deres afgørelser stort set kun på lægekonsulentens udtalelse som refererer til hvad de kalder videnskabelige beviser (= hvad der står på indlægssedlen) og ikke en juridisk sandsynlighedsvurdering. Og det trods  det faktum, at det er jurister  der er sagsbehandlere. Det er ikke muligt at se på afgørelserne hvor den juridiske sandsynlighedsberegning kommer til orde.

I øvrigt er det endnu mere påfaldende at dissemineret sklerose er opført på indlægssedlen på Hepatitis B- vaccinen.

Men dommen må vel i sidste ende betyde, at hvis det bliver en sag for en dansk domstol, burde den køre efter EU-Domstolens afgørelse og det vil  sige, at  Patienterstatningens måde at bedømme på burde underkendes. Bliver den her underkendt igen, burde den kunne køres i selve EU domstolen.

 

EU domstolen

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184121