Høring om HPV-vaccinen i Folketinget

Høringsresume gengivet af Sarah Jensen

Den 17. december 2015 havde Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg inviteret til høring om HPV-vaccinen og dens bivirkninger.

Vi gennemgår her nogle af dagens interessante punkter, som et alternativ til mediernes egen gengivelse, hvorfor Shoenfeld, Mehlsen og Gøtzsche får mere spalteplads end de ellers fik.

 

Til høringen deltog følgende eksperter:

-    Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen samt Henrik G. Jensen fra Lægemiddelstyrelsen.

-    Yehuda Shoenfeld, israelsk professor og ekspert i autoimmune sygdomme.

-    Enrica Alteri fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA)

-    Jesper Mehlsen, overlæge på Frederiksberg Synkopecenter

-    Kim Toftager Larsen, overlæge (og tidligere Advisory Board medlem samt primær investigator ved MSD)

Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen var de første, der skulle give et oplæg. Henrik G. Jensen talte bl.a. om hvordan de mange indberetninger stemte godt overens med antallet af solgte doser.

Han anerkendte, at der er bivirkninger, som alle også kan se i produktresumeet, og at når 5-600.000 piger vaccineres, så vil man se bivirkninger over hele spektret, også alvorlige bivirkninger. Henrik G. Jensen forklarede derefter, at de ser på bivirkningerne hvert kvartal i ’Nyt om Bivirkninger’ og at der ikke er en særlig stor andel af de indberettede bivirkninger, der vurderes til at have en mulig sammenhæng med vaccinen, da det ikke kan bevises. Han lænede sig derefter op ad EMAs nylige konklussion, at vaccinen ikke giver POTS eller CRPS, og afsluttede så med at sige, at de fortsat er trygge ved vaccinen.

Den næste ekspert i programmet var Yehuda Shoenfeld. Han har udgivet over 1000 artikler og mere end 60 bøger om autoimmune sygdomme og har senest udgivet en bog om emnet i forhold til vacciner (”Vaccines and autoimmunity”). Han forklarede, hvordan aluminium som adjuvans kan få immunforsvaret til at gå i krig mod sig selv, og hvorfor nogen kan være mere udsat end andre. Han bakkede også op om Synkopecentrets hypotese, om at fysisk aktive piger i højere grad er i risiko for at udvikle autoimmune sygdomme, netop med aluminium som en central forklaring.

Shoenfeld argumenterede også for, hvorfor det er forkert at sige, at der ikke er beviser for at vaccinen kan give de forskellige bivirkninger. Han har selv været med til at lave forsøg på mus, som blev vaccineret med Gardasil og andre vacciner, og set, hvordan det påvirkede deres hjerner negativt. Men som videnskabsmand har han nogle udfordringer, fordi tidsskrifter ikke vil offentliggøre artikler om vaccinebivirkninger. En af hans artikler om HPV-vaccinen lå ved et tidsskrift i ni måneder uden at give et svar, hvorfor han endte med at sende den et andet sted hen.

Shoenfeld slog fast, at han ikke er imod vacciner, men at han undrer sig over den lukkethed han har mødt, når han har forsøgt at fremlægge sin forskning, som viser, at der kan være problemer med aluminium. Shoenfeld mener ikke, at fordelen ved HPV-vaccinen er stor i forhold til de mange bivirkninger, og vil derfor ikke anbefale den pågældende vaccine – især ikke til folk med et aktivt immunsystem.

Han fortalte endvidere, at medicinalindustrien ikke ønsker at ændre på brugen af aluminium, da det er billigt for dem at anvende. Han fremhævede også, at epidemiologske undersøgelser er meget vanskelige at lave, men at de fleste laves af industrien, hvor folk er blevet betalt for at arbejde for dem, og at der derfor mangler objektiv forskning.

Den tredje taler var Enrica Alteri. Hun gav en generel orientering om EMA’s undersøgelser og begrundelser for den nylige udmelding, om at de afviser sammenhængen mellem vaccinen og  sygdommene POTS/CRPS, kronisk smertesyndrom og kronisk træthed. Hun henviste bl.a. til et ældre britisk studie, som afviser forbindelsen mellem kronisk træthed og Cervarix.

Hun gik straks efter sit oplæg og tog  derfor ikke imod spørgsmål fra salen.

Efter Alteris tale var det blevet tid til første spørgerunde. Carolina Magdalene fra Alternativet spurgte ind til, hvilke kriterier Sundhedsstyrelsen bruger til at måle balancen mellem skadevirkninger og fordele – da vi jo ser mange meget syge unge piger. Hertil svarede Søren Brostrøm, at de ser på, at det ikke skaber mere skade end gavn, og at skadevirkninger ikke står i misforhold til fordele. ”Og så er det vigtigt for os, at bivirkninger bliver dokumenteret, og der har EMA altså ikke fundet en sammenhæng, men siger, at det er tilfældigheder, at pigerne er syge, forstået sådan, at det ikke er dokumenteret, at det er vaccinen.”

Shoenfeld fik i den forbindelse også lov til at snakke lidt mere om aluminiums dokumenterbare tilstedeværelse i kroppen: ”Når man injicerer vaccinen, bliver aluminium på injektionsstedet i tre-fire måneder. Det er påvist, at den herefter kan blive transporteret rundt i kroppen. Det bringer aluminium op til hjernen, som en trojansk hest, og det er der videnskabelig evidens for”, forklarede han. Shoenfeld fik også mulighed for at nævne, at læger kan være bange for at tilskrive vaccinen mulige alvorlige bivirkninger. Selv kender han læger, som er blevet fyret, fordi de har sagt, at det måske er en mulighed.

Senere i paneldebatten fik Jesper Mehlsen påpeget, at man ikke ved, om HPV-vaccinen forebygger livmoderhalskræft, da det vil tage 20-30 år, før man kan vide det. Han talte desuden om sit arbejde og erfaringer på Synkopecentret, som også er udpeget som et af de fem HPV-centre i Danmark. De har indtil videre modtaget 692 patienter – og på landsplan er antallet cirka 1.700.

Kim Toftager Larsen snakkede til sidst om vaccinens fordele med afsæt i de mange patienter med livmoderhalskræft, som han har mødt igennem sin karriere, og hvor han forklarer, at ”dem, der ikke dør af sygdommen, bliver behandlet med stråle- og kemoterapi og får forfærdelige bivirkninger af det”.

Politikerne og enkelte i salen fik til sidst mulighed for at stille uddybende spørgsmål eller kommentarer.

Stine Brix spurgte i den anledning Jesper Mehlsen om, hvordan forekomsten af disse syndromer har været førhen: ”Er det vi ser her, noget vi har set tidligere?”. Yderligere spurgte hun ind til, om disse syndromer, hvis de altid har været der, også optræder i de studier, som man oprindeligt lavede og dermed må have optrådt i både den ene og den anden gruppe.

Mehlsen svarede, at han har arbejdet med det i 30 år og har set patienter fra hele landet, da Frederiksberg er det eneste synkopecenter, der er. ”Vi har kigget baglæns i vores system (..) Og i gamle dage var det sådan, at 1,5 % af dem vi så, var patienter med POTS, nu er det 15-20 %. Så der er sket en ændring; vi har set det før, men der er bare mange flere af dem nu.”

Til Brix’ andet spørgsmål svarede Mehlsen, at de også så dem i studierne, men at flere ikke er blevet registreret (Mehlsen har selv stået for en del af studierne, sponsoreret af Merck, med over 3000 vaccinerede på Synkopecentret). ”Det underlige er, at når vi spørger patienterne, som kommer til os nu, og som har været med i studierne, og siger, at de har jo de her bivirkninger, så spørger vi, ’jamen hvorfor sagde du det ikke, dengang du var med i studierne?’ og så siger de ’jamen jeg blev vaccineret mod noget i livmoderen. Og jeg har været opmærksom på, om der kom blødningsforstyrrelser eller noget lignende – jeg har ikke været opmærksom på noget som helst andet.’ Og det er selvfølgelig et problem, det er os, der ikke har informeret godt nok, eller ikke forstået vores information.”

Til et andet af spørgsmålene siger Jesper Mehlsen, at: ”Vi skal huske på, at det er raske piger, vi vaccinerer. Det er jo fantastisk, hvis vi kan forebygge os ud af kræft (…) Men vi skal være helt sikre på, at der er et ordentligt forhold mellem effekt og bivirkninger. Det er det eneste, vi har villet sige. Vi har set noget, vi aldrig har set før, og det skal undersøges ordentligt og det skal undersøges til bunds”.

Da Yehuda Shoenfeld under et spørgsmål fik ordet, forklarede han, at det helt store problem er, at der mangler en velvilje til at afsætte penge til forskning i bivirkninger: ”Forskningen skal have ressourcer. Når jeg anmoder om forskningsmidler, får jeg afslag på ansøgninger. Jeg har selv måttet finde midlerne. Der er ingen midler til forskning, hvis man ønsker at undersøge bivirkninger (…) Men det er et væsentligt sundhedsspørgsmål. I skal afsætte midler til forskning”.

Shoenfeld fortsætter med at forklare: ”Bivirkningerne af vaccinen er ikke bare POTS. POTS er en mild bivirkning, selv om den er alvorlig. Vi har fået beskrevet unge kvinder, som har udviklet sygdom i æggestokkene, som ikke kan få børn. Der er også patienter med andre autoiminune sygdomme.”

Jesper Mehlsen gør også opmærksom på, at der er et stort behov for, at der kommer mere ensartethed på de fem regionale HPV-centre. ”Vi har siddet sammen i de fem regioner. Vi er blevet enige om, at vi er uenige om årsagerne, men vi er enige om, at pigerne skal have noget behandling”, siger han.

Peter Gøtzsche fra Cochrane Instituttet var en af dem i salen, der også nåede at få ordet. Han rettede en hård kritik af EMA’s rapport. Han var glad for at Shoenfeld var til stede, for i det mindste at hæve niveauet af debatten. Han advarede imod EMAs rapport, som han kaldte meget uvidenskabelig, meget forvansket og fordrejet: ”Den fordrejer, hvad Upsala Monitoring Center er kommet frem til, den fordrejer den forskning, som Synkopecenteret har lavet. Så jeg vil anbefale alle at læse Louise Brinths svar på kritik af EMA-rapporten, som hun har færdiggjort for få dage siden”.

Han fortsatte: ”Det er en så grov manipulation med videnskaben, at jeg ikke ved, hvad vi skal stille op med den. Men det er i hvert fald ikke noget, vi kan tillægge særlige meget betydning.” Han og andre har overvejet at anmelde rapporten til Den Europæiske Ombudsmand fordi, ”Den er så ringe”.

En af Yehuda Shoenfelds sidste kommentarer var igen, at: ”Der er vacciner, som er nødvendige, og der er vacciner, som ikke er nødvendige. I øjeblikket er det min fornemmelse og opfattelse, at HPV-vaccinen ikke er nødvendig, fordi vi har andre metoder. Vi har ikke påvist fordelene helt klart, og vi har brug for yderligere undersøgelser for at blive overbevist om, at der er fordele”. Han mindede om, at der er vacciner, der er fjernet fra markedet igen. Dette drejer sig bl.a. om kighostevaccinen, hvor det tog noget tid, før myndighederne besluttede, at det var risikabelt at give vaccinen, og så fjernede den fra markedet: ”Så vi bliver altså ikke nødt til at vente på at vi har ophobet viden om bivirkninger, vi bliver nødt til at forske i det.”

Mediernes efterfølgende omtale af høringen nævnte hverken Yehuda Shoenfeld eller Peter Gøtzsches synspunkter. Kræftens Bekæmpelses egen overskrift lød ”HPV-høring: Stor tillid til vaccinen”, mens Deadline bl.a. havde inviteret David Budtz Pedersen, lektor på Institut for Medier, Erkendelse og Viden ind i studiet. Han agerede positivt overfor vaccinen, og mente at man ”skal have en større tilgang af forskere og offentlige høringer i Folketinget, hvor man bruger den her ekspertise” – hvormed han selv ignorerede nogle af de mest anerkendte forskeres udtalelser.

 

Se den 3 timer lange høring her:

http://www.ft.dk/folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/udvalg/sundhedsudvalget/video.aspx

 

Nøgleord: Folketingshøring, HPV-vaccine, Yehuda Shoenfeld.