"GRATIS" HPV-vaccine: Tager vi fra de fattige og giver til de rige?

 

 

 

Claus Jensen

HPV-vaccinationsprogrammet finansieres af øget brugerbetaling af anden medicin og generel forringelse af velfærden. Indvirkningen af disse forringelser blev ikke medtaget i beregningerne, hverken da vaccinen skulle indføres, eller når dens indvirkning på folkesundheden løbende vurderes. 

HPV-vaccinen omtales som et ubetinget samfundsmæssigt og økonomisk gode

Det skorter ikke på beregninger, gisninger og salgstaler om, hvor mange liv, der reddes, og skattekroner, der spares, ved det gratis HPV-vaccinationsprogram. En typisk udtalelse kommer fra Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Henrik G. Jensen i Kristeligt Dagblad 13. februar 2015:

”Vi har mere end 8000 kvinder, der lever med livmoderhalskræft, 6000 kvinder opereres årligt for forstadier til livmoderhalskræft, og der er 370 nye tilfælde hvert år. Årligt dør cirka 100 danske kvinder af sygdommen. Vi håber, at man med vaccinen kombineret med screeningsprogrammet kan få udryddet sygdommen helt.”1

Kræftens Bekæmpelse nøjes ikke med at håbe. De hævder løbende at kunne aflæse de præcise tal i deres altid rosenrøde krystalkugle. Blandt de piger, der på tidspunktet for den sidste beregning var fuldt vaccineret, vil:

1.655 undgå at udvikle livmoderhalskræft

368 undgå at dø af livmoderhalskræft

1.287 undgå at skulle leve videre med følger af livmoderhalskræft, f.eks. seksuelle problemer, barnløshed, blærebetændelseslignende symptomer eller tarmproblemer

Med en vaccinationsdækning på 76 pct. vil 3.239 kvinder hvert år - eller næsten ni danske kvinder hver dag - kunne undgå at få en keglesnitsoperation.2

Der er heller ikke tvivl om den samfundsøkonomiske gevinst fra officiel side. I Den såkaldte medicinske teknologivurdering, også kendt som MTV-rapporten, fra Sundhedsstyrelsen konkluderes det under den økonomiske analyse, at vaccinen vil forårsage betydelige besparelser på sundhedsområdet:  

…sygdomsbyrde og omkostninger som følge af livmoderhalskræft og de dertil knyttede indgreb som led i screeningsprogrammet (opfølgning efter celleforandringer og keglesnit) er ganske betydelige. Der vil være en betragtelig sundhedsmæssig gevinst alene ved at vaccinere en stor andel af piger omkring 10-12 års-alderen.3

MTV-rapporten fremhæver også, at social skævhed kan undgås, hvis den dyre vaccine bliver gjort gratis for alle, samt at:

Der er en social slagside i deltagelse i screeningsprogrammet, og et velopbygget vaccinationsprogram kan være et mere demokratisk tilbud, såfremt det bliver tilbudt ensartet henover demografiske og sociale grupper.

MTV-rapporten finder, at der er for mange usikkerheder til at foretage en præcis samfundsøkonomisk analyse, men Dansk Folkeparti, som var med til at indføre HPV-vaccinen i 2008, er ikke så tilbageholdende. De skriver på deres hjemmeside anno 2013:

… en vaccination koster cirka 600 kroner – i offentligt regi. Hvis en kvinde får livmoderhalskræft og skal have en såkaldt kegleoperation, koster det cirka 30.000 kroner … Der er god samfundsøkonomi i at give forebyggende vaccination og endelig er der tusindvis af kvinder, der via en vaccination kan undgå at blive ramt af livmoderhalskræft. Så det er bare om at komme i gang, der er ligefrem tale om en win, win, win-situation, slutter DF’s sundhedsordfører.4

Begejstringen vil stort set ingen ende tage. HPV-vaccinen står med Liselott Blixts ord til win, win, win på alle cost/benefit analyser, og de enorme gevinster blæser ganske bekymringerne om mulige bivirkninger af banen, som vi har set i de rutinemæssige udmeldinger fra forskellige instanser om, at ”Fordelene ved vaccinen opvejer stadig ulemperne”. Men er dette hele sandheden?

 

De svageste borgere betaler

Det er bemærkelsesværdigt at i al lovprisningen af HPV-vaccinens fortræffelighed indgår ikke en eneste betragtning over, hvem der betaler for den. Filosofien bag win, win, win-tilbuddet til borgerne om gratis HPV-vaccine blev ellers gjort klar af daværende minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen (K) i en artikel i Politiken 6. februar 2008 med overskriften ’’Minister: O.k. at syge skal finansiere kræftvaccine’’:

Tiden er ikke til at køre med ufinansierede tiltag, og regeringens udspil er altså, at vi alle sammen via medicintilskuddet spæder en anelse til, så vores unge piger kan få vaccinen.5

Det er nok aldrig tiden til ufinansierede tiltag fra den kant, men det er jo ikke os alle sammen, der spæder en anelse til. Det er først og fremmest de ældre, de svage og de fattige, der har brug for dette tilskud, og som kommer til at mærke den ”anelse”, de må spæde til. Den ”gratis” vaccine bliver i virkeligheden finansieret ved en slags forskudt brugerbetaling, og kommer derved til indirekte at forårsage både social skævhed og demokratisk slagside på trods af MTV-rapportens lovning om det modsatte. Ydermere finansieres det fulde beløb til vaccine af denne forskudte brugerbetaling på trods af, at de ansvarlige partier forventer en stor samfundsøkonomisk gevinst på sigt. 

Dette var grunden til, at Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti ikke ville være med til at støtte den gratis vaccine, og at Enhedslisten udvandrede forud for de afsluttende forhandlingsrunder. Formand for Danske Patienter Torben Lund udtaler således i Lifs nyhedsbrev juni 2008:

Den øgede brugerbetaling på medicin rammer de patienter, der i forvejen er svage og har høje medicinudgifter, herunder de kroniske patienter, så ændringen i tilskuddet er med til at skabe endnu mere social ulighed på sundhedsområdet. Vi ved samtidig, at øget pris øger risikoen for, at folk holder op med at tage deres medicin, og det forhold har man ikke taget højde for i forbindelse med omlægningen af tilskudsgrænser.6

Sophie Hæstorp Andersen (S) og Thor Buch Grønlykke (S) skrev desangående I Information 18. juli 2008:

Fattigdomsrapporten fra Københavns Kommune viser eksempelvis, at en fjerdedel af københavnerne ikke indløser deres recepter på medicin. De undlader, fordi de ikke har råd … Fattige borgere med dårligt helbred, der ikke tager den nødvendige medicin, fordi de ikke har råd. Det tal, forudser vi, vokser nu.7

Selv Lægemiddelindustriforeningen (Lif) er uforstående overfor logikken bag betalingen af den ”gratis” HPV-vaccine og den tilsyneladende hovedløse begejstring for dens indførsel. I føromtalte nyhedsbrev slår de fast:

I Lægemiddelindustriforeningen er man tilfreds med, at de markante forbedringer på vaccinationsområdet omsider kommer danske patienter til gode, men finansieringsmodellen vækker opmærksomhed … at der ikke samtidig har været vist politisk villighed til at tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer ved andet end øget egenbetaling på medicinområdet. Det ser da bestemt ikke ”kønt” ud,« fastslår cheføkonom Jørgen Clausen … Hos Lif vækker det særligt bekymring, at både ved forbedringerne i børnevaccinationsprogrammet og ved indførelsen af HPV-vaccinen undlod parterne at få foretaget analyser af konsekvenserne af øget brugerbetaling.8

 

Vaccinen er en netto forringelse af velfærd, vi betaler mere for den, end den koster.

Men alt dette var tilbage i 2008, og når de gode nyheder om HPV-vaccinens gavnlige indvirkning på folkesundheden skal spredes i dag, år 2016, er det hele øjensynligt glemt. Vi hører aldrig mere fra officiel side, at borgerne i har betalt mere for vaccinen i forringelser, end den koster. Det kunne derfor være en god idé, næste gang Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut, Kræftens Bekæmpelse og et næsten enigt Christiansborg ikke kan få hænderne ned over alle de liv, HPV-vaccinen redder, at spørge dem, hvorfor borgerne skal betale tre gange for den ”gratis” vaccine:

Første gang ved øget brugerbetaling på anden medicin.

Anden gang ved ikke at få den samfundsøkonomiske gevinst, som fremført af blandt andre MTV-rapporten og Liselott Blixt, fratrukket regningen.

Tredje gang ved de mange vaccineskader i det store vaccineeksperiment, som de ansvarlige myndigheder nægter at anerkende. 

I denne liste har vi endda ikke medregnet den høje moms på medicin, som staten i forvejen opkræver.9 Det står derfor fast, at det fortsat er de svageste borgere, der betaler mest for vores alle sammens medicin, også de såkaldt gratis tilbud som HPV-vaccinen. Demokratiet såvel som det informerede samtykke kræver, at politikerne ikke tilslører dette forhold. Alle de personlige og samfundsmæssige konsekvenser af vaccinevalget bør lægges frem i lyset, ikke kun det positive spin.

 

1   http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sjael/vaccinen-mod-livmoderhalskraeft-redder-liv

2  https://www.cancer.dk/HPV-vaccine/noegletal-om-hpv-vaccinen/

3   http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/38191187F19A446F8A0B7E41349D7A2C.ashx

4  http://www.danskfolkeparti.dk/DF_Gratis_vaccine_mod_livmoderhalskr%C3%A6ft_13010_740

5  http://politiken.dk/indland/ECE468356/minister-ok-at-syge-skal-finansiere-kraeftvaccine/

6  http://archive-dk.com/page/795303/2012-11-30/http://www.medicinal-biotek-jobs.stepstone.dk/content/dk/dk/bruger-betalingen-pa-medicin-haeves.cfm

7   http://www.information.dk/162360

8  http://archive-dk.com/page/795303/2012-11-30/http://www.medicinal-biotek-jobs.stepstone.dk/content/dk/dk/bruger-betalingen-pa-medicin-haeves.cfm

9   http://lif.dk/Politik/Markedsforhold/Sider/Moms-skal-v%C3%A6k-p%C3%A5-medicin.aspx