Etisk Råd vil stoppe sundhedsmyndighedernes skubben

Af Sarah Jensen

 

Etiks Råd udgav i oktober en liste med anbefalinger, hvor de lægger op til, at sundhedsmyndighederne ikke længere skal kunne have mulighed for at ’nudge’ (dvs.  skubbe) befolkningen i en bestemt retning.

 

Anbefalingerne kommer på baggrund af de senere års fokus på fænomenet nudging i både ind- og udland. Ved nudging i sundhedsvæsenet kan man i det skjulte forsøge at lokke befolkningen til at træffe det ’rigtige’ valg.

 

Etisk Råd kommer bl.a. ind på screeningsprogrammer samt HPV-vaccinationsprogrammet. Der skal kunne tages højde for både fordele og ulemper, men uden at myndighederne ”fremstiller bestemte valg som uansvarlige”. Når borgerne desuden præsenteres for ”et fagligt skøn” uden at præmisserne bag det er tilgængelige, fremhæver Etisk Råd det også som en skjult form for påvirkning. Ligeledes, når der fremlægges fakta om screening, kan informationen fremlægges på en uigennemskuelig metode, som får det til at se ud som om at fordelene overstiger ulemperne.

 

Et flertal i Det Etiske Råd mener, at der skal være grænser for hvor langt sundhedsmyndighederne må gå for at få borgere til at deltage i vaccinationer og screeninger samt anden form for forebyggelse. De lægger op til det som et politisk problem, hvor det skal være muligt at kunne sætte lovkrav for at forhindre det. Et mindretal mener i stedet blot, at skjult påvirkning ”bør bero på en konkret afvejning af fordele og ulemper”.

 

Etisk Råd mener, at forudsætningen for nudging er, at ”de mulige negative konsekvenser er ubetydelige”, såsom ved aftegnede fodspor, der skal få patienter til at vaske hænder.

 

Resume fra Ugeskrift for læger:

http://ugeskriftet.dk/nyhed/hpv-og-screeninger-etisk-raad-advarer-myndighederne