Projekt FÆLLES FODSLAW - den gode oplevelse af at samarbejde

13 foreninger repræsenterende ca 18.000 medlemmer arbejder sammen om fælles sygdomsproblematik.

VaccinationsForum har været privilegeret i at være med i dette samarbejde .

Organisationerne har de sidste måneder sat fælles fokus på det vi alle i disse patientforeninger anser for et af vores største problemer, - nemlig at flere og flere får diagnosen funktionelle lidelse på trods af at det er særdeles tydeligt at problemet er, at man ikke i sundhedsvæsnet har faglig viden eller vilje nok til at få en professionel udredning og dermed også diagnose og behandling. Det er et af sundhedsvæsnets sorte pletter i disse år.

Derfor tog vi med glæde imod opfordringen til at være med.

Dette arbejde er især trukket af Hanne Rasmussen, men også af personerne fra ME foreningen og Patientforeningen Danmark. Selve oplægget er et stykke formidabelt arbejde som politikere og andre involveret kan gå ud fra fordi det er både omfattende klart og faktuelt.

Man ved aldrig om et foretræde virkelig bær frugt, men det man kan iagttage er at i løbet af den efterfølgende uge var der en byge af spørgsmål som forskellige politikere har sendt til henholdsvis sundhedsministeren og beskæftigelsesministeren.

www.ft.dk/search.aspx?q=funktionelle+lidelser+sp%C3%B8rgsm%C3%A5l+svar&sf=&msf=#search

Ligeledes er der reaktion fra en regionspolitiker i Region Midtjylland og da det er her forskningsklinikken for funktionelle lidelser ligger kan det få betydning.

VaccinationsForum takker hermed de personer som har trukket det store læs. Det har været usædvanlig opløftende at give det lille bidrag vi har givet, og vi har fået mod på at være med til flere af den slags initiativer.