Et nyt videnskabeligt studie gengiver en case samt litteratur om POTS efter HPV

Postural Orthostatic Tachycardia With Chronic Fatigue After HPV Vaccination as Part of the Autoimmune/Autoinflammatory Syndrome Induced by Adjuvants”: Case Report and Literature Review

Lucija Tomljenovic, PhD, Serena Colafrancesco, MD, Carlo Perricone, MD, and Yehuda Shoenfeld, MD, FRCP (Hon), MaACR
Journal of Investigative Medicine High Impact Case Reports 2014.


Et nyt videnskabeligt studie gengiver en case samt litteratur om POTS efter HPV-vaccination. Kronisk træth-edssyndrom (CFS) nævnes i den sammenhæng som en hyppig komorbiditet ved POTS.
Studiet undersøger POTS hos en 14-årig pige, i forbindelse med det såkaldte ASIA syndrom (Autoim-mune/autoinflammaty Syndrome Induced by Adjuvants). I litteraturen er der nu beskrevet 7 cases, hvor POTS associeres med HPV-vaccinen; Blitshteyn (2013) rapporterede for nyligt seks tilfælde af POTS efter HPV-vaccination. Alle seks cases var tidligere raske unge kvinder (i alderen 12 til 22 år), der udviklede symptomer på POTS inden for 6 dage til 2 måneder efter vaccination med Gardasil HPV-vaccinen. Det er muligt, som fremhævet af Blitshteyn (2013), at nogle patienter med POTS simpelthen er udiagnosticeret eller fejldiagnosticeret med angst- eller paniklidelser, hvilket fører til underrapportering og en mangel på data på forekomsten af POTS og andre autonome forstyrrelser efter vaccination. Analysen af den amerikanske VAERS database underbygger denne bekymring. I særdeleshed, selvom størstedelen af POTS-relaterede symptomer blev rapporteret hos 4-16% af HPV-vaccinemodtagere, blev POTS kun rapporteret i 0,07 % af tilfældene
(Figur 1).

Idet POTS har nogle meget forskelligtartede symptomer og derudover har en hyppig samtidig forekomst med andre systematiske autoimmune sygdomme, er POTS vanskelig at diagnosticere og medfører, at mange tilfælde aldrig rapporteres. Den relativt høje forekomst af POTS/CFS-relaterede symptomer hos unge kvinder vaccineret med HPV-vaccinen (Figur 1) bør advare læger til en tættere overvågning af post- HPV-relaterede manifestationer og montering af POTS/CFS-kriterier.

Post-licens data fra HPV-vaccinens sikkerhedsovervågning vækker desuden substantielle bekymringer. I USA associeres Gardasil alene med over 60% af alle bivirkninger (inklusiv 63,8 % af alle dødstilfælde og 81,2% af alle med permanent invaliditet) i kvinder yngre end 30 år. Disse observationer tyder på, at HPV-vaccinens risici ikke har været fuldt ud identificeret under de indledende sikkerhedsstudier.