Anmodning om foretræde for Sundhedsudvalget

Kære Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Hen over sommeren er der offentliggjort flere indlæg vedrørende funktionelle lidelser på Folketingets hjemmeside. Bl.a. et indlæg fra professor Per Fink, leder af Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, som beder om foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Undertegnede 13 foreninger repræsenterer tilsammen knap 18.000 medlemmer/patienter, der nu i praksis ofte lægges ind i under den psykiatriske samlebetegnelse funktionel lidelse og/eller forskningsdiagnosen Bodily Distress Syndrome (BDS). Vi vil undlade yderligere argumenter og i stedet bede om foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, idet vi gerne vil have mulighed for at klarlægge evidensen, diagnoseforvirringen samt økonomien og andre konsekvenser, som brugen af ovennævnte betegnelser afstedkommer for patienter med fysisk anerkendte WHO lidelser. Fremmødet vil også give os mulighed for at fremlægge de erfaringer vores medlemmer oplever og komme med politiske løsningsforslag.


Med venlig hilsen

Cathrine Schultz Engsig og Hanne Holst Rasmussen
på vegne af nedestående foreninger1.Migræne- og Hovedpineforeningen ved formand Hanne Johanssen - post@hovedpineforeningen.dk
Spændingshovedpine har diagnosekode G44.2 i WHO´s diagnoseklassifikationssystem.
Foreningen har 705 medlemmer

2.Immundefektforeningen - Ved bestyrelsesmedlem Sven Fandrup. Bestyrelsen@idf.dk
Immundefekter har diagnosekode D80-D89.
Foreningen har 290 medlemmer

3.Whiplashforeningen ved formand Susan Stick – info@whiplashforeningen.dk
Kronisk whiplash/WAD har diagnosekode S13.4.
Foreningen har 600 medlemmer

4.MCS Foreningen (Foreningen af Duft- og kemikalieoverfølsomme) ved bestyrelsesmedlem Villy Sørensen. info@mcsforeningen.dk
Kemisk intolerans/ duft- og lugtoverfølsomhed har diagnosekode DR688A1.
Foreningen har 540 medlemmer
5.Arbejdsskadeforeningen AVS ved formand Kurt A. Nissen og bestyrelsesmedlem Berit Rask.-
avs-slagelse@stofanet.dk
Foreningen har 50-80 medlemmer

6.ME Foreningen (myalgisk encephalomyelitis/ Postviralt Træthedssyndrom/ kronisk træthedssyndrom) – ved formand Rebecca Hansen. sekretariat@me-foreningen.dk
ME har diagnosekode G93.3.
Foreningen har ca. 500 medlemmer

7. Patientforeningen Danmark – ved næstformand Anette Ulstrup. info@patientforeningen-danmark.dk
Foreningen har 295 medlemmer

8. Foreningen det kardiologiske syndrom X – ved formand Anni Skarsholt Jørgensen - annisj@mail.dk -
Kardiologisk syndrom x har diagnosekode K74.
Foreningen har 190 medlemmer

9.Vaccinationsforum - bestyrelsesformand Else Jensen – formand Else Jensen - else@vaccinationsforum.dk
Vaccinationsforum har følgende diagnosekoder: DA800 (akut polio med lammelser forårsaget af vaccine), DG04DA (encefal(omylel)itis efter vaccination), DM022 (artritis efter vaccination), DT880 (infektioner efter vaccination), DT880A s(epsis efter vaccination), DT881 (anden komplikation til vaccination eller immunisering), DT881A (eksantem efter vaccination), DT881B ()vaccinationsgranulom, DT881C (komplikatiion til vaccination eller immunisering UNS).
Foreningen har 640 medlemmer

10. Høreforeningen – landsformand Majbritt Garbul Tobberup - mgt@hoereforeningen.dk
Tinnitus har diagnosekode H93.
Foreningen har 8.100 medlemmer

11. Colitis Crohn Foreningen ved landsformand Bente Buus Nielsen bbn@ccf.dk.
Colon irritabile har diagnosekode K58.0, K58.9.
Foreningen har 4900 medlemmer

12. Formand og lægekonsulent i DanInfekt Marie Kroun - kontakt@daninfekt.dk .
Foreningen har patienter med kronisk sygdom pga. infektion (incl. senfølger efter tidligere infektioner) og dermed mange forskellige diagnosekoder.
Foreningen har ca. 300 medlemmer.

13. Hypermobile og HMS (hypermobilitetssyndrom) i Region II ved formand Anita Kjær.
Hypermobilitetssyndrom har diagnosekode M 35.7
Foreningen har ca. 700 medlemmer


Links med dokumenter til foretrædet den 6 nov. 2014

http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/SUU/bilag/21/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/SUU/bilag/79/index.htm
http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/SUU/bilag/88/index.htm