6 tilfælde af POTS syndrom efter Human Papilloma Virus vaccination

Resume af Flemming Borregaard Olsen


I forlængelse af sidste nyhedsbrevs beskrivelse af en 20-årig kvindes POTS diagnose to uger efter sin første HPV vaccine, beskrives her yderligere seks kvinder som udviklede tilstanden i tidsmæssig tilknytning til vaccinen og hvordan det faktisk lykkedes at stabilisere deres tilstand i løbet af få år. Herhjemme bare i Danmark er vi nok oppe på ca. 20 tilfælde.

Postural Tachycardia Syndrom (POTS) er en forstyrrelse af det autonome nervesystem med fald i blodtrykket og forøget hjertefrekvens med over 30 slag i minuttet, opstået mindre end ti minutter efter man har indfundet sig i stående stilling. Af andre symptomer i relation til diagnosen ses også migræne, udmattelse samt mave-tarmforstyrrelse. Man ved at der kan være adskillige grunde til POTS syndromet, men meget tyder på at autoimmune processer er en væsentlig årsag.

Symptomerne hos de seks kvinder er opstået mellem to uger og to måneder fra tidspunkt for vaccination, hvilket er i overensstemmelse med andre post-vaccinations syndromer som Guillaine-Barre samt hjernebetændelse.
Ingen af de seks kvinder har en forudgående familie disposition til POTS, tab af bevidsthed, neurologiske eller autoimmune forstyrrelser som udelukker sekundære eller genetisk anlæg for POTS.


Samme symptomer hos flere af kvinderne
Selvom der sås tydelige variationer kunne kvinderne også berette om enslydende symptomer. Således oplevede tre kvinder tab af bevidstheden(synkope) og tre oplevede føleforstyrrelser(neuropati). Vægttab og udmattelse var ligeledes symptomer der gik igen hos flere af kvinderne.
Tankevækkende er det dog, at to af kvinderne oplevede symptomerne intensiveres yderligere, og nye symptomer kom til, efter gentagelse af HPV vaccination hvilket tyder på en forstærket autoimmun respons.
Hvad der dog giver begrundet håb for kvinder med denne diagnose efter vaccination er, at der hos alle seks kvinder sås en tydelig forbedring af tilstanden efter to til tre års behandling.
Behandlingen bestod af medicinsk sygdomsbehandling mod POTS, migræne og nervesmerter samt ikke medicinske tiltag.
Men ikke desto mindre har ingen af kvinderne helt sluppet symptomerne som fra tid til anden viser sig.


Konklusion
Man ved POTS kan opstå som følge af HPV vaccinen Gardasil. Man ved også at der er en stigning i tilfælde af unge kvinder som får diagnosen POTS.
I lyset af dette mønster bør læger være opmærksomme på kvinder der henvender sig med symptomer svarende til POTS efter en Gardasil vaccination.
European Journal of Neurology 2014, 21:135-139

http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1111/ene.12272/asset/ene12272.pdf;jsessionid=56C022178E5EABDD3C011277BF7BE058.f04t03?v=1&t=hsprun0w&s=e9d5d1236583bfdc036e47fec76254b4e5c5194a&systemMessage=Wiley+Online+Library+will+be+disrupted+Saturday%2C+15+March+from+10%3A00-12%3A00+GMT+%2806%3A00-08%3A00+EDT%29+for+essential+maintenance


S. Blitshteyn
Department of Neurology, State University of New School of Medicine and Biomedical Sciences, Buffalo, New York.