Vedrørende indkaldelse fra egen læge

Den 10. maj 2013 modtog min datter ”Indkaldelse fra lægen” – Det er nu tid til vaccination for mæslinger – fåresyge – røde hunde (MFR2-vaccine) + HPV-vaccine.


Min datter har pådraget sig en erhvervet hjerneskade af MFR1-vaccinen og må derfor ikke få MFR2-vaccinen. Henfør til ”Indlægssedlen og Produktresume”. Denne oplysning står i hendes journal.

Jeg ringede til lægesekretæren og forespurgte, hvorfor udsender I en reminder, når der i journalen er oplyst, at min datter ikke må få MFR2-vaccinen?

Svar:
 vi går ikke ind og tjekker journalerne, men arbejder ud fra den liste, vi får tilsendt fra Regionen.

Spørgsmål:
 hvad er det for en liste?

Svar:
 når barnet får en vaccination, indberetter lægen, hvilken vaccination der er givet til ”Det Danske Vaccinationsregister” (DDV).


Konklusion:
Barnet bliver vaccineret – lægen indberetter til DDV – efter cirka et års tid, sender DDV en reminder til Regionen – Regionen udsender en liste til lægen – hvorefter lægesekretæren udsender ”Indkaldelse fra lægen” og tilmed i barnets navn.

Ovennævnte arbejdsgang er egen læge ikke bekendt med.