Nyt om patientrettigheder

Udredningsgaranti

NYHED – Fra ministeriets hjemmeside 1. september 2013

”Fra i dag har du ret til at blive udredt inden for 30 dage, efter du er blevet henvist til et sygehus. Det skyldes den nye udredningsret, som træder i kraft 1. september.


Hvis du er syg, eller der er mistanke om det, og din læge henviser dig til et sygehus, har du ret til at blive udredt inden for 30 dage. Det er essensen af den nye udredningsret, som gælder i dag, den 1. september.

Rettigheden skal sikre, at patienter, der tidligere risikerede at blive kastet rundt i sygehusvæsnet i månedsvis for at få foretaget mange forskellige undersøgelser, fremover har en lovfæstet ret til at blive udredt inden for 30 dage, efter de er blevet henvist af deres praktiserende læge til sygehuset.

”Udredningsretten er en markant forbedring for patienterne. For første gang er der sat en grænse for, hvor længe man som patient, der er henvist til sygehuset, kan blive sendt rundt i sundhedssystemet, før udredningen er slut, og en eventuel behandling kan gå i gang,” siger sundhedsminister Astrid Krag. ( læs mere på ministeriets hjemmeside

Vaccinationsforums kommentar: Mange fagpersoner i sundhedsvæsnet har mistro til denne rettighed. Årsagen er at det nok ikke er realistisk at tro at det kan lade sig gøre. Specielt hvad angår alle jer der nu er skadet af HPV vaccinen, hvor ingen i sundhedsvæsnet endnu har kunnet finde ud af hvilken sygdom det har fremkaldt, er udsigterne til en snarlig diagnose indenfor de almindelige tilbud ikke umiddelbart i udsigt. Vi satser på en ekspertgruppe.


Mere om dine rettigheder i sundhedsvæsnet

Den nye sundhedslov giver regionerne adgang til lægernes patientjournaler.Det kan gøre mere skade end gavn at få løsagtige diagnoser, da disse aldrig bliver slettet fra patientjournalen igen.

Nu er det vigtigt, at du som patient ved konsultationens start sikrer dig:
- at du får mulighed for at nægte samtykke til,
- at der må videresendes fortrolige helbredsoplysninger om dig til regionen.

Spørg om journalindsigt, mens du er i konsultationen, vedrørende det, som lægen vil skrive i journalen.

Så kan du sikre dig mod forkerte eller uforståelige diagnoser.

Hvis du taler med lægen om mere følsomme emner, så husk også inden konsultationen at anmode om, at oplysningerne ikke journalføres.

F.eks. er det vigtigt aldrig at give oplysninger til journalen om livsstilsfaktorer, uden at du har fået bekræftet, at de ikke bliver journalført.

http://www.information.dk/469164