Kræftens Bekæmpelse forvirrer befolkningen med påstande

Rygter får piger til at tvivle på HPV-vaccine

Kræftens Bekæmpelse skrev den 21. juni, at ’’nogle piger ikke bliver vaccineret på grund af løse rygter om påståede alvorlige bivirkninger, som ikke har hold i virkeligheden.’’ (se link 1)

Det Kræftens Bekæmpelse desværre gør, er at forvirre befolkningen med påstande, som ikke har hold i virkeligheden. Dette viser sig, ved en gennemgang af den førstnævnte artikel:


Påstand nummer 1:
Kræftens Bekæmpelse skriver, at store lodtrækningsforsøg har fundet sted, ’’hvor halvdelen fik HPV-vaccinen og den anden halvdel placebo. Man fandt ikke nogen øget risiko for alvorlige bivirkninger hos dem, der blev vaccineret mod HPV’’.

Fakta
HPV-vaccinen blev i sin tid testet ved at have en kontrol-gruppe (placebo) overfor vaccine-gruppen. Placebo-gruppen bestod af to grupper slået sammen; en der fik indsprøjtet aluminium og en der fik indsprøjtet saltvand. Da aluminium i sig selv er et neurotoksisk stof, der kan forårsage alvorlige bivirkninger, kan det virke mærkeligt at slå disse to grupper sammen til en samlet ’placebo’.

Det er derfor langt fra et pålideligt resultat der fremkommer, hvor begge grupper, (vaccine og ’placebo’) oplever en større andel bivirkninger end nødvendigt. På denne måde kan vaccine-producenterne dog undgå yderligere spørgsmålstegn ved forsøgets resultat og vaccinens bivirkninger.


Påstand nummer 2:
I artiklen fra Kræftens Bekæmpelse udtaler lægen Berit Lavik sig om, at hun som praktiserende læge gerne vil have alle ind og blive vaccineret.

Fakta
På Sundhedsstyrelsens register over læger med bijob i lægemiddelindustrien optræder Berit Kjær Lavik, der har en projekt frem til 1. oktober 2013 med Sanofi Aventis, moderselskab for Sanofi Pasteur-Merck, der producerer Gardasil-vaccinen. Der er dermed en interessekonflikt.


Påstand nummer 3:
I artiklen står der, at ’’vaccinen virker, og den giver sjældent anledning til alvorlige bivirkninger.’’

Fakta
HPV-vaccinen er stadig ikke bevist at kunne virke. Dette kan ganske simpelt ikke ske, når HPV-vaccinen blot er testet over en 5-årig periode og livmoderhalskræft typisk udvikler sig over 20-40 år.

Vaccinen har desuden været anledning til så mange alvorlige bivirkninger, at det japanske sundhedsministerie nu trækker deres anbefaling af HPV-vaccinen tilbage. Ligeledes har piger fået tilkendt erstatning for bivirkninger i både Danmark, Sverige samt resten af verden.

Der har siden været et indslag på TV2 (vist den 3. august), hvor der igen kom fokus på unge pigers begyndende skepsis til vaccinen og dens bivirkninger (2). En skepsis, der er velbegrundet og forståelig.

I det seneste indslag fra TV2 udtaler overlæge ved Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause, at hun mener, at frygten for bivirkninger stort set er ubegrundet. Hun udtaler yderligere: “Man kan ikke garantere, at der ikke kan opstå sjældne uventede alvorlige bivirkninger, men vi kan se, at der kun er rapporteret om fem alvorlige bivirkninger pr. 100.000 doser, der er givet. Så det er en meget lille risiko, der er.”

5 alvorlige bivirkninger ud af 100.000 doser bør dog også være værd at tage med i beregningerne. Specielt når de alvorlige bivirkninger f.eks. kan være lammelser eller føleforstyrrelser, der varer for livet.

Hvad der kan skabe undren er, at tal fra WHO viser, at dødeligheden fra livmoderhalskræft i industrialiserede lande med effektive screeningsprogrammer, er på omkring 1,7 per 100.000 kvinder (Se link 2). Myndighederne giver altså en vaccine, der hævdes at skulle virke mod livmoderhalskræft, på trods af, at der er knap 3 gange så stor chance for en invaliderende bivirkning fra vaccinen, end der er af at dø af livmoderhalskræft. Det på trods af, at vaccinen aldrig er dokumenteret til at virke mod livmoderhalskræft.

Vaccinen ser altså ud til at kunne skade mere end den gavner. Har vi virkelig lyst til at udsætte en hel generation af unge kvinder, for at være forsøgskaniner?


(1) http://www.cancer.dk/Nyheder/nyhedsartikler/2013kv2/pigertvivlerpaahpv.htm(2) 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188159