Brev-svar fra Region Sjælland

Kære Else Jensen


Vi har modtaget dit brev af 29. maj 2013, hvor Vaccinationsforum på vegne af en mor klager over Region Sjællands breve af 27. marts 2013 om gratis vaccination mod HPV. De to breve er stilet de piger, der fylder 12 år i 2013 og pigerne fra årgangene 1985 – 1992. De to breve, der begge handler om HPV- vaccinationen, vedlægges.

Vaccinationsforum klager både over indkaldelser til MFR 2 og HPV. Regionen sender ikke indkaldelser til MFR- vaccinationer, men egen læge kan sende en sådan MFR-indbydelse.

Vaccinationsforum og moderen anfører, at der er tale om en datter, som har fået en erhvervet hjerneskade efter MFR 1. I finder det derfor forkert, at datteren får en indbydelse til vaccination MFR2.

Region Sjælland er ikke afsender på denne henvendelse.

Det er forældremyndighedens indehaver, der skal give samtykke til vaccination jfr. Sundhedslovens regler om informeret samtykke. Jeg skal derfor foreslå moderen at henvende sig til egen læge og drøfte sagen.

De to breve med information om og indbydelse til HPV-vaccination er sendt af Region Sjælland til henholdsvis alle piger, der fylder 12 år i 2013 og alle de piger i årgangene 1985 – 1992, der ikke allerede er vaccineret på regionens regning.

HPV- vaccinen forebygger effektivt HPV- infektion og dermed livmoderhalskræft. Forebyggelse af livmoderhalskræft sparer både lidelse og liv for mange patienter. På baggrund af anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har Folketinget vedtaget, at HPV- vaccination skal være gratis for piger i målgrupperne. Regionerne har fået til opgave at sikre, at flest mulig piger i målgrupperne får kendskab til det gratis tilbud.

Det er baggrunden for de to breve af 27. marts 2013 fra Region Sjælland til pigerne i de to målgrupper.

Det gør mig oprigtigt ondt, at Veronica er ramt af en af de yderst sjældent forekommende bivirkninger ved MFR1. Desværre har Region Sjælland ikke mulighed for at frasortere en sådan pige ved udsendelsen af HPV-brevene. Det skyldes, at regionen ikke har kendskab til sådanne fortrolige helbredsoplysninger, men jeg vil igen minde om, at det er moderen eller forældremyndighedens indehavers ansvar – i samråd med praktiserende læge – at beslutte om vaccinationer skal gives eller ej.

For så vidt angår breve, der er lagt ud på Elevintra og Forældreintra, henvises Vaccinationsforum til at henvende sig til den pågældende skole for nærmere information om baggrunden for at lægge brevene til årgangene 1985 – 1992 ud.

Jeg håber, jeg med dette brev har besvaret Vaccinationsforums spørgsmål. Hvis I har yderligere, er du velkommen til at kontakte mig igen.


Venlig hilsen
Chefkonsulent
Anne Kjær-Andersen