VaccinationsForum til møde i Lægemiddelstyrelsen

Den 3. oktober 2011 var VaccinationsForum til møde i Lægemiddelstyrelsens Afdeling for Forbrugersikkerhed.


Foreningen havde bedt om dette møde med henblik på at få en gennemgang af den metode, som ligger til grund for Lægemiddelstyrelsens vurdering af, om en indberettet bivirkning efter vaccination betegnes som en bivirkning eller i stedet et tilfældigt sammenfald af sygdom opstået efter vaccination.

Gennemgangen efterlod mange spørgsmål hos os, for disse afgørelser er åbenbart ikke nemme at foretage. Det er øjensynligt svært at finde ”beviser” i form af blodprøver, vævsprøver eller lignende, der endegyldigt kan afgøre, om et sygdomstilfælde er opstået på grund af en vaccination eller ikke, og derfor må styrelsen ofte anvende skøn.

Vi har aftalt med afdelingen, at vi fremover mødes en gang om året for at udveksle synspunkter omkring sikkerheden ved vacciner.