TV-udsendelse om høreskader efter MFR-vaccinen

Lørdag den 3. december 2011 blev programmet Tidens Tegn sendt på DR1.
TV-programmet, som er produceret af døve og sendes på tegnsprog, belyste i dagens udsendelse debatten om MFR-vacciner og forældelsesfrister. I programmet fortælles historien om Karina Hvass, som i 1987 fik et hørehandicap som følge af en MFR-vaccination.

Fokus i udsendelsen blev lagt på, at man i 2006 ændrede indlægssedlen for MFR-vaccinen og heri nu anerkender hørehandicap som bivirkning. Denne bivirkning har ikke tidligere været anført i alle de år, vaccinen har været på markedet, altså fra 1987.

Men da Karina får denne oplysning og efterfølgende indberetter sin sag, får hun i 2011 at vide af Arbejdsskadestyrelsen og senere også af Ankestyrelsen, at hendes sag er forældet.

Undervejs i programmet kommer det frem, at Tidens Tegn formentlig har kendskab til 10 andre sager, hvor følgerne af vaccinen ligeledes har været et hørehandicap for livet.

VaccinationsForums formand Else Jensen fortæller om den vanskelige proces, det er at få anerkendt en vaccineskade. Hun udtrykker herudover stor kritik af patienternes manglende mulighed for at erhverve sig information om vaccinerne, inden de lader sig vaccinere.

Else Jensen udtaler endvidere, at det er et stort problem, at man i sagsbehandlingen af skader kan henvise til en kategori, der hedder ”tilfældigt tidsmæssigt sammenfald” mellem den opståede sygdom og vaccinationen. På den måde er der mulighed for at påstå, at sygdommen ikke skyldes vaccinen, men at der er andre udløsende årsager. Det kedelige er bare, at der reelt ikke findes meget eksakte beviser på, at sygdommen er udløst af vaccinen, og sagerne derfor ofte må afgøres ved et skøn.

I programmet har man forsøgt at få en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, sundhedsministeren og Lægemiddelstyrelsen, men det lykkedes ikke at få en sådan aftale i stand.


Kære Læser.
Sidder du nu og tænker, at du også er høreskadet som følge af MFR-vaccinen, så vil vi rigtig gerne have dig ind i vores Facebook-gruppe, hvor der bl.a. er information at hente om den seneste debat i medierne.

Du finder gruppen her: www.facebook.com/groups/301278993228766/?fref=ts


Med venlig hilsen
Karina Hvass