Økonomiske sanktioner for forældre i Australien

Fra sommeren 2012 må forældre Down Under vinke farvel til børnepengene, hvis ikke de har fået vaccineret deres børn inden femårsalderen.


Indtil nu har man i Australien opereret med en familiegodtgørelse over skatten til forældre, der følger myndighedernes anbefalinger om at få vaccineret deres børn. Udbetalingen, hvis beløb svarer til de danske børnepenge, har været et af de værktøjer, regeringen har anvendt for at øge tilslutningen til børnevaccinations-programmet. Men det faktum, at ni ud af ti børn ikke får alle vaccinerne, har medvirket til, at man nu forsøger sig med en økonomisk straf i stedet for belønning.

Sundhedsminister Astrid Krag afviser, at man vil følge denne metode herhjemme. Til Berlingske.dk siger hun, at indsatsen for at få en højere vaccinationsdækning er fokuseret på bedre systemer til indkaldelse og opfølgning:

– ”Jeg mener ikke, at vi skal gribe det an på den måde herhjemme. Vi skal ikke svinge en økonomisk pisk over de forældre, som ikke får vaccineret deres børn. Især ikke når problemet er mest udbredt blandt dem med kort eller ingen uddannelse”, siger Astrid Krag.

Således er der afsat en million kroner om året i en satspulje, der i sidste ende skal være med til at sikre, at flere børn møder op hos den praktiserende læge.

Kilde: Berlingske Tidende

Artikel: ”Vacciner dit barn eller undvær børnepengene” b.dk den 29. nov. 2011


Fakta
:
Den nye ordning gør, at forældrene i stedet for at vinde en lille økonomisk fordel kan se frem til at miste en langt større pose penge, hvis de ikke opfylder kravene om vaccination. Fremover vil de således kunne vinke farvel til tre beløb på deres skattekort á 726 dollars efter endt skatteår, svarende til lidt over 4000 danske kroner. Ganget med tre løber det op i nærheden af 12.000 danske kroner.

På nuværende tidspunkt er det 90 procent af de australske forældre, der modtager præmien på 258 dollars svarende til ca. 1460 danske kroner. De udbetales, når barnet er henholdsvis et, to og fem år gammelt, hvis de følger vaccinationsprogrammet. Derfor kan man ikke helt sammenligne det med danske børnepenge, som er en kvartalsvis ydelse, der løber over meget længere tid.

Kilde: Sydney Morning Herald

Artikel: ”Tax threat to parents who don’t have their children immunized”

Smh.com den 25. nov. 2011


VaccinationsForums kommentar:
Hvilken kilde, sundhedsminister Astrid Krag henviser til, når hun bliver citeret for at sige, at forældre, der ikke får vaccineret deres børn, har et lavt uddannelsesniveau, kan vi kun gisne om. Ifølge VaccinationsForum findes der ingen statistikker, der indeholder den slags data. Det er vores opfattelse, at ministerens udtalelse er et billede på den uvidenhed og de fordomme, der hersker hos beslutningstagerne og i medierne.

Samtidig skyldes det en naiv tilgang fra journalistens side, at der ikke bliver spurgt ind til det.
Man kan spørge sig selv, om der ikke kan skelnes mellem de forældre, der aktivt fravælger vacciner, og de forældre, der hverken vælger eller fravælger. Det er tankevækkende, at man blander disse to grupper sammen og sætter dem i kassen under ”lavt uddannede”.

Mon ikke der ligger mange andre og flere grunde bag, at der er en del, der ikke får vaccineret deres børn?