Handleplan for VaccinationsForum 2012

Ny Hjemmeside
Vi har længe ønsket en ny hjemmeside, for vi er helt klar over, at den nuværende trænger til en opdatering. Vores bestyrelsesmedlem Hanne Freisleben har nu påtaget sig denne opgave og er gået i gang med de indledende undersøgelser af, hvordan hjemmesiden skal være. Vi håber, den er færdig i 2012.


Foredrag og lokalgrupper
Vi vil prioritere både foredrag og kontakt med lokalgrupper. Derfor planlægger vi 3 foredrag i 2012, som vil blive afholdt i hhv. Ålborg, København og Kolding. De 2 sidstnævnte steder vil foredraget handle om HPV-vaccinen.


Messe
Vi er som sædvanlig repræsenteret på den årlige Sund Livsstils Messe i København den 28. og 29. september 2012.


Besøg hos politikere fra Sundhedsudvalget
Der er 2 store sager, som i det kommende år vil betyde meget for vores arbejde i foreningen, og som der skal tages politisk stilling til.
Den ene er problemet med interessekonflikter, når det drejer sig om læger, der har tilknytning til medicinalindustrien. Vores holdning er, at disse læger frem for alt ikke må rådgive på statsligt plan (Sundhedsstyrelsen), og læger tilknyttet medicinalindustrien bør heller ikke sidde i styrelsens rådgivende udvalg. Her vil vi selvfølgelig påpege, som vi har gjort det tidligere, at netop dette problem eksisterer for nærværende i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg.


Den anden opgave er at gøre opmærksom på de problemer, vi mener, der er med at indføre rotavirusvaccinen i børnevaccinations-
programmet.