Gratis mæslingevaccination til unge voksne året ud

Efter mæslingeepidemien i 2011, der var den største i Danmark i 15 år, tilbydes alle danskere mellem 18 og 38 år nu en gratis vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde. For børn og unge under 18 år er MFR-vaccinen som hidtil en del af det danske børnevaccinationsprogram og dermed gratis.


Fra d. 1. april og resten af 2012 kan alle danskere født mellem 1974 og 1994 blive gratis vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Denne folketingsbeslutning er afstedkommet af, at mange yngre voksne ikke er MFR-vaccineret og under mæslingeepidemien sidste forår udgjorde 1/3 af smittetilfældene.

Da ca. 10 % af hver børneårgang ifølge Statens Serum Institut ikke modtager MFR-vaccinen, kommer vaccina-tionstilslutningen i den danske befolkning ikke op på de 95 %, som det kræver at opnå flokimmunitet mod disse sygdomme.

Ifølge TV2 Nyhederne d. 6. marts 2012 er der på finansloven afsat 6 millioner kroner til ordningen, som også fra de praktiserende læger skal omfatte en skriftlig henvendelse til uvaccinerede patienter med opfordring til at lade sig MFR-vaccinere.