Svineinfluenzavaccinationer i Norge giver alvorlige bivirkninger

Rundt regnet 2,2 millioner nordmænd lod sig sidste vinter vaccinere mod svineinfluenza, og ifølge en artikel den 6. oktober 2010 i den norske avis Dagbladet.no er der nu i hundrede vis af mennesker, der er blevet syge af vaccinerne.


Et af ofrene er den 34 årige mor til to, Anne May Eknes, som efter en vaccination mod svineinfluenza udviklede myalgisk encefalopati (ME), også kaldet kronisk træthedssyndrom på dansk.

ME er en neurologisk lidelse, der ofte opstår akut efter en infektionssygdom eller efter vaccination. Den kendetegnes af voldsom fysisk og mental træthed, som forværres ved aktivitet, samt ved kognitive funktionsforstyrrelser i form af eksempelvis koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder. ME ender i de fleste tilfælde med at blive kronisk, og der findes indenfor lægeverdenen ingen behandling, der kan kurere sygdommen.

I begyndelsen af oktober 2010 var Anne May Eknes’ sag for retten i Oslo Tingrett, og som sagkyndig under retssagen var indkaldt professor Harald Nyland fra neurologisk afdeling på Haukeland Universitetssykehus i Bergen. Nyland regnes som Norges førende ekspert på ME-området.

Anne May Eknes’ sag er den første af to prøvesager, som skal afgøre skæbnen for de mange, der udviklede ME, efter at man i Norge fra 1988-1991 vaccinerede 180.000 ungdomsskoleelever mod hjernehindebetændelse.

I retten udtalte professor Nyland, at neurologisk afdeling på Haukeland Universitetssykehus nu behandler 3 patienter i hhv. 20 og 40 års alderen, som har udviklet kronisk træthedssyndrom efter en svineinfluenzavaccination. Der er tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationerne og ME-udbruddene, og der er ikke fundet andet, der kan sættes i forbindelse med sygdommens opståen. Af denne årsag er det professor Harald Nylands opfattelse, at ”Intet andet end vaccinerne kan forklare udviklingen af sygdommen!”

På Haukeland Sykehus har man endnu ikke anmeldt de 3 ME-tilfælde til det norske Bivirkningsregister, og Statens Legemiddelverk, som tilsvarer Lægemiddelstyrelsen i Danmark, oplyser, at der indtil videre ikke foreligger en eneste indberetning om kronisk træthedssyndrom efter vaccination mod svineinfluenza.

I Legemiddelverket forventes det dog, at der vil opstå en række forskellige sygdomstilstande, som tidsmæssigt falder sammen med vaccination, uden at der behøver at være en sammenhæng, og derfor er man i færd med at foretage en række videnskabelige undersøgelser i bestræbelserne på at be- eller afkræfte forekomsten af abort/dødsfødsler, narkolepsi (sygdom med ekstrem søvntrang) og Guillan-Barré-syndrom (autoimmun nervesygdom med lammelser) i tilknytning til Pandemrix-vaccinen mod svineinfluenza.

Den norske stat godkender uhyre sjældent en årsagssammenhæng mellem vaccination og efterfølgende alvorlig sygdom. Af de tidligere omtalte 329 ME-ramte ungdomsskolelever, som har rejst erstatningskrav efter en meningokok B - vaccination, har Norsk Patientskadeerstatning blot givet medhold i en enkelt sag.


- Totalt er der i Norge indberettet 4384 bivirkninger efter Pandemrix-vaccinen mod svineinfluenza

- 257 af disse regnes som alvorlige bivirkninger

- Herunder 10 dødsfald

- 30 spontanaborter og fosterdød

- 5 tilfælde af Guillan-Barré-syndrom (autoimmun nervesygdom med lammelser)

- 30 tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner

- 30 tilfælde af kramper

- 9 tilfælde af narkolepsi (sygdom med ekstrem søvntrang)

Til dato er der dog ifølge Statens Legemiddelverk ikke påvist en sammenhæng mellem Pandemrix-vaccinen og ovennævnte tilstande.Kilde:
Statens Legemiddelverk