Stor skandale i Lægemiddelstyrelsen

Den meget omtalte Omniscan-skandale har nu nået et højdepunkt i form af en særdeles skarp kritik af den øverste ledelse i Lægemiddelstyrelsen efter en uafhængig advokatundersøgelse.

Denne tungtvejende kritik skal nu behandles i Sundhedsministeriet, og den nærmeste fremtid vil vise, hvad konsekvensen af disse alvorlige svigt vil blive.


På nyhedsbureauet ”Altinget” har man fra samråd i Sundhedsudvalget den 8. december 2010 refereret flg.: ”Bertel Haarder var også indkaldt for at give svar på, hvilke konsekvenser fejlene i Lægemiddelstyrelsen får for ledelsen i styrelsen. Det vil ministeren dog først oplyse, når han sammen med Personalestyrelsen og Kammeradvokaten har undersøgt den del af sagen nærmere.”

Men på avisen ”Dagens Medicin” er man ikke i tvivl, idet man på forsiden den 19. november 2010 kan læse: ”FYR DEM!” Det drejer sig om direktør Jytte Lyngvig, hendes højre hånd Karsten Jørgensen og ikke mindst overlæge i afdelingen for forbrugersikkerhed og overvågning af bivirkninger, Doris Stenver.


De 3 alvorlige anklagepunkter:
Produktresuméet blev håndteret forkert, således at man fjernede den kontraindikation, der skulle beskytte nyresyge patienter mod anvendelse af kontrastmidlet ved deres scanninger.
Overlæge Doris Stenver fra Afdelingen for Patientsikkerhed reagerede ikke, da læger advarede om, at mennesker var blevet alvorligt syge, invaliderede eller var døde af kontraststoffet. Lægerne, der advarede, blev oven i købet hånet for deres mistanke.
Styrelsen dækkede bevidst over alvorlige fejl og gav Folketinget forkerte svar på dets forespørgsler.

”Dagens Medicin” har fulgt sagen tæt gennem meget lang tid, og nedenfor citeres fra en usædvanligt skarp leder:

”Den lægeligt ansvarlige for Lægemiddelstyrelsens forbrugersikkerhedsafdeling, Doris Stenver, er miskrediteret. Sagens akter viser, at hun ikke har haft tillid til hverken læger eller offentligheden. Hun har helt konsekvent latterliggjort og miskrediteret læger, der indberettede bivirkninger og forventede, at Lægemiddelstyrelsen ville reagere. Hendes magt må være steget hende til hovedet. Hun burde heller ikke overleve denne sag.”

Ifølge ”Dagens Medicin” rejser sundhedsordfører for SF, Jonas Dahl, nu også tvivl om Sundhedsministeriets kontrol af Lægemiddelstyrelsen.


Har denne sag noget med VaccinationsForum at gøre?
Det har den i allerhøjeste grad. Mon denne adfærd med negligering af indberetninger om bivirkninger blot er foregået i forbindelse med Omniscan-sagen? I VaccinationsForum har vi i mange år undret os over Lægemiddelstyrelsens håndtering af indberetninger om bivirkninger ved vaccinationer! Vi har mildt sagt aldrig følt os trygge og undret os over den arrogance, vi er mødt med i den forbindelse. Derfor håber vi, at denne skandale kan afstedkomme ændringer, og at Lægemiddelstyrelsen får chefer, der forstår, at det er deres opgave og ansvar at overvåge medicinalpræparater og derved sikre befolkningen mod farlige bivirkninger.


Kilde:
Dagens Medicin