Pneumokok-meningitis hos børn under 5 år

VaccinationsForums kommentar til de 14 anmeldte tilfælde af Pneumokok-meningitis hos børn under 5 år


Iblandt de 14 anmeldte børn med pneumokok-meningitis i 2009 var der ét dødsfald, og fire fik mén af sygdommen; én er under udredning for høretab, én fik ensidig døvhed, én fik nedsat hørelse og er under udredning for epilepsi/neurologisk skade, og én fik svære neurologiske skader.

Alle tilfældene var forårsaget af pneumokok-typer, som ikke indgik i vaccinen.

3 børn var uvaccinerede, 4 havde fået én dosis vaccine, 6 havde fået to doser, og 1 havde fået tre doser.

(Oplysning fra Statens Serum Institut)


Den vaccine (Prevenar 7), der blev brugt i perioden, er den såkaldte 7-valente vaccine. Dvs. at den beskytter mod 7 af de 90 typer pneumokokker, der findes.

Vaccinen var ikke ideel for danske børn, da nogle af de pneumokok-typer, der findes regelmæssigt hos børn her i landet, manglede. De manglende pneumokok-typer i vaccinen medførte, at den kun havde en dækning på ca. 50-60 %. Dette var problematisk, fordi mange forældre havde den opfattelse, at deres børn med vaccinen var sikret mod at blive ramt af meningitis og blodforgiftning med pneumokokker.

Ovennævnte forhold har fået Sundhedsstyrelsen til i foråret 2010 at udskifte den 7-valente vaccine med en 13-valent. På det tidspunkt, hvor man indførte den 7-valente vaccine, fandtes den 13-valente ikke på markedet.

Prevenar 13, som gives nu, indeholder 13 forskellige typer af pneumokok-bakterien. Selvom der ikke er 100 % overensstemmelse mellem vaccinen og de pneumokok-typer, som forårsager meningitis hos danske børn, er der dog nu bedre dækning.


Ved nærmere eftertanke havde det måske været mere hensigtsmæssigt at vente med indførelsen af pneumokok-vaccinen til et tidspunkt, hvor der eksisterede en sådan med en bedre dækningsprocent, der var tilpasset målgruppen.