Øget antal med fåresyge

I 2010 er fra januar til november måned anmeldt 30 tilfælde af fåresyge. Antallet er stigende i forhold til 17 tilfælde i hele 2009 og 24 i 2008. Af de 30 tilfælde var seks børn mellem 6-17 år, 14 var mellem 18-30 år og ti mellem 31-62 år. To af patienterne var smittet i udlandet: én i Frankrig og én i Thailand. De øvrige 28 var smittet i Danmark, heraf var de 18 fra Region Midtjylland, mens resten var jævnt fordelt over hele landet. Syv var smittet af søskende eller anden kendt person, 21 havde ukendt 
smittekilde og for to var denne uoplyst.

I alt fire havde fået én MFR-vaccine, to havde fået to vacciner, 18 var uvaccineret og for seks var vaccinationsstatus uoplyst.


Både i Danmark og udlandet ses en tendens til øget forekomst af fåresyge blandt yngre voksne, der har risiko for alvorligere sygdom. Det er endvidere velkendt, at fåresygekomponenten i MFR-vaccinen er mindre effektiv end de øvrige, og vaccinesvigt kan forekomme.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at uvaccinerede voksne født efter 1974, som ikke har haft mæslinger, fåresyge eller røde hunde, gives MFR-vaccination, se www.sst.dk.

MFR-vaccination er gratis for personer under 18 år. Der er principielt ikke nogen øvre aldersgrænse for at anvende MFR-vaccinen.

Embedlægeinstitutionen i Region Midtjylland har informeret aktivt om disse anbefalinger, og der er i de sidste to mdr. kun anmeldt ét tilfælde.

Inden MFR-vaccinen blev indført i Danmark i 1987 medførte fåresyge, at der årligt blev indlagt ca. 200 børn med serøs meningitis, og enkelte børn fik høretab efter sygdommen. Hos ca. 1/3 af større drenge eller mænd med fåresyge forekom testikelbetændelse, som dog kun i få tilfælde medførte sterilitet.

(L.K. Knudsen, P.H. Andersen, Epidemiologisk afdeling)

Opgørelse over individuelt anmeldelsespligtige sygdomme og udvalgte laboratoriepåviste infektioner 1. december 2010 (Kilde: EPI-NYT uge 48 – 2010)


VaccinationsForums kommentar:
Det stigende antal tilfælde af fåresyge er lidt af en overraskelse. Hvis man kigger efter de ofte omtalte farlige komplikationer i beskrivelsen, – ja, så glimrer de ved deres fravær her.

Ud af 30 tilfælde er det kun meget få, der optrådte før puberteten. Ca. 25 personer, og dermed langt de fleste, var voksne.

Og her er det så bemærkelsesværdigt, at ingen har fået alvorlige komplikationer. Det er ellers alderen, hvor sygdommen angiveligt skulle give mange følgevirkninger og netop derfor er årsag til, at man vaccinerer. Det er også værd at lægge mærke til, at nogle var fuldt vaccinerede mod fåresyge.