HPV-vaccination, – nu også til drenge?

I 2008 blev vaccinen mod human papilloma-virus, den såkaldte HPV-vaccine, indført i det danske børnevaccinationsprogram, og den tilbydes nu gratis til piger i 12-15 års alderen som forebyggelse mod livmoderhalskræft. Andre interesserede udenfor målgruppen kan erhverve vaccinen mod en egenbetaling på ca. 3.500, - kr.


HPV er en gruppe af meget smitsom virus, som inkluderer mere end 100 forskellige HPV-typer. Da omkring 30-40 af disse HPV-typer ved seksuel kontakt inficerer kønsorganerne hos både kvinder og mænd, er der fra flere sider i samfundet stort pres for også at vaccinere drenge, selvom vaccination på nuværende tidspunkt kun beskytter mod to typer af HPV (HPV 16 og 18), som tilsammen forårsager 70 procent af alle livmoderhalskræft-tilfælde.

Vaccineproducenterne, Kræftens Bekæmpelse og flere politikere er nogle af de fremmeste fortalere for at lade også drenge være omfattet af tilbuddet om HPV-vaccination, men ifølge en leder i Ugeskrift for Læger 2011;173(4):257 skrevet af Else Smith og Sigrid Poulsen er en forudsætning for en evt. indførelse af HPV-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet til drenge, at vaccinen bliver godkendt til forebyggelse af kræft hos netop drenge. Herudover må HPV-relateret kræft blandt mænd udgøre en væsentlig sygdomsbyrde for samfundet, hvilket indtil i dag ikke synes at være godtgjort.


Fra samme leder citeres flg.:
”HPV-vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet på baggrund af en MTV-rapport, hvor der også var overvejelser om vaccination af drenge. Matematiske modeller af smittespredningen pegede imidlertid på, at de fleste drenge ville blive beskyttet ved en høj vaccinationsdækning af piger, den såkaldte flokimmunitet. Samtidig viste de sundhedsøkonomiske beregninger, at det var langt mere omkostningseffektivt at vaccinere flere unge piger end at inkludere drenge i programmet.”

Hvorvidt HPV-vaccination af drenge på et tidspunkt indlemmes i det danske børnevaccinationsprogram står stadig hen i det uvisse, for vaccineprisen og andre samfundsøkonomiske overvejelser har betydning for, hvor omfattende statens gratis vaccinationsprogram kan være, men det er dog hævet over al tvivl, at stadig flere vacciner mod et øget antal sygdomme med årene vil komme på markedet og kræve en stillingtagen fra såvel samfund som almindelig borger.