Hørt på Sund Livsstils Messen

I weekenden d. 8.-10. oktober 2010 var VaccinationsForum endnu en gang repræsenteret på den årlige helsemesse ”SUND LIVSSTIL” i København.


End ikke det gode efterårsvejr afholdt folk fra at gæste Forum disse dage, og der var næsten mere travlt end nogensinde på foreningens stand.

Mange interesserede lagde vejen forbi os, og i perioder stod de besøgende tålmodigt i kø for at få en snak med vore repræsentanter.

Og lad det være sagt med det samme! Der er i befolkningen stigende opmærksomhed og bekymring omkring vaccinationer og deres mulige sideeffekter, og det er vort indtryk, at mange mennesker, ikke mindst efter H1N1-epidemien sidste vinter, sætter spørgsmålstegn ved nødvendigheden af de små stik med den til tider uønskede virkning.

En foruroligende stor del af de tilfældigt forbipasserende, vi på messedagene talte med, kunne fortælle om kraftige og utilsigtede vaccinereaktioner af forskellig art hos såvel børn som voksne i deres bekendtskabskreds.


Herunder bringer vi to af disse øjenvidneberetninger.
En underviser fra en af Danmarks kendteste balletskoler opsøger foreningens stand og beder om informationsmateriale, som omhandler børne-vaccinationsprogrammet. Vedkommende har nemlig erfaret, at en stor del af balletskolens børn i uger, måneder, ja til tider halvår efter en vaccination er tydelig mærket af unormal træthed, muskelsmerter samt balance- og koordinationsproblemer, som ikke tidligere har været til stede. Denne observation giver anledning til stor bekymring hos læreren, der nu selv ønsker at erhverve sig større viden på vaccineområdet, samtidig med at vort informationsmateriale uddeles til balletbørnenes forældre i håb om at skabe opmærksomhed omkring problemet.

En mor fortæller, at hendes barn til stor overraskelse for familien fik Hib-meningitis meget kort tid efter sin anden Hib-vaccination. Desværre fik barnet også i den forbindelse alvorlige og varige skader på centralnervesystemet. Hele forløbet havde rystet familien meget, for de regnede med, at vaccinationen netop skulle beskytte mod denne meningitisform.