Hård kamp om vaccinemillionerne til HPV

Efter planen skal Statens 
Serum Institut (SSI) på nuværende tidspunkt have besluttet, hvilket medicinalfirma der fremover skal levere HPV-vaccine til danske piger. Vaccinen blev indført i børnevaccinationsprogrammet i Danmark i 2008 og anvendes til forebyggelse af livmoderhalskræft.


To konkurrerende firmaer kæmper en hård kamp om den enorme ordre fra staten på flere hundrede millioner kroner.

Sanofi Pasteur MSD blev i begyndelsen af 2008 valgt som leverandør, efter at et flertal i Folketinget havde indgået aftale om at tilbyde alle piger i 12-15 års alderen gratis HPV-vaccine.

Senere gik det dog op for SSI, at nabolandet Sverige kunne købe samme vaccine hos Sanofi Pasteur omkring 30 millioner kroner billigere og dermed til ca. halv pris, hvorefter kontrakten med firmaet blev opsagt og ordren sendt i udbud.

Sanofi Pasteurs Gardasil-vaccine fik derpå skarp konkurrence fra GlaxoSmithKline (GSK), der tilbyder det lidt billigere præparat Cervarix, og begge firmaer hævder at have markedets bedste HPV-vaccine med den bredeste kræftdækning. I modsætning til Gardasil beskytter Cervarix-vaccinen dog ikke mod kønsvorter, men det er ifølge GSK heller ikke vigtigt, da denne sygdom ikke er alvorlig og potentielt dødelig.

I lang tid har et meget intenst lobbyarbejde fra de to firmaers side nu fundet sted, og mange møder med sundhedsordførere og politikere er afholdt på Christiansborg.

Samtidig har en massiv markedsføring af vaccinerne ført til gensidige beskyldninger om brugen af ufine metoder og skjult reklame, og GSK har sluttelig anmeldt Sanofi Pasteur til Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet.

Ifølge Dagens Medicin d. 12. januar 2011 har GSK af nævnet fået medhold i, at Sanofi Pasteur MSD har benyttet sig af vildledende markedsføring med karakter af reklame, og firmaet er af den årsag idømt en bøde på kr. 20.000,- med krav om ophør med denne form for produktpromovering.

Afgørelsen har Sanofi Pasteur MSD taget til efterretning, og nu venter så blot meddelelsen om, hvem SSI fremover har valgt som leverandør af HPV-vaccinerne.


VaccinationsForums
 kommentarer:
Vi hilser velkommen, at Sanofi Pasteur MSD har fået en bøde for sin markedsføring af Gardasil-vaccinen. Firmaets reklamefremstød har længe været en torn i øjet på os, og foreningen har fået en del henvendelser fra folk, som har været både forargede og forundrede over firmaets fremgangsmåde.

Forskellen på Gardasil og Cervarix-vaccinen fra Glaxo-SmithKline er, foruden den store prisforskel, at Cervarix ikke beskytter mod kønsvorter. Vi mener imidlertid, at valget burde falde på Cervarix alligevel, idet kønsvorter ikke er en farlig sygdom. Noget af besparelsen ved indkøb af den lidt billigere vaccine kunne så bruges til bedre screeninger for livmoderhalskræft hos kvinder.

Efter VaccinationsForums opfattelse blev Sanofi Pasteur MSD i sin tid valgt som leverandør af HPV-vaccinen, fordi Sundhedsstyrelsen anbragte en forsker fra Sanofi Pasteur i den MTV-gruppe, som skulle foretage de kliniske afprøvninger af vaccinen, og dette banede vejen for valget af netop Gardasil.

Det er heller ikke uden betydning, at selv samme forsker arbejder for Kræftens Bekæmpelse, som har haft et stort ord at skulle have sagt i hele sagen om vaccination mod livmoderhalskræft.


Herunder citeres ovennævnte forskers habilitetserklæring fra MTV’s projektgruppe om HPV-vaccinen:

Susanne Krüger Kjær, klinisk professor, overlæge dr.med.

”Jeg er primær investigator på FUTURE2, som er Merck’s fase3 undersøgelse af HPVvaccine i Danmark. Jeg sidder i den internationale, videnskabelige styrekomite (honoreret) for Merck’s vaccinationsprogram. Jeg laver opfølgningsstudier på vaccinen sammen med kolleger fra de andre nordiske lande finansieret af Merck. Da mit hovedarbejdsområde bl.a. er HPV, holder jeg også foredrag (indimellem lønnede) om HPV, cervixcancer og vaccination.”