VACCINATIONSREGISTER BØR IKKE KUNNE MISBRUGES TIL AT KONTAKTE BORGERE, DER IKKE ØNSKER VACCINE

Pressemeddelelse fra d. 21. maj 2010

I den reviderede sundhedslov der lige er vedtaget, og som bl.a indeholder beslutning om et dansk vaccinationsregister, står der intet om automatisk indkaldelse af uvaccinerede. Men det er hvad befolkningen kan risikere.

Tidligere sundhedsminister Axel Jacob Nielsen tilkendegav at han ønskede at udvide brugen af Det Danske Vaccinationsregister til også at omfatte automatisk indkaldelse af børn, som ikke fulgte de anbefalede børneundersøgelser og vaccinationer. Dertil nedsatte han en gruppe der skulle se på hvordan det kunne lade sig gøre og rapporten er nu færdig. Det er nu op til politikerne at beslutte hvorvidt man vil udvide registeret til også at benytte det på den måde.

I Vaccinationsforum er vi stærkt kritiske overfor et evt. tiltag af denne art. Vi opfatter det som indblanding i privatlivet og opfordrer politikerne til ikke at godtage den form for kontrol og overvågning af borgerne.

Vi vil gerne henlede pressens opmærksomhed på, at Etisk Råd i sit høringsvar om medicinprofiler til den reviderede Sundhedslov også er kritisk overfor, at sundhedsvæsenet bevæger sig ud på en glidebane, hvor eget behov for let adgang til informationer og effektivitet vægtes på bekostning af patientens ret til selvbestemmelse og privatliv.

Offentligheden bør også gøres opmærksom på, at forbrugernes talerør i sit høringssvar skriver, at ”det er vigtigt for Forbrugerrådet, at det danske vaccinationsregister ikke bliver misbrugt til at tage kontakt til borgere, der ikke ønsker vaccine.”

For at forklare de risici vi ser i den foreslåede udvidede brug af det danske vaccinationsregister har VaccinationsForum bedt om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg.

 

Med Venlig hilsen
Else Jensen, formand for VaccinationsForum