Svineinfluenza-eksperter var KØBT og BETALT

Denne overskrift kunne man læse i BT d. 11. august 2010 i en artikel om Verdenssundhedsorganisationen WHO og dens hemmelige ekspertgruppe under svineinfluenzaen i vinter.


I forbindelse med H1N1-influenzaen blev WHO voldsomt kritiseret, idet mange fagfolk anså det for useriøst at opgradere epidemien til en pandemi. Samtidig virkede det provokerende, at organisationen hemmeligholdt navnene på de rådgivende eksperter, samt at flere af disse havde kontakt til lægemiddelindustrien.

En netop offentliggjort liste fra WHO med navnene på det rådgivende ekspertpanel viser, at 6 ud af 16 eksperter havde interesse i at overdramatisere faren ved epidemien. De indtog en dobbeltrolle ved som rådgivere samtidig at have direkte eller indirekte finansiel tilknytning til forskellige lægemiddelselskaber. 3 af dem havde endda arbejdet ved institutioner, som har modtaget forskningsmidler eller arbejdet direkte for lægemiddelproducenten GSK, der udviklede den første influenzavaccine, Pandemrix. WHO kan således kritiseres for, at flere af de eksperter, der anbefalede opgradering af influenzaen til en pandemi, havde økonomiske interesser i netop den vaccine, som blev anvendt i bekæmpelse af sygdommen.