Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg – medlemmer november 2009

Jens Ole Nielsen, professor, overlæge
Hvidovre Hospital
Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver
vedr. epidemiske sygdomme


Freddy Karup Pedersen, overlæge
Rigshospitalet
Sundhedsstyrelsens sagkyndige rådgiver
vedr. pædiatri


Carsten Heilmann, overlæge
Rigshospitalet
Dansk Pædiatrisk Selskab


Karin Pryds, praktiserende læge
Praktiserende Lægers Organisation, PLO


Marianne Orholm, overlæge
Lægemiddelstyrelsen


Peter Andersen, afdelingslæge
Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut


Sigrid Poulsen, afdelingslæge
Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Sekretær for vaccinationsudvalget


Tove Rønne, overlæge
Center for forebyggelse
Sundhedsstyrelsen


Anne-Marie Plesner, embedslæge
Embedslægerne Region Hovedstaden


Jørgen Clausen (Lif’s sekretariat)
Repræsentant for Lægemiddelindustriforeningen


Birthe Høgh, professor, overlæge
Hvidovre Hospital og Københavns Universitet
Dansk Pædiatrisk Selskab


Klaus Friis Andersen, praktiserende læge
Praktiserende Lægers Organisation, PLO


Doris Stenver, overlæge
Lægemiddelstyrelsen


Steffen Glismann, overlæge
Epidemiologisk afdeling, Statens Serum Institut


Else Smith, centerchef, overlæge
Center for Forebyggelse
Sundhedsstyrelsen
Formand for vaccinationsudvalget