Status over influenza A og vaccinen

Hvor mange har egentlig haft influenza A?
Det er der ingen, der ved - og der er heller aldrig nogen, der kommer til at vide det. WHO har nemlig rådgivet om, at det ikke var nødvendigt fortsat at registrere alle tilfælde. Så man må formode, at de fleste lande følger denne rådgivning. Derfor vil vi aldrig komme til at kende omfanget af denne influenza. Det eneste, der kan bevise, om der har været et tilfælde, er en undersøgelse for dette virus. Og det bliver ikke foretaget hos alle med influenza. Det er gået op for SSI, at vi her står med et meget seriøst problem. For at bøde på det har de i samarbejde med DR lagt et spørgeskema ud på nettet, og der er udvalgt 200 læger i Danmark til at registre konsultationer vedrørende influenza. Det er ganske pudsigt, at man ikke har imødeset dette problem. Men det kan være en hjælp til at dølge det udsendte trusselsbillede, at man ikke bagefter kan afgøre omfanget af truslen.Sundhedsstyrelsen anbefaler nu primært kun prøvetagning for H1N1 hos indlagte patienter fra begyndelsen af november.


Epinyt uge 49 med opgørelse over antal positivtestet for Influenza A
Som det kan ses, er kurven for nedadgående, og der har da også været udmeldinger om at den ”danske pandemi” i uge 48 allerede er på retur. Det amerikanske nyhedsbureau CBS News har gennem 3 måneder foretaget en undersøgelse over, hvor mange af de rapporterede tilfælde af influenza som H1N1(svineinfluenza), der egentlig var det. Det viser sig, at kun ganske få er bekræftede tilfælde, og at flertallet af sager testede negativt. I 4 stater, Florida, Californien, Alaska og Georgia viser tal fra Center for Diseases Control, at 83-97 % var H1N1 negative og flertallet var influenza-negative i det hele taget.


Kritik fra læger og medier
For første gang nogensinde oplever vi nu, at der kommer åben kritik af en strategi med vaccination til den danske befolkning fra læger og medier. Den normale reaktion er generelt tavshed og helt fravær af debat både i faglige kredse og i medier.

I debatten er der f.eks. en praktiserende læge, der klager over at sundhedsmyndighederne nu anbefaler, at han skal lade sig vaccinere for andres skyld. Et moralsk pres synes han. Han mener derimod, at det er den enkelte, der selv skal modtage en behandling på et informeret grundlag med respekt for individets selvbestemmelse over eget liv og helbred. Dagbladet Børsen lægger ud med en stor artikel 5.11., hvor ledende læger udtrykker kritik af projektet. En af dem, der udtaler sig, er professor Peter Skinhøj fra Rigshospitalet: »Jeg forstår godt de lande som Schweiz, dr er tilbageholdende og helt undlader at vaccinere gravide og børn, som hører til de allermest sårbare grupper i befolkningen. På den måde er vaccinationsprogrammerne mod influenza H1N1 imod al sædvane inden for lægevidenskaben.« Han udtaler dog, at han selv tror, at vaccinen er ufarlig, men han tvivler meget på, om dette vaccinationsprogram er umagen værd. Finn Diderichsen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet, kommer ydermere med en væsentlig pointe: »Set i det store perspektiv er der ingen proportion mellem regeringens på den ene side totale passivitet i forbindelse med folkesundheden. Her tænker jeg på, hvad regeringen bevidst ikke gør for folkesundheden foranlediget af anbefalingerne fra Forebyggelseskommissionen. Man ville kunne redde mange liv, hvis man f.eks. satte ind på tobaksområdet. Og på den anden side – svineinfluenzaen (H1N1/influenza A, red.), hvor man sætter så store kræfter og ressourcer i spil, men hvor det er ganske få liv, det drejer sig om. «Og på debatforum i Ugeskrift for Læger går det livligt til. Den 23. oktober kan man læse et indlæg af en af dem, der har deltaget i debatten med mange vægtige indlæg, tidligere speciallæge i arbejds -og samfundsmedicin og lektor ved Århus Universitet, Mauri Johansson.

»Forbavsende lidt forskning ofres på at studere konsekvenser af gigantfarme til svine- og fugleproduktion, og hvad de betyder for formering og mutationer af influenzavirus.

Lægemiddelindustrien er en hovedaktør i hysteriet omkring influenzavaccinationer og behandling. USA tilfører industrien kongresmedlemmerne hundreder af millioner dollars som ”kampagnepenge” - bestikkelse efter dansk målestok - og udfører massivt lobbyarbejde. ”Eksperter” flytter mellem industri og ledelsesopgaver i offentlige myndigheder, herunder WHO, der er overrendt af lobbyister.

Ifølge WHO startede ”pandemien” i Mexico den 19. april 2009, og WHO deklarerede et niveau 4 beredskab den 27.4. Den 29.4. blev det til niveau 5 på et meget spinkelt grundlag, kun syv døde af laboratorieverificeret H1N1. Den 11.6. var der globalt indberettet 141 dødsfald af laboratoriebekræftet H1N1 influenza. Den 6.7., med 429 dødsfald siden april, meddelte WHO, at de individuelle laboratorietests kunne ophøre. Mange stater og lande fulgte trop, herunder USA med CDC i spidsen.«


Information har en knusende afsløring af sagen: WHO var udsat for kraftig lobbyisme
Den 21.11. går der en historie om WHO i luften. Den drejer sig om, at WHO’s rådgivere i svineinfluenzahåndteringen på verdensplan er betalt af vaccineindustrien, og at den samme industri vil tjene omkring 55 milliarder kroner på vaccinen.

Det kan lade sig gøre, fordi WHO’s chef, Margaret Chan, den 11.6. har erklæret influenzaen for en pandemi.
Det interessante i denne sammenhæng er, at også WHO gjorde det nemmere at definere en sygdom som en pandemi nogle måneder før og derfor således var i stand til lettere at nå niveau 6, hvor en vaccination udløses.

Læs hele artiklen på www.information.dk/215355


Debat om indholdsstoffer
I Jyllandsposten er der den 11.11. en interessant artikel om indholdsstofferne squalen og kviksølv. Squalen (hajolie), den vaccineforstærker som er tilsat vaccinen, er under mistanke for at give svære autoimmune sygdomme, bl.a. golfkrigssyndromet, hvor den var tilsat miltbrandtvaccinen. 140.000 soldater led af dette syndrom efter hjemkomsten.


Der er udtalelser fra Anders Bruun Larsen, der er pensioneret overlæge:
»Det viste sig, at der var antistof mod squalen hos de syge, men ikke hos de raske. Det vakte stor furore i USA, og i 2004 var der en forbundsdommer, der forbød brugen af vaccinen i to år. Jeg fik tilsendt den europæiske lægemiddelstyrelses protokol, hvori der stod, hvor meget squalen der er i Pandemrix. Og der blev jeg rystet. For der var cirka 700.000 gange mere squalen i Pandemrix end i den miltbrandsvaccine, man har mistænkt for at fremkalde så mange sygdomme.«

Han understreger, at Sundhedsstyrelsen teknisk set ”har ret i, at faren ved squalen ikke er dokumenteret” - men den er kraftigt mistænkt, og derfor mener han, at danskerne skal vide det før de tager stilling til, om de vil vaccineres med den vaccine.

Om kviksølvet siger han: »Vaccinen indeholder desuden konserveringsmidlet thiomersal, der fraspalter ethyl-kviksølv, som er en nervegift. Thiomersal er desuden et allergifremkaldende stof, der ikke er brugt i Rusland siden 1980’erne. Alligevel udtaler Sundhedsstyrelsen, at mængden af kviksølv i Pandemrix ikke er skadelig.
Standardsvaret lyder, at der er mere i en tunfiskesandwich end der er i vaccinen. Men under et reagensglasforsøg har man udsat fosternerveceller for thiomersal, og det viste, at kviksølv i meget lave koncentrationer har en meget skadelig virkning på de her fosterceller.«

Fra dyrlæge Hanne Koplev, som er en af de personer i Danmark, der har sat sig meget grundigt ind i problematikken, har vi fået følgende:
»I Ugeskrift for Læger i september 2009 kan man i artiklen "Er H1N1-vaccinen sikker og effektiv?" læse følgende udtalelse af overlæge Kåre Mølbak, Statens Serum Institut (citat):
»Nogle er bekymrede over vaccinens kviksølvindhold. Hvor meget får man i kroppen?

Man får 0,5 mikrogram thiomersal pr. dosis, og man får to doser. Det er langt under den eksponering for kviksølv, som man får, når man f.eks. spiser fisk… « (citat slut).I produktresuméet for Pandemrix, som er den vaccine, som de danske myndigheder har købt 3,1 mill. doser af, står under punkt 2, at vaccinen indeholder 5 mikrogram thiomersal. Altså er der i Ugeskrift for Læger opstået en fejl med en faktor 10.(Den opståede fejl er ændret pr. 20. oktober af redaktionen af Ugeskrift for Læger.)

Endvidere er eksposition over for kviksølv ved vaccination ikke sammenlignelig med spisning af fisk. Det drejer sig om to forskellige forbindelser af kviksølv, og der er stor forskel på at sprøjte etylkviksølv direkte ind i blodet eller at få metylkviksølv fra fisk gennem munden.«

Der findes lande og personer der ikke vil have vaccinen
Vaccinen mod svineinfluenza, der i øjeblikket uddeles til særlige grupper i Danmark, hedder Pandemrix og er produceret af det britiske medicinalfirma Glaxo Smith Kline. I Schweiz vil sundhedsmyndighederne imidlertid ikke give samme vaccine til hverken børn, gravide eller personer over 60. Og i Polen har regeringen nægtet at indkøbe vaccinen, efter medicinalindustrien fraskrev sig ansvaret for vaccinens eventuelle bivirkninger. Den tyske avis Der Spiegel meddelte desuden i oktober, at de tyske regeringsmedlemmer, medlemmerne i de tyske ministerier og vaccinespecialister alle havde bestilt en anden vaccine til sig selv, mens den øvrige tyske befolkning blev fodret med Pandemrix.


Dødsfald i forbindelse med vaccinationen/ influenzaen. 
Flere medier har skrevet om dødsfald kort tid efter vaccinationen. Nedenfor bringes enkelte historier.

Fra Sverige: Sverige Aftonbladet 27.10.09
Fem har dött efter vaccination.

Dessa dödsfall ska undersökas

Mand 54 år - Døde 12 timer efter vaccination. Havde kredsløbsforstyrrelser, sukkersyge , haft flere hjerteanfald.

Kvinna, 89 - Døde 4 døgn efter vaccination. Var dement.

Mand på 80 - Døde 2 døgn efter vaccination. Havde sukkersyge, kredsløbssygdom. Dialysepatient.

Kvinde på 74 - Døde 4 døgn efter vaccination. Havde hjertesygdom men var rask og rørig.

Kvinne på 65 - Døde 2 døgn efter vaccination . havde en svær muskelsygdom.

"Fortfarande oklart om det finns samband"


Sådan skrives der i Aftonbladet. Nedenfor citeres fra bladet om dødsfaldene:

- Inget pekar på att det finns ett samband,« säger Jan Liliemark, på Läkemedelsverket.

- Det kommer att tillkomma nya dödsfall,« säger Jan Liliemark, professor på Läkemedelsverket.
Alla personerna tillhörde någon av riskgrupperna.
Läkemedelsverket håller nu på att gå igenom fallen.

– Vi letar efter mönster, om de har något gemensamt. Vi har inte hittat några tydliga samband mellan dem än.
Man har ännu inte hittat något som visar att dödsfallen kopplas till vaccineringen.

– Det vi sett hittills visar inga misstankar om samband, säger han.
Men utredningen är inte avslutad. Först om två veckor kommer de ha fått in alla uppgifter de behöver.
Det behöver inte finnas ett samband.
Ett antal hundra i riskgrupperna dör inom fyra dygn oavsett om de vaccinerats eller inte.«


Småbrukarens redaktion” fra Halland skriver 4.11.09 om et dødsfald.

»Vid ett vårdhem dog två gamla natten efter att de getts vaccin mot svininfluensa. Efter detta beslöt att göra ett uppehåll i kommunen med att vaccinera de gamla mot svininfluensa inom äldrevården. Personalen ansåg att de båda som avlidit inte var så sjuka utan attderas död måste sättas i samband med vaccineringen. Hade de varit döende hade de inte vaccinerats säger uppgiftslämnaren.«

»Personalen på vårdhemmet bads att hålla tyst om saken.«

Den 26 /11 kommer der for første gang en officiel indrømmelse af et dødsfald fra Sverige . En 66 årig mand er død 3 uger efter vaccination. Manden havde en tidligere hjertetransplantation, og dette hjerte blev afstødt.
Finland : 2 årig død en uge efter vaccine - ”dødsårsag ikke kendt”.


Fra Norge

»En kvinne i 20-årene fra Oslo døde lørdag, tre dager etter å ha blitt vaksinert mot svineinfluensa. Det er så langt ikke grunn til at hun døde av selve vaksineringen. Kvinnen i 20-årene hadde en underliggende hjertesykdom, som dermed plasserte henne i risikogruppene for svineinfluensa. Det var også bakgrunnen for at hun onsdag 28. oktober ble vaksinert for viruset. Tre dager senere, lørdag 31. oktober, døde hun uventet. Foreløpige undersøkelser viser ingen sammenheng mellom dødsfallet og vaksinen, men fordi det inntraff så tett opp mot vaksineringen ble kvinnen obdusert så raskt som mulig. Vi mener at dødsfallet ikke har noen sannsynlig sammenheng med vaksinen. Dette dødsfallet skjedde uventet lørdag formiddag, og vi har i løpet av helgen fått utført obduksjon. Alle resultatene foreligger ikke med en gang, men resultatene vi har hittil tyder ikke på noen sannsynlig sammenheng, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen Statens Legemiddelverk til VG Nett.«

Det norske lægemiddelværk oplyser endvidere, at ”dødsfald af vaccinationer sjældent forekommer”, og endvidere at de har et løbende samarbejde med de europæiske lægemiddelagenturer hvad angår sikkerhed.
Aftenposten 9.11.
»En kvinne i 60-årene fra Oslo døde dagen etter at hun fikk vaksine mot svineinfluensa. Statens legemiddelverk understreker at det ikke er noen sannsynlig sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet. Kvinnen ble vaksinert mot svineinfluensa 2. november og døde dagen etter. Kvinnen er obdusert og det viste seg, at hun hadde flere alvorlige underliggende sykdommer, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB. Kvinnen hadde ikke svineinfluensa. Det er ikke sannsynlig at det er noen sammenheng mellom vaksinen og dødsfallet, sier Madsen, og legger til at det dreier seg om et tilfeldig sammentreff i tid.«


Fra Danmark

På DRs hjemmeside kan man den 20.11. læse kommentarer fra Statens Serum Institut, efter at 2 mænd er døde 1-2 døgn efter vaccination.
»Det her er ikke et udtryk for, at vaccinen ikke virker. Der er nogle i risikogrupperne, som bliver vaccineret og kan dø af influenza A et par dage efter, inden vaccinen virker. Vi har altså at gøre med et tilfældigt sammentræf hos særligt sårbare personer. Det er et sammentræf af uheldige omstændigheder.«
I alt i Danmark er der døde 6 i forbindelse med pandemien. De 3 var ikke vaccineret, og de 3 var vaccineret henholdsvis 1-2 døgn før og en uge før. De var alle i risikogruppen, og der var ingen børn blandt dem. Der vil senere blive foretaget en vurdering af, om dødsfaldene kan tilskrives vaccinen.


Efterspillet

Nu venter vi på, at pandemien tynder ud, og man kan få et overblik over situationen, hvad angår antal af dødsfald både i Danmark og på verdensplan. Men at vi skulle komme op på de 3000 der ville dø i Danmark, som var Sundhedsstyrelsens første udmelding, kan vi i dag betragte som et skøn, der ikke fik meget med virkeligheden at gøre. Foreløbig er 6 personer døde, og den er – efter SSI´s vurdering ved at tynde ud.
Men vi venter også på Lægemiddelstyrelsens forklaring på de alvorlige bivirkninger, der er indberettet og især venter vi på forklaring på disse dødsfald, som er sket i så nær tidsmæssig sammenhæng med vaccinationen.
For hvordan kan det forklares, at de dør så kort tid efter en vaccination? For dem, hvor man ikke har påvist H1N1 virus, er det meget nærliggende, at man kan pege på vaccinen som årsag til dødsfaldet. For de andre personers vedkommende vil det blive svært at forklare, at man har vaccineret mennesker, der var så nær døden at de døde få dage efter? Man vaccinerer ikke så syge mennesker. Og findes der nogen helt klart objektive obduktionsfund, hvorpå der kan bevises, om det er sygdommen eller vaccinen der har forårsaget døden? Det kan blive for let at konkludere, at de døde af deres kroniske sygdomme - disse fund som naturligvis vil være ved obduktion af disse syge mennesker.

Men hvordan differentierer man mellem disse fund og et vaccinedødsfald på objektive beviser? Eller må vi sætte vores lid til Lægemiddelstyrelsens tolkning af disse fund? Myndighederne skylder os ligeledes svar på, hvorfor de valgte den vaccine, hvor der var både kviksølv og en omdiskuteret forstærker i. Var de bundet op på aftalen med Glaxo Smith Kline og derfor tvunget til at vælge den? Eller var det bare prisen, der var det afgørende og netop den vaccine den billigste?

Men vi venter også på en reaktion fra verdenssamfundet med krav om kulegravning af WHO´s og medicinallobbyens rolle i denne sag. Vi venter derfor også på, at vores egne politikere og offentlige sundhedsmyndigheder går ind i denne sag og forlanger den kulegravning af sagen, som er nødvendig, hvis man skal undgå et totalt brist på tillid til både WHO og de danske sundhedsmyndigheder.
Vi er klar over, at Sundhedsstyrelsen har været ude i en ganske svær opgave, da de er meget afhængige af WHO. Men der må komme en evaluering også af deres håndtering af sagen. En evaluering som borgeren også gøres bekendt med. Det vil hjælpe på tilliden, at vi kan se, hvordan de selv vurderer forløbet og forhåbentlig også har mod til at fortælle os, hvad de mener kan gøres bedre, hvis en pandemi skulle dukke op igen.