Spørgsmål til ministeren for Sundhed og forebyggelse

Folketinget 2009-10
S 266 Svar på Offentligt
Dato: 20. November 2009
Sags nr.: 0908690
Sagsbeh.: SUMTSP/Sundhedsjuridisk center
Dok nr.: 136616

Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
Tlf. +45 7226 9000
Fax. +45 7226 9001
E-mail: sum@sum.dk
Hjemmeside: www.sum.dk


Folketingets Lovsekretariat
Medlem af Folketinget Pia Olsen Dyhr (SF) har den 2. november 2009 stillet følgende spørgsmål nr. S 266 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål S 266: ’Vil ministeren oplyse, hvorfor Danmark besluttede sig for at indkøbe en vaccine mod svineinfluenza (Pandemrix), der både indeholder kviksølv og problematiske tilsætningsstoffer, når der eksisterer en tilgængelig vaccine mod svineinfluenza på markedet, som ikke indeholder disse stoffer?’

Svar: Sundhedsstyrelsen har oplyst, at til det danske pandemiberedskab er der indkøbt vaccinen Pandemrix, der vurderes både at være meget effektiv og sikker. Indkøbet er sket efter et udbud i 2006, hvor Danmark blev sikret forkøbsret til vaccinen. Ved udbuddet indgik bl.a. følgende kriterier: virkning af vaccinen, bivirkninger, leveringssikkerhed og økonomi. Vaccinen er tilsat en lille mængde thiomersal som konserveringsmiddel, da den leveres i hætteglas med 10 doser. Der foreligger en meget solid dokumentation for, at denne lille mængde thiomersal ikke udgør nogen sundhedsrisiko.Vaccinen indeholder ikke problematiske indholdsstoffer men bl.a. et hjælpestof, der gør
vaccinen mere effektiv.Jeg kan henholde mig til Sundhedsstyrelsens oplysninger. Desuden kan jeg henvise tilmin besvarelse af spørgsmål nr. 695 (Alm. del) stillet den 30. august 2009 af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg efter ønske fra Pia Olsen Dyhr for yderligere detaljer om overvejelser omkring anvendelse af thiomersal i vacciner.


Med venlig hilsen
Jakob Axel Nielsen / Tue Schou Pedersen
Folketinget 2009-10
S 267 Svar på Offentligt
Slotsholmsgade 10-12
DK-1216 København K
Tlf. +45 7226 9000
Fax. +45 7226 9001
E-mail: sum@sum.dk
Hjemmeside: www.sum.dk

Dato: 20. November 2009
Sags nr.: 0908572
Sagsbeh.: SUMTSP/Sundhedsjuridisk center
Dok nr.: 132354


Folketingets Lovsekretariat

Medlem af Folketinget Pia Olsen Dyhr har den 2. november 2009 stillet følgende spørgsmål nr. S 267 til ministeren for sundhed og forebyggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål S 267:’’ Vil ministeren oplyse, om de børn, ældre og gravide, som ønsker det, får mulighed for at vælge den schweiziske vaccine Focetria i stedet for Pandemrix? (Spm. nr. S 267).”

Svar: Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har udtalt sig om spørgsmålet. Til det danske pandemiberedskab er indkøbt vaccinen Pandemrix, der vurderes både at være meget effektiv og sikker. Indkøbet er sket som led i den danske pandemigaranti. Der er ikke mulighed for, at børn, ældre og gravide, som ønsker det, kan vælge den schweiziske vaccine Focetria i stedet. Focetria er p.t. ikke markedsført i Danmark. Skulle Novartis ønske dette, vil vaccinen kunne købes receptpligtigt på apotek. Den lille mængde thiomersal i Pandemrix vurderes ikke at udgøre nogen sundhedsri-
siko. Jeg kan i øvrigt henvise til min besvarelse af 29. september 2009 på spørgsmål 695 (Alm. del), herunder at der i øvrigt ikke er dokumentation for, at thiomersal i vacciner udgør nogen sundhedsrisiko for de vaccinerede. Den generelle holdning er derfor også, at thiomersal kan anvendes i vacciner, hvilket fremgår af både WHO’s og EMEA’s erklæringer1.


Med venlig hilsen
Jakob Axel Nielsen / Tue Schou Pedersen