Seruminstituttet tjener millioner på at anbefale vaccination

En række eksperter har rettet blikket mod Statens Serumsinstituts dobbeltrolle i forhold til rådgivning omkring vaccination. De mener, det er problematisk, at Seruminstituttet rådgiver om vaccination og samtidig er producent og importør af vacciner.

Margrethe Nielsen fra det uafhængige forskningsinstitut Cochrane Center og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Dansk Sundhedsinstitut (DIS) er begge enige om, at det er problematisk, at Seruminstituttet selv sidder med i rådgivningsudvalget, hvor de i realiteteten anbefaler deres egne vacciner. Seruminstituttet havde i 2008 en omsætning på 938 millioner af kroner og 2/3 deraf kom fra produktion af egne vacciner samt videresalg af vacciner indkøbt i udlandet. Margrethe Nielsen pointerer, at det både ud fra et forbrugermæssigt og ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er vigtigt, at alle er helt klar over, at Seruminstituttet ikke kun er en rådgivende virksomhed, men at de også producerer og står for indkøb og videreslag af de vacciner, de anbefaler.

I Forbrugerrådet er man enig i dette synspunkt. Afdelingschef Mette Boye mener, at Serumsinstituttets dobbeltrolle skaber usikkerhed hos forbrugerne - for er det en producent eller en offentlig myndighed, der rådgiver? Ifølge Mette Boye er selve navnet Statens Serumsinstitut også misvisende, da det lyder meget formelt, og som om der kun var tale om en offentlig rådgivende myndighed. Margrethe Nielsen fra Cochrane Center er af samme opfattelse. Navnet giver indtryk af, at der er tale om en statsmyndighed, der kun kommer med rådgivende udtalelser, og det kommer faktisk som en overraskelse for mange, at de samtidig lever af selv at producere og videresælge de vacciner, de rådgiver omkring.


Statens Seruminstitut har formelt følgende opgaver:


· Overvågning, rådgivning og undervisning vedrørende smitsomme sygdomme og medfødte lidelsers forekomst, forebyggelse og bekæmpelse.

· Specialdiagnostik af infektionssygdomme.

· Forsyningssikring af vacciner, andre biologiske produkter og diagnostika ved egenproduktion eller fremskaffelse.

· Beredskab mod biologisk terrorisme.

· Forskning og udvikling inden for Instituttets aktivitetsområder.

Kilde:
www.ssi.dk


Forsyningssikringen er central, da Seruminstituttet hermed skal sikre, at danskerne altid kan få fat i de nødvendige vacciner. De vacciner, de ikke selv producerer, kommer således i udbud hos udenlandske producenter, og Seruminstituttet tjener penge på at sælge disse videre i Danmark. De vacciner, Seruminstituttet selv producerer, kommer ikke i udbud, og de tilsvarende udenlandske vacciner kan således slet ikke komme ind på det danske marked.

Cheføkonom i Lægemiddelindustriforeningen, Jørgen Clausen, mener som også Margrethe Nielsen fra Cochrane Center, at det ville være en langt mere korrekt model at adskille den rådgivende funktion fra de økonomiske interesser i Danmark, og det vil desuden også give danskerne adgang til billigere vacciner. For den danske struktur er dyr – en underssøgelse af Rigsrevisionen i 2005 viste, at Serumsintituttets 5-valente børnevaccination kostede 396 kr, hvilket var 3 gange så meget som den kostede i Sverige, hvor de indkøbte fra udenlandske producenter.

Seruminstituttets direktør, Niels Strandberg, afviser kritikken. Han påpeger, at Seruminstituttet ikke er en selvstændig virksomhed som sådan – der produceres vacciner, men da Instituttet er ejet af den danske stat, er det ifølge Niels Strandberg ikke noget problem.

Niels Strandberg mener, at langt de fleste danskere er helt klar over, at Seruminstituttet ikke kun rådgiver, men også producerer vacciner, da det fremgår tydeligt af deres formålsparagraf. Som offentlig myndighed er det helt naturligt, at Seruminstituttet udtaler sig om vacciner i medierne, men Niels Strandberg gør opmærksom på, at det som oftest er Sundhedsstyrelsen, der rådgiver.

Et af problemerne i at skulle skille vaccinations produktionen fra rådgivningen er i følge Niels Strandberg, at staten så ikke længere vil have kontrol over vaccinations produktionen i form af knowhow – i princippet er Danmark i øjeblikket i stand til at kunne producere alle former for vacciner.

I udlandet har man dog med fordelt adskilt den offentlige rådgivning fra de økonomiske interesser, som er forbundet med produktion og videresalg af vacciner. Kun i Danmark holder man fast i denne monopolagtige konstruktion.

Kilde:
www.information.dk/220097