Rotavirus-vaccination til vores børn?

Skjult lobbyisme påbegyndt i Danmark. – Lægges der op til at føje endnu en vaccine til de danske børns vaccinationsprogram?


Der bliver skubbet på fra de danske børnelæger samt fra Dansk Industri og Centralorganisationen af Industriansatte. Hvad de to sidste angår, må man sige, at det er nye aktører på banen af lobbyister på vaccineområdet. Man kan egentlig ikke kalde det lobbyisme, da dette er og skal være en åben handling, hvor alle ved, man er lobbyist. Det kan snarere betegnes som skjult lobbyisme. Noget, der ikke hører hjemme i et demokratisk samfund. Og bagest skubber producenterne af vaccinen. I sidste – eller forreste række, – alt efter synsvinkel – står de spædbørn, som nu skal have én vaccine yderligere inkluderet i det danske børnevaccinationsprogram. Vi håber, at beslutningstagerne holder fast i principperne for at indføre en vaccine og ikke begår samme fejl som med svineinfluenzavaccinen, hvor man fokuserede på hyppighed og ikke på farlighed.

Når man tilråder vaccination, skal der både være tale om en farlig sygdom med relativt høj dødelighed og stor hyppighed. Når der er tale om en sygdom med så lav dødelighed i Danmark som denne, mener vi, at det alene netop ikke gør sygdommen til en ”vaccinekandidat”. Det skal også vejes op mod bivirkninger ved vaccinen. Derfor kan man også se, at lobbyisterne satser på, det koster samfundet penge, at disse børn er syge. Men det har aldrig været god tone og officielt anerkendt politik, at man bruger dette argument.


Rotavirus infektion
Denne infektion rammer de fleste børn før 5 års alderen og hyppigst mellem 6 og 24 mdr. Infektionen viser sig som opkastning, diarré og feber og efterlader i de fleste tilfælde immunitet. Dødsfald er ekstremt sjældne i Danmark og skyldes dehydrering. Når der både er opkastninger, diarréer, feber samt manglende appetit på én gang, opstår der lettere en farlig situation med alvorligt væsketab (stort tab, lille indtag). Man skal derfor holde øje med barnets vandladning. En indlæggelse skyldes næsten altid væsketab, og behandlingen er væskedrop. Ca. 1000 børn indlægges årligt.

Der er al mulig grund til at tro, at brysternærede børn rammes mindre hårdt, da brystmælken i sig selv er en stor beskytter mod virus og samtidig forsyner barnet med skånsom føde. Sygdommen smitter gennem afføring.


Vaccinationsudvalget
Emnet har været oppe i sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg den 3. juni 2010.

I sundhedsstyrelsen efterfølgende oplyser man at: ”Sundhedsstyrelsen for nuværende ikke overvejer at indføre vaccinen i børnevaccinationsprogrammet, men at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for en evt. beslutning. I vaccinationsudvalget var der generel opbakning til, at Sundhedsstyrelsen går videre og ser på rotavirusvaccination måske i form af en MTV, der ser på sygdomsbyrden i Danmark, rotavirusepidemiologi, effekt af vaccinerne, bivirkninger mv.”

I Ugeskrift for Læger kan man kort efter dette møde læse Else Smiths kommentar til udvalgets forslag: ”……… På det seneste møde i Vaccinationsudvalget forrige uge var der enighed om, at vaccinen er »en interessant kandidat i børnevaccinationsprogrammet,”

” Det er udvalgets indstilling, at vi skal gå videre med rotavirus, så det gør vi. Forventningen er, at vi før sommerferien ved, om vi skal have lavet en MTV eller blot et mindre notat. Der er forskellige finesser, vi skal have kortlagt, før Sundhedsstyrelsen tager endelig 
stilling", siger Else Smith.

I sidste ende er det Sundhedsministeriet, der træffer afgørelse om en mulig indlemmelse i vaccinationsprogrammet”.

Der vil med andre ord måske blive tale om en såkaldt MTV-undersøgelse.

Vurderinger bliver foretaget af en projektgruppe, og her ligger nøglen! Hvem placerer man i denne gruppe? Der skal nemlig vejes både for og imod. Der skal derfor også være nogle dygtige folk, der kan stille de kritiske spørgsmål og pege på de negative konsekvenser.


Vaccinerne
På det danske marked findes to rotavacciner; Rotarix og RotaTeq fra GSK og Sanofi-Pasteur. Prisen for at få vaccinen ligger pr. barn på 1.200-1.500 kr.


CO-INDUSTRI

- Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (CO-Industri)

- Et kartel af 9 fagforbund

- Dækker hovedparten af industriens lønmodtagere i Danmark

- Varetagelsen af overenskomster er rygraden i CO’s virke

- Arbejder på at sikre konkurrencedygtig dansk industri


MTV er en alsidig, systematisk vurdering af forudsætningerne for og konsekvenserne af at anvende medicinsk teknologi.

Formålet med MTV er at forbedre beslutningsgrundlaget til prioritering og planlægning af sundhedsområdet.

MTV vurderer behandlingsmetoder for at udbrede viden om den bedste anvendelse af medicinske teknologier. MTV bidrager til kvalitetsudvikling og effektiv ressourceudnyttelse i det danske sundhedsvæsen. (SST)