Norske Mariette på 22 blev lam efter skolevaccine

Mariette blev lam fra brystet og ned, da hun var 12 år gammel. Hun har netop vundet erstatningssagen mod den norske stat.

I lighed med 92% af den norske befolkning fulgte Mariette det normale børnevaccinationsprogram, da hun den 21. januar 2000 for anden gang blev vaccineret med MFR-vaccinen. Men i perioden efter vaccinationen oplevede hun en stadig stikkende smerte i ryggen, den 27. marts var smerten blevet meget værre, og i løbet af få timer var Mariette ude af stand til at gå.

Mariette blev indlagt på børneafdelingen på Akershus Universitetshospital. Nogen tid efter fik hun diagnosen akut rygmarvsbetændelse. Mariettes mor, Else Jorunn Tovshus, var overbevist om, at MFR-vaccinen var skyld i datterens lammelse og meldte skaden til Norsk Patientskadeserstatning (NPE). Det skulle blive en lang kamp, som endnu ikke er kæmpet færdig.


Sejr i retten
Den 15. juni 2005 slog NPE fast, at Mariette ikke havde krav på erstatning, fordi de ikke anså lammelsen og smerterne som udløst af MFR-vaccinen. Sagen blev anket i Patientskadenævnet, som den 21. februar stadfæstede NPE’s beslutning. Dermed var der lagt op til en retslig strid i byretten i Oslo.

Siden vacciner i sjældne tilfælde kan have skadelige bivirkninger, og vaccination bliver anbefalet af de norske sundhedsmyndigheder siger norsk lovgivning, at det skal være lettere at få skadeserstatning efter vaccineskader end efter andre skader. Bevisbyrden er omvendt, således at det er staten, der skal bevise, at det er noget andet end MFR-vaccinen, der er årsag til Mariettes skader.

At sandsynliggøre at en vaccine er årsag til en skade er ikke let, og det er derfor staten stilles til regnskab for at bevise, at vaccinen ikke er årsag til sygdommen, siger advokat Helge Husebye som repræsenterer den 22-årige i sagen.

Den 15. maj 2009 faldt så den første dom, som giver staten erstatningsansvar for skadevirkninger efter en MFR-vaccine. Oslos byret fandt nemlig ikke, at Patienskadenævnet havde opfyldt det strenge beviskrav, da ”MFR-vaccinen generelt har skadevoldende evne, der kan føre til en skade som akut rygmarvsbetændelse”. Byretten henviste samtidig til de medicinsagkyndige, der havde udtalt sig i sagen”.

Patienskadenævnets argument var, at tidsrummet mellem vaccinationstidspunktet og udviklingen af symptomer var for stort til, at vaccinationen kan have været årsag til sygdommen. Nævnet henviste også til tidligere journalnoter, som siger, at Mariette havde hovedpine og kvalme, noget som de mener kan indikere, at det var en virusinfektion, der var årsag til sygdommen. Dette til trods for at hun ikke viste tegn på virusinfektion, da hun blev indlagt.


Sagen ankes
Mariette er skuffet over, at staten nu vælger at anke dommen. I anken kommer de ikke med nye beviser. Men den 22-årige siger også, at de har ikke noget andet valg end at kæmpe videre, for hun må få lagt erstatningssagen bag sig, før hun kan komme videre i livet.

Patientskadenævnet vil ikke tage byrettens dom til følge:

”Vi mener at byrettens dom er forkert. Akut rygmarvsbetændelse efter en MFR vaccine er ikke påvist og knap nok en teoretisk muligt. Vi mener, at vi har sandsynliggjort en anden årsag til hendes akutte rygmarvsbetændelse. Dermed er det ikke det rigtige at give erstatning. Sådanne afgørelser vil danne præcedens”, siger fungerende direktør Hege Solem Markussen i Patientskadenævnet.

Sundhedsmyndighederne i Norge er optaget af, at folk lader sine børn få MFR-vaccinen. På sin hjemmeside skriver den norske sundhedsstyrelse, at vaccinen mod mæslinger, fåresyge og røde hunde har ført til at sygdommene er blevet meget sjældne. F.eks. er der ikke registreret fosterskader af røde hunde i over 10 år i Norge.


Kilde: www.dagbladet.no, 18.9.2009