Medicinalindustri påvirker offentlig vaccinationspolitik

Det er Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg, der rådgiver danskerne om brug af vacciner og om vaccination af bl.a. børn. I dette udvalg har medicinalindustrien én fast repræsentant og Statens Seruminstitut, som også selv producerer vacciner, har to faste medlemmer.

En række eksperter kritiserer denne model, da de mener, at økonomiske interesser uvilkårligt spiller ind, når der rådgives om brug af vacciner.

Lederen af det uafhængige forskningsinstitut Cochrane, Peter Gøtzsche, og Inga Marie Lunde, speciallæge og initiativtager til netværket Læger Uden Sponsor, er enige om, at industrien ikke skal sidde med ved bordet i de udvalg, der træffer beslutninger om, hvilke vaccinationer der skal anbefales. Det er svært at træffe neutrale beslutninger, når store økonomiske interesser spiller ind, for selvfølgelig er medicinalindustrien og deres repræsentanter interesseret i at øge og udbrede vaccinerne og deres salg, mener de.

Information afslørede i sidste uge, at denne procedure ikke kun er gældende i Danmark - medicinalindustrien sidder også med ved bordet i WHO's rådgivende forsamlinger. I Danmark består Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg af 15 medlemmer, og de har til opgave at rådgive Sundhedsstyrelsen om vaccination – deriblandt hvilke der skal være med i det danske børnevaccinationsprogram.

I udvalgets referater fra 2006 fremgår det, at der blev diskuteret, hvorvidt HPV-vaccinen (mod livmoderhalskræft) skulle være en del af børnevaccinationsprogrammet. Birgitte Guldhammer, daværende medicinsk direktør i GlaxoSmithKline, sad med i udvalget, og da netop GlaxoSmithKline producerer HPV-vaccinen, har firmaet selvfølgelig store økonomiske interesser i at få netop denne vaccine indført i børnevaccinationsprogrammet.

Else Jensen fra Vaccinationsforum påpeger, at selv om det ikke kan bevises, at GlaxoSmithKline har haft direkte indflydelse på beslutningstagningen, så opstår der dog stor tvivl om, hvilke interesser der varetages, og det er svært som forbruger at bibeholde troen på uvildighed.

Formanden for Vaccinationsudvalget, Else Smith, også chef for Center for Forebyggelse i Sundhedsstyrelsen, er ikke spor bekymret, for vaccinationsudvalget er kun et rådgivende udvalg, udtaler hun, de afgørende beslutninger tages i Folketinget. På spørgsmålet om hvorfor medicinalindustrien så skal sidde med i udvalget, svarer Else Smith, at netop de har en stor viden om vaccinerne – især om dem, der er undervejs.

Denne argumentation holder dog ikke ifølge Peter Gøtszche, for medicinalindustrien kan til hver en tid spørges til råds i konkrete sager eller indkaldes til enkelte møder. Han understreger igen, at medicinalindustrien ikke bør være en fast del af den arbejdsgruppe, der rådgiver Sundhedsstyrelsen om brugen af de produkter, de selv producerer.


Kilde: www.information.dk/216476