Mæslingeudbrud i Østrig

Den sidste uge af marts 2009 rapporterede en Rudolf Steiner Skole i den østrigske delstat Steiermark til de østrigske myndigheder, at 5 af deres 305 elever havde mæslinger i udbrud.

I Østrig var der i de foregående 2 måneder ikke rapporteret om mæslingeudbrud – og i hele 2008 var der i alt kendskab til kun 5 tilfælde af mæslinger. Østrig indførte i 1974 en vaccine mod mæslinger og fåresyge som en del af børnevaccinationsprogrammet. Den blev i 1994 erstattet af en MFR-vaccine, som gives første gang i 15 måneders alderen og igen når barnet fylder 6 år. Myndighederne i Østrig oplyser, at vaccinationsdækningen, min. 1 vaccine, for årgangene 1997 – 2007 er på 84%. Mæslingevaccination er ikke påbudt for at blive indskrevet i skole i Østrig.

Da WHO's målsætning er at få udryddet mæslinger i Europa inden udgangen af 2010, er myndighederne på vagt. Østrig blev fra 2004–2007 betragtet som et land med lav til moderat sygdomsforekomst af mæslinger (EUVAC.NET's kriterie er mindre end 1/100.000 i befolkningen årligt), men da der i 2008 blev rapporteret om mere end 394 tilfælde af mæslinger i Salzburg og omegn skiftede Østrig status til et land med høj mæslingesygdomsforekomst. I starten af 2009 da der igen bliver rapporteret om mæslingeudbrud, er myndighederne på pletten, og de iværksætter en grundig undersøgelse, der skal klarlægge og beskrive hvert enkelt sygdomstilfælde med data om tidspunkt og sted for smitte, kliniske symptomer og vaccinationsstatus (en såkaldt 'descriptive epidemiological outbreak investigation').

Man fandt i Steiermark og i otte andre østrigske delstater i alt 37 sygdomstilfælde, der opfyldte de opstillede sygdomskriterier. Ud af de 37 sygdomstilfælde kom de 25 fra gruppen omkring Rudolf Steiner Skolen i Steiermark - 12 var elever. Linket mellem de smittede i den almene befolkning og Rudolf Steiner fælleskabet er muligvis en cafe, som personer fra begge grupper har besøgt. Mæslingerne ramte i gruppen omkring Rudolf Steiner Skolen hårdest i aldersgruppen fra 5-9 år med 14 ud af de 25 sygdomstilfælde. I den almene befolkningsgruppe var det værst for aldersgruppen fra 10-14 år med 5 ud af 12 sygdomstilfælde. De hyppigste symptomer på sygdom var feber (35), hoste (34), øjenbetændelse (34), fryseture (28), 2 fik mild mellemørebetændelse og 2 måtte hospitalsindlægges i henholdsvis 5 og 8 dage – men alle de sygdomsramte blev raske uden mén.
Ingen af de 37 personer, der fik mæslinger, har fået begge de anbefalede MFR-vaccinationer. Gruppen omkring Rudolf Steiner Skolen var alle uvaccinerede, og af de sygdomsramte fra den almene befolkningsgruppe havde kun 2 fået én dosis MFR-vaccine, resten var alle uvaccinerede.

Udbruddet af mæslinger startede i den almene befolkning og spredte sig derfra til gruppen omkring Rudolf Steiner Skolen. Man antager, at det beskedne antal af sygdomstilfælde skyldes, at skolen øjeblikkeligt blev lukket i 2 uger, og at de mæslingesyge blev holdt isoleret hjemme i smitteperioden. Ved udbruddet i 2008 blev 150 ud af 340 elever på Rudolf Steiner Skolen ved Salzburg smittet – der var altså tale om en noget større spredning.

At få udryddet mæslinger har høj prioritet i Europa, og på baggrund af mæslingeudbruddene i Østrig sættes der nu igen fokus på MFR-vaccinationskampagner. Målgruppen er fra 10 år og op, da det er dem, der rammes hårdest, og man ser, at kun ganske få af de mæslingeramte er vaccineret. I følge et vaccinationsregister i Steiermark (dog ikke offentliggjorte tal) er 90% af årgangene 1999-2008 vaccinerede – det vil sige børn op til netop 10 år. Man ved ligeledes, at mange voksne stadig ikke er vaccinerede mod mæslinger, og også de udgør en fare for WHO's målsætning om udryddelse af mæslinger inden 2010.


Kilde: Eurosurveillance, Vol. 14, Issue 40, 8. okt. 2009