Kritik af Statens Serum Institut

Kritik af Statens Serum Institut i TV-programmet "Pengemagasinet"

Onsdag den 9. juni havde DR-programmet Pengemagasinet en udsendelse, som satte fokus på SSI’s rolle i det danske sundhedsvæsen.


Der blev rejst en alvorlig kritik af instituttet for at udnytte sin position i det danske samfund til sine egne kommercielle interesser. Endvidere blev der rejst kritik af instituttets mange dobbeltroller og således en kritik af hele konstruktionen af instituttet og ikke at forglemme – har fået lov til at have af politikerne De mange roller gør, at borgerne ikke kan se, hvornår det er kommercielle interesser eller det er borgernes sundhed, man arbejder for. SSI har en omsætning på 1.6 milliarder årligt.

Én ting blev gjort helt klart i udsendelsen: SSI har monopol på børnevacciner og monopollignende status på alle de andre vacciner. Al vaccinekøb skal gå gennem SSI. Dvs. de er både producent samt grossistled for alle andre vacciner. Det fordyrer vores vaccinationer og er dermed en belastning for det danske sundhedsvæsen.

Det betyder blandt andet, at vi betaler en overpris alene for børnevaccinerne, som koster os 45 millioner om året. Det er mange hænder i omsorgsektoren, vi dermed går glip af.

Et andet eksempel er prisen på en podning for svineinfluenza fra Hvidovre Hospital (infektionshospital for svineinfluenzatilfælde i hovedstadsregionen). Her udtaler koncern-chef Svend Hartling, at SSI udnyttede pandemien til egen økonomisk fordel ved tage ekstrem overpris for podningerne. Hvidovre kunne selv udføre testen hurtigt og billigt (450 kr.), men blev tvunget til at bruge SSI, som i første omgang forlangte 4000 kr. Beløbet blev dog senere nedsat til 2000 kr. Svend Hartling mener i den forbindelse, at hele konstruktionen med SSI bør undersøges nærmere.

Sundhedsøkonom Rasmus Kellberg kritiserede ligeledes konstruktionen og foreslog at Danske regioner gik ind i problematikken. Der var også kritik fra Det danske Cochrane Institut samt 2 rejseklinikker.

Sundhedsstyrelsens vaccinationsudvalg blev også kritiseret for at have mange personer, som har forbindelser til vaccineindustrien og her lovede politikere fra Socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti (og dermed flertal), at de ville gå ind i sagen, mens sundhedsminister Bertel Haarder udtrykte, at han her ikke så noget problem, fordi disse personer ikke var i overtal i udvalget.

Niels Strandberg, der er direktør for Statens Serum Institut, udtalte, at det er et lovfæstet monopol, der er tale om på børnevaccinerne. På spørgsmålet om hvorvidt han kan forstå, at folk er forvirrede over de mange kasketter, svarede han ”vi er altid uvildige rådgivere for det vi laver for staten”. Han er ikke nervøs for, at politikerne nu skal se på sagen, men hilser det velkomment.

Kritikken har tidligere været oppe, for ca 6 år siden og da fik det lov til at passere. Og det kunne godt se ud som om, at Niels Strandberg er sikker på, at det også er det, der vil ske denne gang.

Journalisten Dorte Fals stillede sidst i udsendelsen skarpe spørgsmål til sundhedsminister Bertel Haarder. Men det var svært at tolke hans svar. Der kom visse indrømmelser - men som han sagde - han var ”ny på posten”. Og her var der måske det signal, der gør, at vi kommer til at se, at der ingenting sker fra hans side. Alle politikere har indtil d.d. været bange eller i hvert fald tilbageholdende med at gribe ind, da det ikke er første gang dette emne er på dagsordenen. Han forsvarede i hvert fald måden det bliver gjort på, men kom dog også med udsagn om, at der skal ses på den kritik, der blev fremført.

Hermed en opfordring til alle vores medlemmer: Følg godt med i pressen – og kontakt gerne jeres politikere og forhør jer om, hvor langt de er kommet i sagen.