Influenzavaccination skal i år også beskytte mod svineinfluenza

Efterårets influenzavaccine vil indeholde antigener af H1N1 virusset og således også beskytte mod svineinfluenza.


Seruminstituttet har 2 influenzavacciner til salg, og det er vigtigt at vide, at ingen af disse vacciner indeholder kviksølv eller vaccineforstærkeren squalene.Det er dog ikke det samme som at sige, at man ikke kan få en vaccineskade af en almindelig influenzavaccine, selvom den nu ikke længere indeholder de nævnte problematiske indholdsstoffer. For det kan man, – og det er derfor vigtigt, at man foretager en afvejning af fordele og ulemper. Det kan være svært, da de oplysninger, vi får fra producenter og sundhedsvæsen, generelt overdriver beskyttelseseffekten og underdriver – eller helt undlader at oplyse om alvorlige bivirkninger. Og så bliver det virkelig svært at skulle vælge, hvis man ikke har andre kilder. Husk, at svineinfluenzaen i Danmark generelt havde et særdeles mildt forløb.


Nu anbefales vaccinen til gravide
Nyt er, at gravide i 2. og 3. trimester samt personer med et BMI > 40 nu også anbefales influenzavaccination.

Herudover er også personer, der er tæt på immunsupprimerede patienter, kommet i risikogruppe: ”Du bor sammen med en person, der er alvorligt syg* og derfor ikke selv kan blive vaccineret. Det reducerer risikoen for, at den syge bliver smittet.”

Der er udarbejdet en pjece til gravide om den nye vaccinationsanbefaling til dem. I foreningen er vi meget overraskede men også bekymrede over, at Sundhedsstyrelsen anbefaler vaccination til alle gravide. Det er et usædvanligt tiltag, som, vi tror, kan blive problematisk, idet vi forudser, at ikke alle læger og jordemødre vil hilse denne beslutning velkommen. Gravide, som måske i forvejen selv er bekymrede (over indtagelse af medicin i svangerskabet), vil uden tvivl notere sig en evt. uenighed blandt sundhedspersonale.


Uddrag fra pjecen:
”Er du mere end 12 uger henne (dvs. i 2. og 3. trimester), har du lidt forøget risiko for komplikationer som lungebetændelse, abort eller for tidlig fødsel. Risikoen for at få komplikationer er større, hvis du samtidig har en kronisk sygdom som nedsat lungefunktion, astma, hjerte-kar-sygdom, diabetes, nedsat immunforsvar eller er svært overvægtig.”


I pjecen oplyser Sundhedsstyrelsen samtidig om de bivirkninger, den gravide ved vaccinationen kan risikere at få:
”Du kan blive øm dér, hvor du bliver stukket, få let feber eller blive lidt utilpas. Men vaccinen kan ikke i sig selv give influenza. Symptomerne forsvinder generelt i løbet af et par dage.”


Af indlægssedlen fremgår det, at de alvorlige reaktioner kan påvirke nervesystemet:
”Neuralgi, paræsthesi, feberkramper, neurologiske forstyrrelser såsom encefalomyelitis, nervebetændelse og Guillain Barré syndrom.”

Det stemmer med foreningens erfaring gennem årene samt med den type af henvendelser, vi oftest har modtaget.


Hvor godt virker vaccinen?
Flere forskningsrapporter har i de senere år sat alvorligt spørgsmålstegn ved effekten af influenzavaccination, idet det menes, at beskyttelsen mod influenza er stærkt overdrevet fra de anbefalende myndigheders side.

Mange firmaer tilbyder influenzavaccinen som frynsegode, men vær forsigtig med at tilvælge en vaccine blot for at spare dig selv eller arbejdsgiveren for et par sygedage. Du kan nemlig blive en af de uheldige, der får ødelagt dit helbred i en sådan en grad, at du ikke kan passe dit arbejde mere. Netop denne situation har vi desværre slemme eksempler på. Blandt de alvorlige skader, vi almindeligvis ser, er skader på hjerne og nervesystem, hvilket også er kendte følger i henhold til vaccineindlægssedlerne, og herudover ses en del tilfælde af efterfølgende kronisk træthed.